BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
Ψ
ψάθα
ψάθινη
ψάθινο
ψάθινος
ψάλτης
ψάξιμο
ψάρεμα
ψάρι
ψάχνω
ψέγω
ψέλνω
ψέμα
ψήλωμα
ψήνομαι
ψήνω
ψήσιμο
ψήφιο
ψήφιση
ψήφος
ψίθυρος
ψίχα
ψίχουλο
ψόφια


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:κάποιο
= κάποιος αντ. някой, някоя, някое; ~ος σε είδε някой те видя; είδα ~ον видях някого; • κάτα ~ον τρόπο по някакъв начин.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


Ψ [пси]
1. ψι
bulgarian
­ двадесет
free
и третата
download
буква
translate
от гръцката азбука;
2.

german

(като
italian
числен знак) ψ΄=700,
greek
¸ψ=700000.

[пси]
=
Ψ
1. ψι ­ двадесет и

download

третата буква

english

от

deutsch

гръцката
german
азбука;
2.

italian

(като числен
turkish
знак) ψ΄=700, ¸ψ=700000.

English bulgarian dictionary

bulgarian

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, цены недвижимость болгария, болгария недвижимость море, недвижимость покупка болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:ελεύθερη
= ελεύθερος επίθ.
1. свободен; ~ες εκλογές свободни избори; ~ο εμπόριο свободна търговия; ~η μετάφραση свободен превод; είμαι ~ος από υποχρεώσεις свободен съм от задължения; είσαι ~ος απόψε; свободен ли си довечера? θα έχεις ~ο χρόνο αύριο; ще имаш ли свободно време утре? είμαι ~ος να κάνω ό,τι μου αρέσει свободен съм да правя каквото си искам; ο δρόμος είναι ~ος пътят е свободен; ~ος χρόνος свободно време; είμαι ~ος σαν το πουλί μεταφ. свободен съм като птичка;
2. неженен, неомъжена; • αφήνω κπ ~ο оставям някого на мира.
top