BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
gist
git
gitana
gitano
gith
gittern
give
give about
give away
give back
give forth
give in
give off
give on
give on upon
give or take
give out
give over
give up
give-and-take
giveaway
given
given name
giver
giving


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:freezing

I. n
1. замръзване; замразяване; заледяване;
2. прен. смразяване;

II. adj леден, вледеняващ, замразяващ; ~ plant хладилен завод, хладилно хранилище, хладилна инсталация.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


give [giv]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


(gave

English bulgarian dictionary

[geiv],
bulgarian
given
dictionary
[givən])

free

I.

online

v
1. давам, връчвам (s.th. to
german
s.o.,
italian
s.o. s.th.
някому

greek

нещо
); a
french
pen was ~n

bulgarian

to
dictionary
me,

free

I was
download
~n a pen
дадоха
german
ми

italian

един химикал; to ~

russian

an
french
answer

давам

English bulgarian dictionary

отговор,
bulgarian
отговарям;
dictionary
to ~ lessons
download
(instruction)
translate
in

english

давам уроци (преподавам) по; to

turkish

~

greek

o.’s daughter
french
in

marriage
English bulgarian dictionary
давам

bulgarian

дъщеря си

free

за жена (to на);
2. подарявам, давам;

german

оставям, завещавам;

spanish

what

turkish

are you giving
french
him for

English bulgarian dictionary

his
bulgarian
birthday?
dictionary
какво ще му

download

подариш за рождения ден?
german
it was
spanish
~n to him
russian
подарък му
е, подариха му го;
3.
free
предавам, връчвам;

download

съобщавам;

translate

they gave her
german
bad news

spanish

at the

greek

hospital
съобщиха ѝ

лоша
English bulgarian dictionary
новина
bulgarian
в болницата;
free
to

online

~ s.o.

translate

a

english

letter from
предавам някому

spanish

писмо

turkish

от;
greek
to ~
french
s.o. into
English bulgarian dictionary
custody (in charge)
предавам някого
download
на
translate
полицията;

english

~ my
german
regards to
spanish
your

turkish

daughter
greek
поздрави
russian
от мен

дъщеря си;
4. заплащам, давам,

free

плащам; the lady gave
english
me
deutsch
a dollar tip
дамата ми
greek
даде бакшиш

french

от един долар;
5.

bulgarian

давам, посещавам,
free
отдавам;
online
to ~
translate
o.’s
english
life for
давам

italian

живота си
turkish
за; to ~

french

o.’s
life

English bulgarian dictionary

to
посвещавам живота си на; to give o.’s
deutsch
attention

german

to
italian
насочвам
spanish
вниманието

turkish

си към;
6. определям,
french
налагам

(наказание);

English bulgarian dictionary

осъждам на,

dictionary

наказвам с;
online
юрид. издавам (решение);

english

отсъждам;

deutsch

he
german
was
italian
~n 10

turkish

years

greek

in prison
french
осъдиха

го на
bulgarian
10 години; they gave him 3 months

deutsch

hard
german
labour

italian

осъдиха го
turkish
на
greek
3
russian
месеца тежък физически
English bulgarian dictionary
труд;
7. със

dictionary

същ., които
online
изразяват
download
действие, се превежда
deutsch
със

german

съответен български

spanish

глагол
; to ~

russian

a blow
удрям;

English bulgarian dictionary

to

bulgarian

give a
free
cry
online
(shout)
извиквам, надавам вик;
deutsch
to ~
italian
a
spanish
jump

turkish

подскачам;
greek
to ~ a
kick
English bulgarian dictionary
ритвам; to
dictionary
~

free

a look
download
(glance)

translate

поглеждам;
english
to ~
german
a

italian

shrug

spanish

of the
greek
shoulders
свивам
french
рамене;

to ~ a

dictionary

sigh

free

(groan)
online
въздъхвам, изпъшквам;
translate
to ~ a

german

speech
italian
произнасям реч; to ~ a lecture

изнасям лекция;
bulgarian
to ~ three

online

cheers
викам
translate
три пъти “ура”;
8.
german
давам, излъчвам,
spanish
изпускам,

turkish

източник съм на
french
(светлина, топлина
English bulgarian dictionary
и
bulgarian
пр.
);

dictionary

to ~ a
download
report
изгърмявам;
9.
english
показвам,
deutsch
отбелязвам,

german

бележа, давам; he
turkish
gave no
russian
sign of
life
English bulgarian dictionary
той

bulgarian

не даваше (показваше) никакви
download
признаци
translate
на
english
живот;
10.

