BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:ασύρματη
= ασύρματος επίθ.
1. безжичен; στέλνω μήνυμα με το ~ο изпращам съобщение по безжичния телефон;
2. σαν ουσ. ~ος, ο радиостанция.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
=
English bulgarian dictionary
αβανταδόρος

bulgarian

ουσ.
dictionary
помощник,
free
съобщник.
[ава̀с]
=

translate

αββάς

english

ουσ. абат.

italian


[аГапитико̀с]
=
spanish
αγαπητικός
turkish
ουσ.
1.

greek

любовник,

russian

любим;
2. сводник.

English bulgarian dictionary

[ангиопла̀стис]
= αγγειοπλάστης

dictionary

ουσ.

free

грънчар.
online

[ангелиофо̀рос]
= αγγελιοφόρος

english

ουσ.
1. вестител, куриер;
2. мисионер.

turkish


[а̀нгелос]
=
greek
άγγελος

russian

ουσ.
1.
french
вестител;
2. ангел;
English bulgarian dictionary
ο φύλακας ~ μου моят

download

ангел
translate
хранител.
[а̀нглос]
=
german
Άγγλος

italian

ουσ. англичанин.

turkish


[аГелаДа̀рис]
=

russian

αγελαδάρης
ουσ.

кравар.

bulgarian


[аГиазмо̀с]
=

dictionary

αγιασμός

free

ουσ.
1.
online
светена вода;
2. ръсене със
deutsch
светена вода;
3.

italian

освещаване.
turkish

[а̀Гиос]
= άγιος
russian
ουσ.
french
светия, светец.

bulgarian


[анго̀нас]
= αγκώνας ουσ.
1. лакът; σπρώχνω με τους ~ες
german
бутам

italian

с лакти;
2. τεχν.

greek

коляно,
russian
ъгълник,

french

винкел.
[аГорастѝс]
= αγοραστής

dictionary

ουσ.
free
купувач, клиент; προσελκύω ~ές
english
привличам клиенти;

german

υποψήφιος

italian

~ής
spanish
потенциален купувач.
greek
russian

[аГоритѝс]
= αγορητής
ουσ. говорител, оратор.

dictionary

free


[аГриа̀нТропос]
=

online

αγριάνθρωπος

download

ουσ.
1. дивак,

english

див
deutsch
човек;
2.

german

неконтактен, необщителен,

spanish

затворен човек.
greek

[аГроно̀мос]
=

french

αγρονόμος
ουσ.
1.
English bulgarian dictionary
надзирател на
dictionary
селски имот;
2. агроном.
download

[аГро̀с]
= αγρός

deutsch

ουσ. нива, поле; • ~όν ηγόρασε

russian

пет пари

не дава.
[аГро̀тис]
=
free
αγρότης

online

ουσ.

download

земеделец, фермер.
english

[аГрофѝлакас]
=
german
αγροφύλακας

italian

ουσ. полски стражар,
greek
пъдар.

french


[аГѝртис]
=

αγύρτης

English bulgarian dictionary

ουσ.

bulgarian

шарлатанин, мошеник, измамник.

online

download

[аГоГиа̀тис]
= αγωγιάτης
english
ουσ. мулетар, колар,

italian

каруцар.
spanish

turkish


[аГоГо̀с]
=
greek
αγωγός
ουσ.
1.
french
ηλεκτρ.

проводник;
2.
English bulgarian dictionary
τεχν. изолираща
dictionary
тръба
free
за

online

кабел;
3. тръбопровод;
translate
~
english
πετρελαίου

deutsch

петролопровод;
4.

german

канал,
italian
тръба;
spanish
~ αερισμού вентилационна
russian
тръба.

