BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:επώδυνος
επίθ. болезнен, мъчителен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
=

English bulgarian dictionary

αβανταδόρος
ουσ. помощник,

free

съобщник.

online

download

[ава̀с]
=

translate

αββάς

english

ουσ. абат.

german


[аГапитико̀с]
= αγαπητικός ουσ.
1.

greek

любовник,
russian
любим;
2. сводник.

English bulgarian dictionary


[ангиопла̀стис]
=

bulgarian

αγγειοπλάστης
ουσ. грънчар.
[ангелиофо̀рос]
= αγγελιοφόρος ουσ.
1. вестител, куриер;
2.

italian

мисионер.
[а̀нгелос]
= άγγελος ουσ.
1.
french
вестител;
2. ангел; ο

bulgarian

φύλακας ~
free
μου
моят ангел

translate

хранител.

english


[а̀нглос]
= Άγγλος
italian
ουσ.

spanish

англичанин.
turkish
greek

[аГелаДа̀рис]
=

russian

αγελαδάρης
ουσ. кравар.
English bulgarian dictionary

[аГиазмо̀с]
=
dictionary
αγιασμός
ουσ.
1.
online
светена

download

вода;
2. ръсене със

deutsch

светена вода;
3. освещаване.
[а̀Гиос]
= άγιος ουσ.

french

светия,
светец.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[анго̀нас]
= αγκώνας ουσ.
1. лакът;

download

σπρώχνω με
english
τους ~ες
бутам с

spanish

лакти;
2. τεχν.
greek
коляно,

russian

ъгълник,

french

винкел.


[аГорастѝс]
=

bulgarian

αγοραστής
ουσ. купувач,
online
клиент; προσελκύω
translate
~ές
english
привличам клиенти; υποψήφιος ~ής потенциален
turkish
купувач.
[аГоритѝс]
=
french
αγορητής

ουσ. говорител,

bulgarian

оратор.
free

[аГриа̀нТропос]
=
online
αγριάνθρωπος
ουσ.
1. дивак,
english
див човек;
2. неконтактен, необщителен, затворен човек.
greek

russian


[аГроно̀мос]
=
french
αγρονόμος
ουσ.
1. надзирател

bulgarian

на селски

free

имот;
2. агроном.

download

translate

[аГро̀с]
= αγρός

deutsch

ουσ.

german

нива, поле;

spanish

~όν

greek

ηγόρασε
пет пари не дава.

dictionary


[аГро̀тис]
= αγρότης ουσ.

download

земеделец, фермер.

deutsch


[аГрофѝлакас]
=
german
αγροφύλακας
italian
ουσ. полски стражар,
greek
пъдар.
[аГѝртис]
=
αγύρτης
English bulgarian dictionary
ουσ. шарлатанин, мошеник, измамник.
download

[аГоГиа̀тис]
= αγωγιάτης ουσ. мулетар,

german

колар, каруцар.
[аГоГо̀с]
= αγωγός
russian
ουσ.
1.

french

ηλεκτρ.
проводник;
2.

English bulgarian dictionary

τεχν.
bulgarian
изолираща тръба за кабел;
3.

download

тръбопровод; ~

english

πετρελαίου
deutsch
петролопровод;
4.
german
канал,
italian
тръба; ~

turkish

αερισμού
вентилационна
russian
тръба.
french


[аГо̀нас]
= αγώνας ουσ.
1.
dictionary
борба, битка,
online
сражение,

download

конфликт;
translate
ανίσος ~ας неравна

german

борба; κερδίζω
spanish
κτ με
greek
σκληρό

russian

спечелвам нещо

English bulgarian dictionary

с
bulgarian
голяма борба;
free
ο ~ας
download
για την

english

ελευθερία

deutsch

борба
german
за освобождение;

spanish

ο ~ας
greek
για
russian
την επιβίωση

борба
English bulgarian dictionary
за съществувание; αρχίζω/εγκαταλείπω τον ~α започвам/изоставям
translate
борбата;
2. състезание, съревнование, игра; οι Ολυμπιακοί ~ες
greek
олимпийски игри; ποδοσφαιρικός

~ας
English bulgarian dictionary
футболна среща, мач; ο
online
Αγώνας
download
националноосвободителната борба
english
на гръцкия народ

italian

(1821 г.);
turkish
δικαστικός ~ας

french

съдебен процес.