deutsch

изнасям,

german

давам,
italian
устройвам, уреждам (банкет); изпълнявам (концерт, пиеса и

English bulgarian dictionary

пр.
); to

dictionary

~ a recitation
рецитирам;

translate

to
english
~
deutsch
a
german
party
italian
давам
spanish
(устройвам, уреждам)
greek
забава; каня гости;
11. предлагам (вдигам) наздравица, пия за (здравето и
translate
пр.
)

english

на;

deutsch

I ~

italian

you our host

greek

(предлагам) да
french
пием
за (здравето

bulgarian

на)

dictionary

домакина;
12. създавам,

online

причинявам (болка,

translate

неприятност
english
и пр.
); заразявам; доставям,
spanish
правя
turkish
(удоволствие

greek

и пр.
); the

noise ~s
bulgarian
me
dictionary
a headache
от

download

шума ме
english
боли главата;

german

does your

spanish

ear
turkish
~
greek
you
russian
pain?

french

боли

ли
English bulgarian dictionary
те ухото? to ~ o.s. trouble правя си
deutsch
(създавам си) труд;
13.
spanish
давам,
turkish
нося, донасям,

russian

докарвам (доход
и

English bulgarian dictionary

пр.
);

bulgarian

раждам (за
free
дърво

online

и

download

пр.
); this field

deutsch

~s
german
a good crop
turkish
of
greek
barley
russian
тази нива
ражда
English bulgarian dictionary
добър ечемик;
14.
dictionary
давам,

free

предавам, описвам,
download
обрисувам;
15. отстъпвам, съгласявам се с;

italian

the government’s

turkish

got to
russian
~, or

the miners will

dictionary

go
free
on strike
правителството
translate
трябва

english

да

deutsch

отстъпи, иначе
italian
миньорите
spanish
ще вдигнат стачка;
16.
russian
поддавам се, огъвам
English bulgarian dictionary
се, хлътвам, еластичен
free
съм;
online
счупвам
download
се (и
english
way);

deutsch

отпускам
german
се,

italian

отхлабвам

spanish

се,

turkish

разхлабвам се;

russian

if

french

the
ladder ~s

bulgarian

he

dictionary

will fall
ако се

translate

счупи стълбата, той ще падне;

spanish

he felt his legs

french

gave beneath

English bulgarian dictionary

him
той чувстваше,
free
че не го

translate

държат краката
deutsch
(че
german
краката
italian
му се подкосяват);
17.: to
russian
~ way
отстъпвам, оставям
bulgarian
се, отдавам се; отстъпвам място,

translate

оставям да

deutsch

мине
german
(to);
italian
падам (за

turkish

цени,

greek

акции
russian
и
french
пр.
); мор.

English bulgarian dictionary

греба силно, натискам силно

online

греблата; to ~
english
way

deutsch

to
german
s.o.
italian
отстъпвам
spanish
някому;

turkish

to ~

russian

way
french
to despair (grief etc.)
dictionary
оставям
free
се
online
(отдавам

download

се) на

english

отчаяние

deutsch

(скръб
german
и пр.);

spanish

to

turkish

~

greek

way

russian

to

french

anger
(tears)

English bulgarian dictionary

давам

bulgarian

воля на яда
online
(сълзите)
download
си;
translate
to
english
~
deutsch
way
german
to

italian

traffic coming
turkish
from
greek
the
russian
right

french

давам

предимство
English bulgarian dictionary
на автомобилите, идващи

free

от дясната
download
страна;
18. избелява (за

deutsch

цвят
);
19.