[аГо̀нас]
=

English bulgarian dictionary

αγώνας
ουσ.
1.

dictionary

борба,

free

битка,
online
сражение,
download
конфликт;
translate
ανίσος

english

~ας
неравна борба;
italian
κερδίζω

spanish

κτ με σκληρό ~α
спечелвам

нещо с голяма борба;

free

ο
online
~ας για την

english

ελευθερία
борба

german

за освобождение;

spanish

ο

turkish

~ας

greek

για την επιβίωση
борба за

bulgarian

съществувание; αρχίζω/εγκαταλείπω τον

online

започвам/изоставям

translate

борбата;
2. състезание,
deutsch
съревнование,
german
игра; οι

spanish

Ολυμπιακοί ~ες

greek

олимпийски игри;

french

ποδοσφαιρικός
~ας
футболна среща,

dictionary

мач;
free
ο Αγώνας
download
националноосвободителната борба на гръцкия народ (1821
spanish
г.);

turkish

δικαστικός ~ας съдебен
процес.
[аГонистѝс]
=
dictionary
αγωνιστής
ουσ.
1. състезател;
2. ветеран

translate

(от

english

война).
[аДелфо̀с]
= αδελφός
spanish
ουσ. брат; ομογάλακτος
russian
~
роден
брат; μικρότερος/μεγαλύτερος
bulgarian
~
по-малък/по-голям
free
брат.
download

[аДѐнас]
= αδένας

english

ουσ. ανατ. жлеза; ο
spanish
θυροειδής ~
щитовидна

russian

жлеза.
french


[аДерфо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αδερφός
ουσ. βλ. αδελφός.
download

[аѐрас]
=

translate

αέρας
ουσ.
1.
deutsch
въздух, атмосфера;

italian

καθαρός/μολυσμένος

spanish

~ας
turkish
чист/замърсен

greek

въздух; υγρός/ξερός

french

~ας
влажен/сух въздух;
2.

bulgarian

вятър;
dictionary
φυσάει πολύ δυνατός ~ας

translate

σήμερα
english
днес духа много силен вятър; ο ~ας δυνάμωσε/έκοψε

french

вятърът

се

English bulgarian dictionary

засили/спря;
3.

bulgarian

климат;
4.
dictionary
εμπόρ.
free
клиентела на

download

магазин; •
english
βγάζω
deutsch
german
από
italian
το στομάχι
имам

greek

стомашни
russian
газове; ποιός

καλός ~ας

bulgarian

σ’ έφερε;
кой вятър
download
те
translate
довя

english

тук? κόβω

german

τον

italian

spanish
σε
turkish
κπ

greek

скастрям някого, поставям
някого

English bulgarian dictionary

на мястото му;

free

λόγια του ~α
translate
празни приказки; πάω να
italian
πάρω ~α
turkish
отивам да глътна въздух; τινάζομαι στον

bulgarian

фалирам; τινάζω

online

κπ στον
translate
~α (σε

deutsch

συζήτηση)
вземам думата на
turkish
някого,
greek
прекъсвам

russian

го.
french

[аеризмо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αερισμός
ουσ.
dictionary
проветряване,

free

вентилация.

download


[аеристѝрас]
= αεριστήρας
english
ουσ.

deutsch

вентилатор.

italian


[аеро̀лиТос]
=
spanish
αερόλιθος
ουσ.

greek

метеор, аеролит.
french

[аеролимѐнас]
= αερολιμένας ουσ.
dictionary
аерогара, аеротерминал.
online
download

[аеронафпиГо̀с]
=
translate
αεροναυπηγός
ουσ. конструктор
german
на

italian

самолети.
[аеропиратѝс]
= αεροπειρατής

russian

ουσ.

french

терорист, който отвлича
bulgarian
самолет.

dictionary


[аеропо̀рос]
=

online

αεροπόρος
download
ουσ.
translate
летец,

english

авиатор.
[аеросиноДо̀с]
=
italian
αεροσυνοδός
ουσ. стюардеса, стюард.
[аето̀с]
= αετός
English bulgarian dictionary
ουσ.
1. орел; δικέφαλος

free

~
двуглав орел;
2. хвърчило.

english

deutsch

[аТеизмо̀с]
=
german
αθεϊσμός
italian
ουσ. атеизъм, безбожие.

russian


[аТѐрас]
= αθέρας ουσ.
1. ръб,
bulgarian
острие,

dictionary

край;
2.

