EN
kbd <-> онлайн речникПомощhelp

Платени CD версии

От тук можете да се запознаете и да закупите CD версиите на нашите речници. Talking версиите предлагат пълни речникови бази, изговаряне на всички чужди думи и напълно работещи методи за обучение.
EuroDict Talking е идеален помощник при изучаването на чужд език. Разработените от нас методи за обучение са с доказана ефективност и са признати от международни организации в сферата на езиковото обучение. С тяхна помощ бързо и лесно ще запаметите голямо количество думи, което е ключов момент при изучаването на чужди езици. Поради липсата си на усложненост и забавния интерфейс, те са подходящи за използване дори от деца. Играта Бесенка е отличен начин да проверите знанията си докато се забавлявате.

EuroDict XP работи само на Windows 2000/XP/2003 Server и по-нови!

?Още по-подробна информация и инструкции за ползване

Английско-Български и Българско-Английски речник

preview

Тази версия съдържа английско-българска база от 240 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания и българско-английска база от 120 000 думи в основни статии и в словосъчетания. Изговарят се 60 000 английски думи и всички методи за заучаване работят.

Френско-Български и Българско-Френски речник

preview

Тази версия съдържа френско-български речник с обем 130000 думи и изрази (автори: гл.ас. А. Илиев и гл.ас. М. Константинова) (четвърто преработено и допълнено издание на GABEROFF) и българско-френски речник с обем 100000 думи и изрази (автори: Н. Исмаил, гл.ас.М. Константинова и М. Габерова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF). Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Гръцко-Български и Българско-Гръцки речник

preview

Тази версия съдържа Гръцко-Български и Българско-Гръцки база съдържаща 60 000 думи и словосъчетания с автор Надежда Маслева (първо издание).  Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Италианксо-Български и Българско-Италиански речник

preview

Тази версия съдържа италианско- български речник с обем 40000 думи и изрази (автори: д-р Сава Славчев, гл.ас. Неда Бояджиева) (второ преработено издание на GABEROFF), българско-италиански речник с обем 40000 думи и изрази (автори: д-р Сава Славчев, гл.ас. Неда Бояджиева) (второ преработено издание на GABEROFF) и италианска граматика (автор: гл.ас. Неда Бояджиева). Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Испанско-Български и Българско-Испански речник

preview

Тази версия съдържа испанско-български речник с обем 100000 думи и изрази (автор: Снежина Стефанова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF) и българско-испански речник с обем 50000 думи изрази (автор: Снежина Стефанова) (второ преработено и допълнено издание на GABEROFF).  Речникът предлага възможност за превод на думи, чрез копиране на непозната дума в клипборда от всички програми. Методи за бързо заучаване на думи. Запис на собствен глас и произношение. Добавяне на нови думи и значения. Обучаваща компютърна игра. Чуждите думи са изговорени от професионални диктори, етнически носители на съответния западен език.

Български Тълковен Речник

preview
Съвременен тълковен речник на българския език с обем 60000 думи (автори: доц. Д-р Стоян Буров, гл. ас. Валентина Бонджолова, гл. ас. Мария Илиева, д-р Пенка Пехливанова).  Всички думи се изговарят от професионален диктор.

Немско-Български и Българско-Немски речник

preview

Тази версия съдържа немско-българска база от 120 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания от известния на книжния пазар речник на Людмила Иванова (първо издание от 2001г. на GABEROFF ) и българско-немска от 40 000 думи в основни статии и в словосъчетания на Нели Пейчева (първо издание от 2002г. на GABEROFF ). Изговарят се всички немски думи и всички методи за заучаване работят.

Турско-Български и Българско-Турско речник

preview

Тази версия съдържа турско-българска и българо-турска база от 40 000 думи в заглавни статии и в словосъчетания с автор Лиляна Димитрова.

В речника ще намерите информация за: значения на думата, примери за употреба, част на речта, стилова специализация, устойчив израз, възвратен глагол, омоними, семантична характеристика, сфера на употреба и др.

От български на английски, немски, френски, италиански, испански, гръцк

preview
Този продукт съдържа: Eurodict XP 3.1 с българко-английска, българско-немска, българско-френска, българско-италианска, българско-испанска, българско-гръцка и българско-турска словесни бази данни. При всички речници българските думи се изговарят от професионален диктор.

Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, болгария купить недвижимость, рынок недвижимости болгария, недвижимость в болгарии,

Дистрибутори:

София
К-ца BookTrading
ул. "Граф Игнатиев" 15

Варна
Multimedia Shop
ул. "Цар Симеон" 10ПОРЪЧКИ НА ТЕЛ.:
052/ 60 60 63
top