English bulgarian dictionary


[аГонистѝс]
= αγωνιστής ουσ.
1. състезател;
2. ветеран (от
english
война).

deutsch

german

[аДелфо̀с]
=
italian
αδελφός
ουσ.
turkish
брат;

greek

ομογάλακτος ~

french

роден
брат;

English bulgarian dictionary

μικρότερος/μεγαλύτερος
bulgarian
~
по-малък/по-голям брат.
online

[аДѐнас]
=
translate
αδένας
ουσ. ανατ. жлеза;

italian

ο θυροειδής ~

greek

щитовидна жлеза.
[аДерфо̀с]
= αδερφός
bulgarian
ουσ.

dictionary

βλ.
free
αδελφός.
[аѐрас]
=
translate
αέρας
english
ουσ.
1.
deutsch
въздух, атмосфера;

italian

καθαρός/μολυσμένος

spanish

~ας
чист/замърсен въздух;
russian
υγρός/ξερός

french

~ας
влажен/сух въздух;
2. вятър; φυσάει

free

πολύ δυνατός ~ας
translate
σήμερα
english
днес
deutsch
духа много

italian

силен вятър; ο ~ας

russian

δυνάμωσε/έκοψε
french
вятърът
се
English bulgarian dictionary
засили/спря;
3. климат;
4. εμπόρ. клиентела на
download
магазин; • βγάζω ~α από το

spanish

στομάχι

turkish

имам стомашни газове; ποιός καλός
English bulgarian dictionary
~ας
bulgarian
σ’
dictionary
έφερε;
кой вятър
download
те довя
english
тук?

deutsch

κόβω
german
τον ~α

spanish

σε κπ

greek

скастрям някого, поставям
някого

English bulgarian dictionary

на мястото му; λόγια του ~α

translate

празни

english

приказки; πάω

german

να πάρω

spanish

turkish

отивам

greek

да глътна

french

въздух; τινάζομαι

English bulgarian dictionary

στον ~α
фалирам;
free
τινάζω
online
κπ

download

στον
translate

english

(σε

deutsch

συζήτηση)
вземам
italian
думата
spanish
на

turkish

някого,

greek

прекъсвам го.
[аеризмо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αερισμός
ουσ. проветряване,

free

вентилация.
[аеристѝрас]
=
translate
αεριστήρας
ουσ.
deutsch
вентилатор.
german

[аеро̀лиТос]
=

spanish

αερόλιθος
ουσ.
greek
метеор,

russian

аеролит.

french


[аеролимѐнас]
= αερολιμένας ουσ.

dictionary

аерогара,

free

аеротерминал.
[аеронафпиГо̀с]
=

translate

αεροναυπηγός
ουσ. конструктор
german
на

italian

самолети.
[аеропиратѝс]
=

greek

αεροπειρατής

russian

ουσ. терорист,

който отвлича самолет.
[аеропо̀рос]
=
online
αεροπόρος
ουσ.

translate

летец,
english
авиатор.

german


[аеросиноДо̀с]
=

italian

αεροσυνοδός
ουσ.
turkish
стюардеса, стюард.

russian


[аето̀с]
=

αετός
ουσ.
1. орел; δικέφαλος ~ двуглав
download
орел;
2. хвърчило.
[аТеизмо̀с]
=
german
αθεϊσμός
ουσ.
spanish
атеизъм,
turkish
безбожие.
greek

russian


[аТѐрас]
=

french

αθέρας
ουσ.
1. ръб, острие,

dictionary

край;
2. μεταφ. елит, цвят;

translate

~

english

της
deutsch
κοινωνίας

german

елитът, цветът на
turkish
обществото.

