EN
kbd <-> онлайн речникПомощhelp

Платени CD версии

От тук можете да се запознаете и да закупите CD версиите на нашите речници. Talking версиите предлагат пълни речникови бази, изговаряне на всички чужди думи и напълно работещи методи за обучение.
EuroDict Talking е идеален помощник при изучаването на чужд език. Разработените от нас методи за обучение са с доказана ефективност и са признати от международни организации в сферата на езиковото обучение. С тяхна помощ бързо и лесно ще запаметите голямо количество думи, което е ключов момент при изучаването на чужди езици. Поради липсата си на усложненост и забавния интерфейс, те са подходящи за използване дори от деца. Играта Бесенка е отличен начин да проверите знанията си докато се забавлявате.

EuroDict XP работи само на Windows 2000/XP/2003 Server и по-нови!

?Още по-подробна информация и инструкции за ползване

Английско-Български и Българско-Английски речник

preview

Тази версия съдържа английско-българска база от 240 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания и българско-английска база от 120 000 думи в основни статии и в словосъчетания. Изговарят се 60 000 английски думи и всички методи за заучаване работят.

Френско-Български и Българско-Френски речник

preview

Тази версия съдържа френско-български речник с обем 130000 думи и изрази (автори: гл.ас. А. Илиев и гл.ас. М. Константинова) (четвърто преработено и допълнено издание на GABEROFF) и българско-френски речник с обем 100000 думи и изрази (автори: Н. Исмаил, гл.ас.М. Константинова и М. Габерова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF). Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Гръцко-Български и Българско-Гръцки речник

preview

Тази версия съдържа Гръцко-Български и Българско-Гръцки база съдържаща 60 000 думи и словосъчетания с автор Надежда Маслева (първо издание).  Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Италианксо-Български и Българско-Италиански речник

preview

Тази версия съдържа италианско- български речник с обем 40000 думи и изрази (автори: д-р Сава Славчев, гл.ас. Неда Бояджиева) (второ преработено издание на GABEROFF), българско-италиански речник с обем 40000 думи и изрази (автори: д-р Сава Славчев, гл.ас. Неда Бояджиева) (второ преработено издание на GABEROFF) и италианска граматика (автор: гл.ас. Неда Бояджиева). Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Испанско-Български и Българско-Испански речник

preview

Тази версия съдържа испанско-български речник с обем 100000 думи и изрази (автор: Снежина Стефанова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF) и българско-испански речник с обем 50000 думи изрази (автор: Снежина Стефанова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF).  Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Български Тълковен Речник

preview
Съвременен тълковен речник на българския език с обем 60000 думи (автори: доц. Д-р Стоян Буров, гл. ас. Валентина Бонджолова, гл. ас. Мария Илиева, д-р Пенка Пехливанова).  Всички думи се изговарят от професионален диктор.

Немско-Български и Българско-Немски речник

preview

Тази версия съдържа немско-българска база от 120 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания от известния на книжния пазар речник на Людмила Иванова (първо издание от 2001г. на GABEROFF ) и българско-немска от 40 000 думи в основни статии и в словосъчетания на Нели Пейчева (първо издание от 2002г. на GABEROFF ). Изговарят се всички немски думи и всички методи за заучаване работят.

Турско-Български и Българско-Турско речник

preview

Тази версия съдържа турско-българска и българо-турска база от 40 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания с автор Лиляна Димитрова.

В речника ще намерите информация за: значения на думата, примери за употреба, част на речта, стилова специализация, устойчив израз, възвратен глагол, омоними, семантична характеристика, сфера на употреба и др.

От български на английски, немски, френски, италиански, испански, гръцк

preview
Този продукт съдържа: Eurodict XP 3.1 с българко-английска, българско-немска, българско-френска, българско-италианска, българско-испанска, българско-гръцка и българско-турска словесни бази данни. При всички речници българските думи се изговарят от професионален диктор.

English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary агенство недвижимости болгария, недвижимость покупка болгария, агентство недвижимости болгария, купить недвижимость болгария,

Дистрибутори:

София
К-ца BookTrading
ул. "Граф Игнатиев" 15

Варна
Multimedia Shop
ул. "Цар Симеон" 10ПОРЪЧКИ НА ТЕЛ.:
052/ 60 60 63
top