german

започва

italian

да се
turkish
топи; затопля се,
french
омеква,
стопля

English bulgarian dictionary

се (за време); •

online

to

download

~

translate

a child

deutsch

a name
кръщавам, именувам, наричам, назовавам; to ~

a
English bulgarian dictionary
dog a

dictionary

bad

free

name
черня, очерням някого, изкарвам някому

german

лошо

italian

име;
spanish
to ~
greek
s.o. the fidgets (jumps)
разг.
bulgarian
дразня,
dictionary
нервирам някого,
online
лазя
download
по нервите
english
на; to
german
~ as good as one gets, to ~
English bulgarian dictionary
tit
bulgarian
for
dictionary
tat

free

прен.

online

не оставам длъжен; to ~
german
birth
italian
to
раждам;
turkish
пораждам, предизвиквам, докарвам;
french
to ~

English bulgarian dictionary

chase
гоня,

dictionary

прогонвам; to ~
download
ear
translate
слушам,
english
послушвам, вслушвам се в; to
turkish
~ effect to
привеждам

в
English bulgarian dictionary
изпълнение (действие), изпълнявам;

free

to ~ ground отстъпвам
english
(особ. за войски);
italian
to

spanish

~ o.’s

greek

right
russian
arm

french

(eye teeth)
давам мило и

free

драго;

online

готов съм
translate
на всичко; to ~ it

spanish

to s.o.

greek

(hot,

russian

strong),

french

to

~

English bulgarian dictionary

s.o. hell
давам някому да се

translate

разбере, наругавам,
deutsch
накастрям;

german

to

italian

~ offence (umbrage)
обиждам;

russian

to ~ place
English bulgarian dictionary
to
отстъпвам място на, бивам
download
заместен от;

english

to ~
german
rise
italian
to
предизвиквам, причинявам, докарвам, пораждам;
french
to ~ s.o.

bulgarian

the
dictionary
sack

free

(mitten)

online

уволнявам,
download
изгонвам от
english
работа; отказвам

german

на кандидат за
turkish
женитба;

greek

to ~ s.o. the slip

bulgarian

измъквам
dictionary
се,
free
изплъзвам

online

се;

download

to

translate

~

english

s.o.
deutsch
what

german

for

italian

прен. нареждам някого, давам
russian
някому да се разбере;
bulgarian
to

dictionary

~ the time
download
of day
поздравявам, казвам
german
“добро утро” (добър

turkish

ден и пр.); to

~

English bulgarian dictionary

to

bulgarian

the
dictionary
public (world)

online

публикувам,
download
издавам;
translate
правя
english
обществено

deutsch

достояние; not to

spanish

~ a damn
пет
french
пари не давам, не
dictionary
ме

free

е грижа, не
translate
ме интересува;

deutsch

~
german
me

italian

the good old

greek

days
къде са
добрите стари времена, няма по-хубаво от добрите
translate
стари времена; you
german
are

italian

a

spanish

bright kid,
greek
I’ll ~
french
you that
English bulgarian dictionary
признавам,
bulgarian
че си умно

online

дете; добре
translate
де, умно
deutsch
дете
german
си (съгласен съм);

turkish

it

greek

is not ~n
to all
bulgarian
to
не всеки може, не всекиму е

deutsch

дадено; ~
italian
me
...
turkish
разг.

greek

предпочитам
russian
...;

french

some

people
English bulgarian dictionary
like country life ~
online
me
download
the town

english

някои

deutsch

хора
german
харесват живота на
turkish
село, но аз предпочитам
града;
English bulgarian dictionary
don’t ~ me that! не ми
translate
ги
english
пробутвай

deutsch

тия! не
italian
вярвам!
spanish
не може да
russian
бъде!

English bulgarian dictionary

bulgarian

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость в болгарии, агенство недвижимости болгария, болгария купить недвижимость, болгария недвижимость,

CD versions for WIN XP


Random word:universality
n универсалност, всеобщност, общовалидност.
top