russian


[аТинѐос]
=
french
Αθηναίος
ουσ. атинянин.
bulgarian

[аТлитѝс]
= αθλητής ουσ. спортист,

translate

атлет.

deutsch


[аТлитизмо̀с]
=

german

αθλητισμός
ουσ. спорт,
turkish
спортуване, атлетика; • ~ στίβου лека
bulgarian
атлетика.
free

[еГо̀керос]
=
online
Αιγόκερως
download
ουσ.

translate

αστρολ.

english

Козирог.

german


[еТѐрас]
=
italian
αιθέρας
spanish
ουσ.
1. χημ. етер;
2. небе, небеса.
English bulgarian dictionary

[емоДо̀тис]
=
bulgarian
αιμοδότης
ουσ. кръводарител.
[ехма̀лотос]
=

translate

αιχμάλωτος
ουσ. пленник; έμεινε
italian
~

spanish

δύο χρόνια

greek

беше

russian

пленник две

години.

English bulgarian dictionary


[ео̀нас]
=
dictionary
αιώνας

free

ουσ.
1.
online
век, столетие;
translate
έχουμε
english
έναν ~α να

italian

ιδωθούμε
не сме

greek

се

russian

виждали
french
от
векове;
2. γεωλ. ера, период,
free
епоха;

online

ο
download
μεσοζωϊκός

translate

~ας
мезозойската
deutsch
ера; • στους

spanish

~ες

turkish

των ~ων
завинаги,
french
во веки

English bulgarian dictionary

веков;

bulgarian

ποτέ
dictionary
στον ~α τον άπαντα

translate

на
english
куково

deutsch

лято,

german

когато цъфнат налъмите.
[акама̀тис]
=
russian
ακαμάτης
french
ουσ.

лентяй,
English bulgarian dictionary
ленивец, мързелан.

dictionary


[акроатѝс]
=

online

ακροατής
ουσ.
translate
слушател,
english
радиослушател.
german

[акрова̀тис]
= ακροβάτης ουσ.

turkish

акробат.
greek

[акроволизмо̀с]
= ακροβολισμός

ουσ. схватка, престрелка.

dictionary


[акро̀десмос]
= ακρόδεσμος
download
ουσ.ναυτ. морски
english
възел.

deutsch


[акротириазмо̀с]
=

italian

ακρωτηριασμός
ουσ. осакатяване, повреждане.

russian

french


[актиноло̀Гос]
=

ακτινολόγος
English bulgarian dictionary
ουσ.
bulgarian
ιατρ.
dictionary
рентгенолог.
free

online


[алазо̀нас]
=
download
αλαζόνας
translate
ουσ.
english
самохвалко, високомерен

german

човек.

italian

spanish

[алалаГмо̀с]
= αλαλαγμός ουσ. вик,

french

викане, крясък, крещене (при

dictionary

израз

free

на
online
радостни
download
чувства).
translate
english

[аланиа̀рис]
= αλανιάρης

german

ουσ.
1. скитник;
2. гуляйджия.
turkish

[алвано̀с]
= Αλβανός

french

ουσ.
албанец.

English bulgarian dictionary


[алексиптостѝс]
=
dictionary
αλεξιπτωστής

free

ουσ.

online

парашутист; • πέφτω
english
σαν ~

german

долитам като парашутист

turkish

(с протекции).
[алѝтис]
=
αλήτης
English bulgarian dictionary
ουσ.

bulgarian

скитник,

dictionary

безделник, хулиган.

download


[алилосевазмо̀с]
= αλληλοσεβασμός ουσ.

deutsch

взаимно уважение.
italian

[алилоспараГмо̀с]
= αλληλοσπαραγμός ουσ.
1. раздор,
french
кавга;
2. взаимно изтребление.
dictionary

[алтруизмо̀с]
=
free
αλτρουϊσμός

online

ουσ.

download

алтруизъм.

english


[алтруистѝс]
=
deutsch
αλτρουϊστής
ουσ.

italian

алтруист.
turkish

[ама̀рандос]
= αμάραντος
russian
ουσ. βοτ. амарант.
English bulgarian dictionary

[амво̀нас]
= αμβώνας
free
ουσ.
online
εκκλ. амвон.
translate

english


[амѐТистос]
= αμέθυστος

german

ουσ. аметист.

turkish


[американо̀с]
=
greek
Αμερικανός
ουσ.
french
американец.