free

μεταφ. елит,

download

цвят;
translate
~ της

deutsch

κοινωνίας
елитът,
italian
цветът

spanish

на
turkish
обществото.
[аТинѐос]
=
french
Αθηναίος
ουσ.
English bulgarian dictionary
атинянин.

bulgarian

dictionary

[аТлитѝс]
=
free
αθλητής

online

ουσ.

download

спортист,

translate

атлет.
deutsch

[аТлитизмо̀с]
= αθλητισμός

italian

ουσ.

spanish

спорт, спортуване,

greek

атлетика;

russian

~ στίβου лека
bulgarian
атлетика.
[еГо̀керос]
=
online
Αιγόκερως
download
ουσ.

translate

αστρολ. Козирог.
[еТѐрас]
= αιθέρας ουσ.
1.
turkish
χημ.
greek
етер;
2.
russian
небе,

french

небеса.

English bulgarian dictionary


[емоДо̀тис]
=
bulgarian
αιμοδότης
dictionary
ουσ. кръводарител.
[ехма̀лотос]
=
translate
αιχμάλωτος

english

ουσ. пленник; έμεινε ~ δύο χρόνια беше пленник

french

две години.
bulgarian

[ео̀нас]
=
dictionary
αιώνας

free

ουσ.
1.
online
век, столетие; έχουμε έναν
deutsch
german
να
italian
ιδωθούμε
не

turkish

сме

greek

се

russian

виждали от

векове;
2. γεωλ. ера,
dictionary
период, епоха;
online
ο μεσοζωϊκός ~ας мезозойската ера; • στους ~ες
turkish
των

greek

~ων
завинаги, во веки веков;

bulgarian

ποτέ στον
free
~α τον

download

άπαντα
на куково лято,

german

когато цъфнат
spanish
налъмите.
turkish

greek


[акама̀тис]
=
russian
ακαμάτης
ουσ.

лентяй,

English bulgarian dictionary

ленивец, мързелан.

free


[акроатѝс]
= ακροατής ουσ. слушател, радиослушател.
deutsch
german

[акрова̀тис]
= ακροβάτης
spanish
ουσ.

turkish

акробат.
[акроволизмо̀с]
= ακροβολισμός

ουσ.

English bulgarian dictionary

схватка, престрелка.
[акро̀десмос]
= ακρόδεσμος ουσ.ναυτ.
translate
морски възел.
deutsch

[акротириазмо̀с]
=

italian

ακρωτηριασμός
spanish
ουσ.

turkish

осакатяване, повреждане.
[актиноло̀Гос]
=
ακτινολόγος
ουσ. ιατρ. рентгенолог.

online


[алазо̀нас]
=

download

αλαζόνας

translate

ουσ.

english

самохвалко,

deutsch

високомерен човек.

italian

spanish

[алалаГмо̀с]
=
turkish
αλαλαγμός

greek

ουσ.
russian
вик, викане,
крясък, крещене (при израз на радостни

download

чувства).
[аланиа̀рис]
=

deutsch

αλανιάρης
ουσ.
1.
italian
скитник;
2.

spanish

гуляйджия.
[алвано̀с]
= Αλβανός
french
ουσ.

албанец.

English bulgarian dictionary


[алексиптостѝс]
=
dictionary
αλεξιπτωστής
free
ουσ. парашутист;

download

translate
πέφτω

english

σαν
deutsch
~
долитам като парашутист (с
greek
протекции).
[алѝтис]
= αλήτης ουσ. скитник, безделник, хулиган.

online

download

[алилосевазмо̀с]
=
translate
αλληλοσεβασμός
ουσ. взаимно уважение.

italian

spanish

[алилоспараГмо̀с]
=

turkish

αλληλοσπαραγμός
greek
ουσ.
1.

russian

раздор,

french

кавга;
2.
взаимно изтребление.
[алтруизмо̀с]
= αλτρουϊσμός
online
ουσ. алтруизъм.

english


[алтруистѝс]
=

deutsch

αλτρουϊστής
german
ουσ.

italian

алтруист.
turkish

[ама̀рандос]
=
greek
αμάραντος
russian
ουσ.
french
βοτ. амарант.

