BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ώθηση
ώμος
ώρα
ώριμη
ώριμο
ώριμος
ώσπου
ώστε


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:επεξηγώ
ρ. обяснявам, разяснявам.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ώθηση [о̀Тиси]
ουσ.
1. придвижване
bulgarian
напред, тикане, бутане;
2. μεταφ. импулс,
translate
тласък;
english
δίνω

deutsch

νέα ~
italian
στο

spanish

εμπόριο
давам нов тласък

french

на търговията.
English bulgarian dictionary
bulgarian
dictionary

free

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary болгария недвижимость море, болгария апартаменты, недвижимость в болгарии, цены недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:πέφτω
ρ.
1. падам; τα φύλλα ~ουν το φθινόπωρο през есента листата падат; τα μαλλιά μου άρχισαν να ~ουν косата ми започна да капе; ~ω στο κρεβάτι лягам си;
2. намалявам, спадам; ο αριθμός των γεννήσεων στη χώρα μας ~ει броят на ражданията в нашата страна намалява; η θερμοκρασία έπεσε температурата спадна;
3. нахвърлям се; έπεσαν πάνω του και άρχισαν να τον χτυπούν нахвърлиха се върху него и започнаха да го удрят;
4. попадам на, срещам случайно; έπεσα σ’ έναν παλιό φίλο попаднах на един стар приятел; • ~ω από τα σύννεφα падам от облаците; ~ω από τον ουρανό падам от небето; ~ω άρρωστος разболявам се; ~ω με τα μούτρα σε κτ отдавам се всецяло на нещо; ~ω στα νύχια κάποιου попадам в ноктите на някого; ~ω φαρδύς-πλατύς пльосвам се на земята по очи; ~ω έξω лъжа се, сбърквам.
top