[амо̀лофос]
=

bulgarian

αμμόλοφος
ουσ. пясъчна дюна.
[амбелокалиерГитѝс]
=
english
αμπελοκαλλιεργητής
ουσ.
german
лозар.
italian
spanish

[амбело̀нас]
=
turkish
αμπελώνας
ουσ. лозе.

french


[анаватѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναβατήρας
ουσ. τεχν.

free

асансьор;
online
крик.

translate


[анангазмо̀с]
=
english
αναγκασμός
ουσ.
german
принуда, принуждаване; κάνω κτ από ~ό правя
нещо по принуда.

dictionary


[анаДексимио̀с]
= αναδεξιμιός

download

ουσ.
translate
кръщелник.
english

deutsch


[ана̀Дохос]
=

german

ανάδοχος
ουσ.
1.
spanish
кръстник,

turkish

приемник;
2. предприемач, изпълнител
french
по
договор.
bulgarian

[анаТеоритѝс]
= αναθεωρητής ουσ.
online
ревизор.

download

translate

[анакритѝс]
=

english

ανακριτής
ουσ.
german
следовател.
spanish

[анапамо̀с]
=
turkish
αναπαμός

greek

ουσ. почивка, отдих; χωρίς
English bulgarian dictionary
στιγμής

bulgarian

без отдих,
online
без почивка.
[анаплиротѝс]
=

deutsch

αναπληρωτής
german
ουσ. заместник;

spanish

προσωρινός ~ временен заместник.

[анаптѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναπτήρας
bulgarian
ουσ.

dictionary

запалка.
[анастенаГмо̀с]
= αναστεναγμός
translate
ουσ. въздишка, стенание, стон.
italian
spanish

[анасхиматизмо̀с]
= ανασχηματισμός ουσ. преобразяване, реформа.

English bulgarian dictionary

[анатолѝтис]
=
bulgarian
ανατολίτης
ουσ.
free
ориенталец.
[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός

english

ουσ. анахронизъм.

german


[анелкистѝрас]
= ανελκυστήρας ουσ.
greek
асансьор.
[анемистѝрас]
= ανεμιστήρας
English bulgarian dictionary
ουσ.
bulgarian
вентилатор.

dictionary

free


[анамоДѝктис]
=
online
ανεμοδείκτης
ουσ. ветропоказател.

english


[анамо̀милос]
= ανεμόμυλος

italian

ουσ. вятърна

turkish

мелница.

greek


[а̀немос]
=

french

άνεμος

ουσ.
English bulgarian dictionary
вятър;

bulgarian

ενάντιος/αντίθετος ~ος
free
насрещен

online

вятър;
download
ούριος
translate
~ος
english
попътен вятър; ασθενής/μέτριος/ισχυρός ~ος
spanish
слаб/умерен/силен
turkish
вятър; ημέρα
russian
με
french
~ο
ветровит ден; •

dictionary

~ος της

online

αλλαγής
download
вятър

translate

на промяната; πάω όπου
italian
φυσαέι

spanish

ο
turkish
~ος
вървя,
russian
накъдето духа

вятърът;
English bulgarian dictionary
όποιος

bulgarian

φτύνει
dictionary
κόντρα

free

στον ~ο, φτύνει
translate
τα μούτρα του
german
не
italian
плюй срещу
turkish
вятъра.
[а̀ниТос]
= άνηθος
ουσ. βοτ. копър.
dictionary

[анТопо̀лис]
= ανθοπώλης ουσ.
translate
цветар.
english

[а̀нТракас]
= άνθρακας ουσ.
1. въглен;
2.

turkish

χημ.