bulgarian


[амво̀нас]
=
dictionary
αμβώνας

free

ουσ. εκκλ. амвон.

english


[амѐТистос]
= αμέθυστος
german
ουσ.
italian
аметист.

spanish

turkish

[американо̀с]
=

greek

Αμερικανός
ουσ.
french
американец.
[амо̀лофос]
=
bulgarian
αμμόλοφος
ουσ. пясъчна
online
дюна.
download
translate

[амбелокалиерГитѝс]
=

english

αμπελοκαλλιεργητής

deutsch

ουσ. лозар.

spanish


[амбело̀нас]
=

turkish

αμπελώνας
greek
ουσ. лозе.
french


[анаватѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναβατήρας
bulgarian
ουσ. τεχν. асансьор; крик.
[анангазмо̀с]
=

english

αναγκασμός
ουσ.
german
принуда,
italian
принуждаване; κάνω
turkish
κτ
greek
από

russian

french

правя нещо по принуда.
dictionary
free

[анаДексимио̀с]
=

online

αναδεξιμιός
ουσ. кръщелник.
[ана̀Дохос]
=

german

ανάδοχος
ουσ.
1. кръстник,
turkish
приемник;
2. предприемач, изпълнител по договор.
bulgarian

[анаТеоритѝс]
= αναθεωρητής ουσ.

online

ревизор.

download


[анакритѝс]
= ανακριτής
deutsch
ουσ.

german

следовател.
[анапамо̀с]
= αναπαμός ουσ. почивка, отдих; χωρίς
English bulgarian dictionary
στιγμής ~ό

dictionary

без отдих,

online

без почивка.

translate

english


[анаплиротѝс]
= αναπληρωτής ουσ.

italian

заместник; προσωρινός ~

greek

временен заместник.

french


[анаптѝрас]
= αναπτήρας

bulgarian

ουσ.

dictionary

запалка.
free

online


[анастенаГмо̀с]
= αναστεναγμός ουσ. въздишка,
deutsch
стенание,
german
стон.
spanish

[анасхиматизмо̀с]
=
turkish
ανασχηματισμός
ουσ. преобразяване,

french

реформа.

English bulgarian dictionary

[анатолѝтис]
= ανατολίτης ουσ.

free

ориенталец.
online

download


[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός
english
ουσ.
deutsch
анахронизъм.
german

italian


[анелкистѝрас]
= ανελκυστήρας ουσ. асансьор.

russian

french

[анемистѝрас]
= ανεμιστήρας

English bulgarian dictionary

ουσ. вентилатор.
dictionary

[анамоДѝктис]
=
online
ανεμοδείκτης

download

ουσ. ветропоказател.
deutsch

[анамо̀милос]
= ανεμόμυλος ουσ.
spanish
вятърна

turkish

мелница.
[а̀немос]
=

french

άνεμος
ουσ.

English bulgarian dictionary

вятър; ενάντιος/αντίθετος ~ος
free
насрещен вятър; ούριος

translate

~ος
попътен

deutsch

вятър;
german
ασθενής/μέτριος/ισχυρός
italian
~ος
слаб/умерен/силен вятър;

greek

ημέρα

russian

με ~ο
ветровит

English bulgarian dictionary

ден; • ~ος της

online

αλλαγής
вятър
translate
на промяната; πάω όπου φυσαέι ο ~ος
greek
вървя, накъдето

french

духа

вятърът; όποιος φτύνει κόντρα στον

online

~ο, φτύνει

translate

τα μούτρα του
german
не
italian
плюй срещу

turkish

вятъра.
greek
russian

[а̀ниТос]
= άνηθος
ουσ. βοτ. копър.
free

[анТопо̀лис]
=
online
ανθοπώλης
ουσ.

translate

цветар.
english

[а̀нТракас]
=

german

άνθρακας
italian
ουσ.
1. въглен;
2.

turkish

χημ. въглерод;
3.

russian

ιατρ. антракс.

