BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
Please, enter a word!

Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:πέφτω
ρ.
1. падам; τα φύλλα ~ουν το φθινόπωρο през есента листата падат; τα μαλλιά μου άρχισαν να ~ουν косата ми започна да капе; ~ω στο κρεβάτι лягам си;
2. намалявам, спадам; ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα μας ~ει броят на ражданията в нашата страна намалява; η θερμοκρασία έπεσε температурата спадна;
3. нахвърлям се; έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπούν нахвърлиха се върху него и започнаха да го удрят;
4. попадам на, срещам случайно; έπεσα σ’ έναν παλιό φίλο попаднах на един стар приятел; • ~ω από τα σύννεφα падам от облаците; ~ω από τον ουρανό падам от небето; ~ω άρρωστος разболявам се; ~ω με τα μούτρα σε κτ отдавам се всецяло на нещо; ~ω στα νύχια κάποιου попадам в ноктите на някого; ~ω φαρδύς-πλατύς пльосвам се на земята по очи; ~ω έξω лъжа се, сбърквам.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


Welcome to our online dictionary.
Use the search field above to translate words.

translate with the online dictionary to

:

english to bulgarian dictionary

:english-bulgarian

bulgarian to english dictionary

:bulgarian-english

german to bulgarian dictionary

:german-bulgarian

bulgarian to german dictionary

:bulgarian-german

french to bulgarian dictionary

:french-bulgarian

bulgarian to french dictionary

:bulgarian-french

spanish to bulgarian dictionary

:spanish-bulgarian

bulgarian to spanish dictionary

:bulgarian-spanish

italian to bulgarian dictionary

:italian-bulgarian

bulgarian to italian dictionary

:bulgarian-italian

greek to bulgarian dictionary

:greek-bulgarian

bulgarian to greek dictionary

:bulgarian-greek

turkish to bulgarian dictionary

:turkish-bulgarian

bulgarian to turkish dictionary

:bulgarian-turkish

a dictionary of the bulgarian language

:expositive bulgarian
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary болгария апартаменты, цены недвижимость болгария, зарубежная недвижимость болгария, болгария недвижимость,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:δημιουργός
ουσ.
1. автор, създател, демиург; ο ~ του κόσμου създателят на света;
2. инициатор, двигател; ο αδελφός του είναι ~ όλης αυτής της φασαρίας брат му е инициатор на цялата разправия.
top