greek

въглерод;
3. ιατρ. антракс.
[анТракорѝхос]
= ανθρακωρύχος ουσ.
free
миньор.
[анТропизмо̀с]
= ανθρωπισμός ουσ.
deutsch
хуманизъм,
german
човеколюбие.
[анТропистѝс]
=
turkish
ανθρωπιστής

greek

ουσ. хуманист, човеколюбец.
[анТрополо̀Гос]
=

bulgarian

ανθρωπολόγος
ουσ. антрополог.
download

[а̀нТропос]
= άνθρωπος ουσ. човек; ο

italian

~ος είναι
turkish
θνητός
greek
човекът е смъртен;

τα δικαιώματα του
dictionary
ανθρώπου
правата
online
на човека; οι ~οι хората, човеците; ο
spanish
κοινός
turkish
~ος

greek

обикновеният,
russian
средностатистическият
french
човек.

English bulgarian dictionary


[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος

dictionary

ουσ.
free
човекоядец,
online
канибал.

download

translate


[анипсио̀с]
= ανιψιός ουσ.
german
племенник.
[андаГонизмо̀с]
= ανταγωνισμός
greek
ουσ.
1.

russian

съперничество,

french

конкуренция; οι
English bulgarian dictionary
~οί μεταξύ κρατών

free

съперничество между държавите; αθέμιτος ~ός
deutsch
нелоялна конкуренция;
2. антагонизъм, противопоставяне.
[андаГонистѝс]
=
russian
ανταγωνιστής
french
ουσ.
съперник, конкурент.

dictionary


[андапокритѝс]
=

free

ανταποκριτής

online

ουσ.
download
кореспондент,
translate
репортер;
english
τραπεζικός

deutsch

~
οικον.

italian

банков кореспондент.

greek


[анда̀ртис]
=

russian

αντάρτης
ουσ. партизанин,

English bulgarian dictionary

бунтовник;

bulgarian

πάω/βγαίνω

dictionary

~
ставам партизанин.
download

[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης
ουσ.

german

заместник; είμαι

spanish

προσωρινός ~

greek

временен
russian
заместник съм.
English bulgarian dictionary

[андѝлалос]
= αντίλαλος ουσ.
free
ехо,

online

отзвук.
[андѝмахос]
= αντίμαχος

deutsch

ουσ. противник.

italian

spanish

[андина̀вархос]
=

turkish

αντιναύαρχος
ουσ. ναυτ.
french
вицеадмирал.

English bulgarian dictionary


[андѝпалос]
=

bulgarian

αντίπαλος
ουσ. неприятел, противник.
download

[андиплиТоризмо̀с]
=

english

αντιπληθωρισμός
deutsch
ουσ. οικον.

italian

дефлация.

spanish


[андиплѝархос]
=
greek
αντιπλοίαρχος
russian
ουσ.
french
ναυτ.

капитан втори

bulgarian

ранг.

free


[андиполитево̀менос]
= αντιπολιτευόμενος ουσ. опозиционер.

english


[андипро̀еДрос]
=
german
αντιπρόεδρος

italian

ουσ. заместник-председател,

turkish

вицепрезидент.
greek
russian

[андипро̀сопос]
=
french
αντιπρόσωπος

ουσ. представител; νόμιμος ~
free
законен представител;
download
αποκλειστικός

translate

~

english

изключителен представител;

german

~ με προμήθεια

turkish

комисионер; περιοδεύων εμπορικός
french
~
търговски пътник.
[андипрѝтанис]
=

free

αντιπρύτανης
ουσ. заместник-ректор.
[андистаТмистѝс]
= αντισταθμιστής
german
ουσ. τεχν. еквалайзер, балансьор.
[андисинтаГмата̀рхис]
=

french

αντισυνταγματάρχης

ουσ. подполковник.
[андѝхирас]
=
free
αντίχειρας
online
ουσ.
download
палец.
english

[андѝхристос]
= αντίχριστος ουσ.