English bulgarian dictionary


[анТракорѝхос]
= ανθρακωρύχος

dictionary

ουσ. миньор.
[анТропизмо̀с]
=

translate

ανθρωπισμός

english

ουσ.

deutsch

хуманизъм,

german

човеколюбие.
italian
spanish

[анТропистѝс]
= ανθρωπιστής

greek

ουσ. хуманист, човеколюбец.
[анТрополо̀Гос]
=

bulgarian

ανθρωπολόγος
ουσ. антрополог.
download

[а̀нТропос]
= άνθρωπος
english
ουσ. човек;

german

ο

italian

~ος είναι
turkish
θνητός
greek
човекът
russian
е
french
смъртен; τα δικαιώματα
bulgarian
του ανθρώπου
правата на човека;
translate
οι
english
~οι

deutsch

хората,
german
човеците;
italian
ο

spanish

κοινός ~ος
обикновеният,
russian
средностатистическият човек.
[анТропофа̀Гос]
=

bulgarian

ανθρωποφάγος
dictionary
ουσ. човекоядец, канибал.
download

[анипсио̀с]
= ανιψιός ουσ.
german
племенник.
[андаГонизмо̀с]
=

turkish

ανταγωνισμός

greek

ουσ.
1. съперничество, конкуренция;

οι ~οί
bulgarian
μεταξύ
dictionary
κρατών
съперничество между

download

държавите; αθέμιτος ~ός

deutsch

нелоялна конкуренция;
2.
italian
антагонизъм,
spanish
противопоставяне.

turkish


[андаГонистѝс]
= ανταγωνιστής

french

ουσ.

съперник,

English bulgarian dictionary

конкурент.

dictionary


[андапокритѝс]
=
free
ανταποκριτής
ουσ. кореспондент, репортер;
english
τραπεζικός

deutsch

~
οικον.

italian

банков кореспондент.

turkish


[анда̀ртис]
= αντάρτης ουσ.

партизанин,
English bulgarian dictionary
бунтовник; πάω/βγαίνω
dictionary
~
free
ставам партизанин.
download

translate


[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης

deutsch

ουσ.
german
заместник;

italian

είμαι προσωρινός

turkish

~
временен заместник

french

съм.

[андѝлалос]
=

bulgarian

αντίλαλος
dictionary
ουσ.

free

ехо, отзвук.
download

translate


[андѝмахос]
=
english
αντίμαχος
ουσ.
german
противник.

italian

spanish


[андина̀вархос]
= αντιναύαρχος ουσ.
russian
ναυτ.
french
вицеадмирал.
[андѝпалос]
=
bulgarian
αντίπαλος
ουσ. неприятел, противник.
translate

[андиплиТоризмо̀с]
=

english

αντιπληθωρισμός
deutsch
ουσ.

german

οικον.

italian

дефлация.
turkish

[андиплѝархос]
= αντιπλοίαρχος ουσ.
french
ναυτ.

капитан втори
bulgarian
ранг.
free

[андиполитево̀менос]
=

online

αντιπολιτευόμενος
download
ουσ. опозиционер.
english

[андипро̀еДрос]
=

german

αντιπρόεδρος
ουσ. заместник-председател,
turkish
вицепрезидент.
russian

[андипро̀сопос]
= αντιπρόσωπος
ουσ. представител;
bulgarian
νόμιμος ~

free

законен
online
представител; αποκλειστικός

translate

~
english
изключителен
deutsch
представител; ~ με

spanish

προμήθεια
комисионер; περιοδεύων εμπορικός ~ търговски
English bulgarian dictionary
пътник.
[андипрѝтанис]
= αντιπρύτανης ουσ. заместник-ректор.
translate
english

[андистаТмистѝс]
= αντισταθμιστής

german

ουσ.
italian
τεχν.

spanish

еквалайзер,

turkish

балансьор.
[андисинтаГмата̀рхис]
= αντισυνταγματάρχης

ουσ. подполковник.
[андѝхирас]
=

free

αντίχειρας
ουσ. палец.
[андѝхристос]
=
deutsch
αντίχριστος
ουσ.

italian

εκκλ.
spanish
антихрист.

turkish

greek


[а̀ндрас]
=
russian
άντρας
ουσ.
1.
мъж;
2.

English bulgarian dictionary

съпруг.

dictionary


[аксиоматико̀с]
=
free
αξιωματικός
online
ουσ. офицер;
translate
~ του
deutsch
ναυτικού/της

german

αεροπορίας
офицер от военноморските/военновъздушните сили;

russian

έφεδρος ~ запасен офицер.
bulgarian

dictionary


[а̀ксонас]
=

free

άξονας
ουσ.
1. ос; ο

english

~ της γής
оста на

turkish

Земята;
2.
greek
τεχν.

russian

вал,
french
ос,

шпиндел; ~
bulgarian
μετάδοσης
dictionary
της κίνησης
online
трансмисионен вал.
[ао̀ристос]
=
deutsch
αόριστος
german
ουσ. γραμμ. аорист (минало свършено време).

french


[апатео̀нас]
= απατεώνας

bulgarian

ουσ. мошеник,
free
измамник.
online
download

[апесталмѐнос]
=

translate

απεσταλμένος

english

ουσ.

deutsch

пратеник,
german
посланик, делегат; έκτακτος
turkish
~ος

greek

και

russian

πληρεξούσιος πρεσβευτής
διπλ.

English bulgarian dictionary

извънреден и пълномощен посланик;

online

του ειδικού ~ου μας δημοσιογρ. на

italian

нашия специален

turkish

пратеник.
greek

russian


[апо̀Гонос]
= απόγονος
ουσ.

English bulgarian dictionary

потомък; πεθαίνω χωρίς

free

απογόνους
online
умирам,
download
без
translate
да оставя потомци.
[апо̀Димос]
= απόδημος
turkish
ουσ.

greek

емигрант;
russian
~ ελληνισμός гръцките
English bulgarian dictionary
емигранти.
bulgarian

[а̀пикос]
= άποικος ουσ. колонизатор.
[апоклизмо̀с]
=
deutsch
αποκλεισμός
ουσ.
1. изключване;
spanish
ο

turkish

~ του
russian
από την ομάδα

English bulgarian dictionary

изключването му

dictionary

от отбора;
2.
online
блокиране, блокада; бойкот;
3.
english
ембарго.

deutsch

german


[аполоГитѝс]
= απολογητής ουσ.
1. защитник;
2. апологет.
russian

french


[аполоГизмо̀с]
=

απολογισμός

English bulgarian dictionary

ουσ.

bulgarian

отчет;

dictionary

ο
free
ετήσιος ~ός
download
μίας εταιρείας
english
годишен отчет на фирмата; δίνω λεπτομερή ~ό για όλα

давам подробен отчет за

free

всичко.
online

[аполитархизмо̀с]
=
translate
απολυταρχισμός
ουσ.

deutsch

авторитаризъм.

german


[апорофитѝрас]
= απορροφητήρας ουσ. абсорбатор,
russian
абсорбер.

french


[апостолѐас]
=

English bulgarian dictionary

αποστολέας
ουσ.
dictionary
подател,
free
изпращач.

online

download

[апо̀столос]
=
translate
απόστολος
english
ουσ.
deutsch
апостол.
german

[апострангистѝрас]
= αποστραγγιστήρας
turkish
ουσ.
greek
цедка,

russian

гевгир.
[апотропиазмо̀с]
= αποτροπιασμός
bulgarian
ουσ. отвращение,

free

погнуса;

online

προκαλώ
download
предизвиквам

english

отвращение.
deutsch
german

[апо̀фитос]
= απόφοιτος

spanish

ουσ.

turkish

абсолвент, абитуриент,

russian

випускник; ~ πανεπιστημίου
English bulgarian dictionary
абсолвент,

bulgarian

завършил
dictionary
университет.

online


[апохеретизмо̀с]
=
download
αποχαιρετισμός

translate

ουσ. сбогуване,
deutsch
прощаване.

italian


[апохориз

spanish

turkish
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость море, болгария апартаменты, недвижимость в болгарии,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:Σουηδία
ουσ. Швеция.
top