italian

εκκλ.
spanish
антихрист.
[а̀ндрас]
= άντρας

french

ουσ.
1. мъж;
2.
English bulgarian dictionary
съпруг.
bulgarian

dictionary


[аксиоматико̀с]
= αξιωματικός ουσ.
download
офицер; ~
english
του ναυτικού/της αεροπορίας
офицер

spanish

от
turkish
военноморските/военновъздушните сили;

russian

έφεδρος ~ запасен офицер.
[а̀ксонас]
=
free
άξονας
online
ουσ.
1.
download
ос; ο
english
~ της

german

γής
оста на Земята;
2.

greek

τεχν.

russian

вал, ос,
шпиндел;
English bulgarian dictionary
~

bulgarian

μετάδοσης της
free
κίνησης
трансмисионен

download

вал.
translate

[ао̀ристос]
=

deutsch

αόριστος
ουσ.

italian

γραμμ. аорист

turkish

(минало свършено време).
[апатео̀нас]
= απατεώνας

bulgarian

ουσ. мошеник, измамник.

online

download

[апесталмѐнос]
= απεσταλμένος ουσ.

deutsch

пратеник,
german
посланик,
italian
делегат;

spanish

έκτακτος ~ος και

russian

πληρεξούσιος πρεσβευτής
διπλ.
English bulgarian dictionary
извънреден

bulgarian

и пълномощен

free

посланик;

online

του
download
ειδικού ~ου μας
deutsch
δημοσιογρ.

german

на нашия специален
turkish
пратеник.

russian


[апо̀Гонос]
= απόγονος ουσ. потомък;

bulgarian

πεθαίνω χωρίς απογόνους умирам,
download
без да оставя
deutsch
потомци.
[апо̀Димос]
= απόδημος ουσ. емигрант; ~
french
ελληνισμός

гръцките емигранти.

bulgarian


[а̀пикос]
= άποικος

online

ουσ.

download

колонизатор.
[апоклизмо̀с]
= αποκλεισμός ουσ.
1.

italian

изключване; ο ~
greek
του
russian
από την ομάδα
English bulgarian dictionary
изключването
bulgarian
му от отбора;
2. блокиране, блокада;

translate

бойкот;
3. ембарго.

deutsch


[аполоГитѝс]
= απολογητής ουσ.
1. защитник;
2.

greek

апологет.
russian

[аполоГизмо̀с]
= απολογισμός

English bulgarian dictionary

ουσ. отчет; ο ετήσιος
online
~ός

download

μίας εταιρείας
годишен отчет

german

на
italian
фирмата; δίνω
turkish
λεπτομερή ~ό για όλα
давам

English bulgarian dictionary

подробен

bulgarian

отчет
dictionary
за всичко.

online

download


[аполитархизмо̀с]
= απολυταρχισμός

english

ουσ.

deutsch

авторитаризъм.
[апорофитѝрас]
=

spanish

απορροφητήρας
ουσ.
greek
абсорбатор,

russian

абсорбер.

french


[апостолѐас]
= αποστολέας

bulgarian

ουσ.

dictionary

подател, изпращач.
download

[апо̀столос]
= απόστολος ουσ. апостол.

german

italian


[апострангистѝрас]
= αποστραγγιστήρας ουσ.
greek
цедка,
russian
гевгир.
[апотропиазмо̀с]
= αποτροπιασμός
bulgarian
ουσ. отвращение, погнуса; προκαλώ ~ό
translate
предизвиквам
english
отвращение.
[апо̀фитос]
=

italian

απόφοιτος

spanish

ουσ.

turkish

абсолвент,
greek
абитуриент,

russian

випускник; ~
πανεπιστημίου
абсолвент,

bulgarian

завършил
dictionary
университет.

free

online


[апохеретизмо̀с]
= αποχαιρετισμός
translate
ουσ. сбогуване, прощаване.

italian


[апохориз

spanish

turkish

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, болгария апартаменты, рынок недвижимости болгария, болгария недвижимость море,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:ναυτικός
ουσ. моряк; λαϊκ. морски вълк.
[нафтико̀с]
επίθ. морски; ~ό δίκαιο военноморско право; ~ές δύναμες морски сили; ~ό μίλι морска миля; Υπουργείο Ναυτικών Министерство на корабоплаването.
top