BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:νευρικό
= νευρικός επίθ.
1. ιατρ. нервен; ~ό σύστημα нервна система; ~ό κέντρο φυσιολ. нервен център; έχω ~ό ξέσπασμα в нервна криза съм;
2. изнервен, избухлив, нервен; είναι ~ός άνθρωπος той е нервен човек;
3. обезпокоен, неспокоен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
= αβανταδόρος

bulgarian

ουσ.
dictionary
помощник,

free

съобщник.
[ава̀с]
= αββάς ουσ. абат.
german
italian

[аГапитико̀с]
= αγαπητικός

turkish

ουσ.
1. любовник, любим;
2.

french

сводник.

[ангиопла̀стис]
=
bulgarian
αγγειοπλάστης
dictionary
ουσ. грънчар.
online
download

[ангелиофо̀рос]
= αγγελιοφόρος
english
ουσ.
1.

deutsch

вестител, куриер;
2. мисионер.
spanish

[а̀нгелос]
= άγγελος ουσ.
1. вестител;
2. ангел;

English bulgarian dictionary

ο φύλακας
dictionary
~
free
μου

online

моят ангел

translate

хранител.
english

deutsch


[а̀нглос]
=

german

Άγγλος
ουσ. англичанин.

turkish


[аГелаДа̀рис]
= αγελαδάρης ουσ.
кравар.

English bulgarian dictionary


[аГиазмо̀с]
=

dictionary

αγιασμός
free
ουσ.
1. светена
download
вода;
2.
translate
ръсене със светена

german

вода;
3. освещаване.
spanish

[а̀Гиос]
= άγιος
russian
ουσ. светия, светец.
[анго̀нас]
= αγκώνας

free

ουσ.
1. лакът;

download

σπρώχνω

translate

με τους ~ες
german
бутам с лакти;
2. τεχν. коляно,

russian

ъгълник, винкел.
[аГорастѝс]
=
bulgarian
αγοραστής
dictionary
ουσ.

free

купувач, клиент;

download

προσελκύω
translate
~ές
привличам клиенти; υποψήφιος ~ής потенциален
turkish
купувач.
greek

[аГоритѝс]
= αγορητής

ουσ.

English bulgarian dictionary

говорител, оратор.
free

[аГриа̀нТропос]
= αγριάνθρωπος ουσ.
1.

translate

дивак, див

deutsch

човек;
2.
german
неконтактен, необщителен,

spanish

затворен

turkish

човек.
greek

russian


[аГроно̀мос]
=

french

αγρονόμος
ουσ.
1. надзирател на селски

free

имот;
2.

online

агроном.
download
translate

[аГро̀с]
=

english

αγρός
ουσ. нива, поле;

spanish

turkish
~όν ηγόρασε

russian

пет пари не
English bulgarian dictionary
дава.
bulgarian
dictionary

[аГро̀тис]
= αγρότης ουσ.

download

земеделец,

translate

фермер.
[аГрофѝлакас]
=

german

αγροφύλακας
ουσ.

spanish

полски

turkish

стражар, пъдар.
[аГѝртис]
= αγύρτης

English bulgarian dictionary

ουσ.

bulgarian

шарлатанин,

dictionary

мошеник, измамник.
[аГоГиа̀тис]
= αγωγιάτης

english

ουσ. мулетар, колар,

italian

каруцар.

spanish

turkish


[аГоГо̀с]
= αγωγός

russian

ουσ.
1. ηλεκτρ.

проводник;
2. τεχν.

bulgarian

изолираща тръба за кабел;
3. тръбопровод;
translate
~ πετρελαίου

deutsch

петролопровод;
4. канал, тръба; ~

turkish

αερισμού
greek
вентилационна тръба.

french


[аГо̀нас]
= αγώνας

bulgarian

ουσ.
1.

dictionary

борба, битка,
online
сражение, конфликт;

translate

ανίσος ~ας
deutsch
неравна
german
борба; κερδίζω
spanish
κτ

turkish

με

greek

σκληρό ~α

french

спечелвам нещо с

bulgarian

голяма

dictionary

борба;

free

ο ~ας
download
για
translate
την ελευθερία
deutsch
борба за
italian
освобождение;

spanish

ο ~ας

greek

για την

french

επιβίωση
борба

English bulgarian dictionary

за

bulgarian

съществувание; αρχίζω/εγκαταλείπω τον
online
download
започвам/изоставям
translate
борбата;
2.
english
състезание, съревнование, игра;

italian

οι Ολυμπιακοί
turkish
~ες
greek
олимпийски

russian

игри;
french
ποδοσφαιρικός

~ας
футболна среща, мач; ο
online
Αγώνας
националноосвободителната

translate

борба
english
на

deutsch

гръцкия
german
народ (1821

spanish

г.);
turkish
greek
δικαστικός ~ας

french

съдебен процес.
English bulgarian dictionary

bulgarian


[аГонистѝс]
= αγωνιστής

free

ουσ.
1.
online
състезател;
2. ветеран (от война).

deutsch

german


[аДелфо̀с]
= αδελφός ουσ. брат; ομογάλακτος ~
french
роден брат;

English bulgarian dictionary

μικρότερος/μεγαλύτερος

bulgarian

~

dictionary

по-малък/по-голям
free
брат.

download


[аДѐнас]
= αδένας

english

ουσ.
deutsch
ανατ. жлеза;

italian

ο

spanish

θυροειδής ~
greek
щитовидна жлеза.
[аДерфо̀с]
= αδερφός

bulgarian

ουσ.
dictionary
βλ.
free
αδελφός.
[аѐрас]
= αέρας ουσ.
1. въздух,
german
атмосфера;
italian
καθαρός/μολυσμένος
spanish
~ας
turkish
чист/замърсен
greek
въздух;
russian
υγρός/ξερός ~ας влажен/сух въздух;
2. вятър;

dictionary

φυσάει πολύ

online

δυνατός ~ας
translate
σήμερα

english

днес
deutsch
духа много силен вятър; ο

greek

~ας δυνάμωσε/έκοψε

french

вятърът
се

English bulgarian dictionary

засили/спря;
3.
bulgarian
климат;
4.
dictionary
εμπόρ. клиентела на
download
магазин;
translate

english

βγάζω

deutsch

~α από το στομάχι

turkish

имам стомашни газове;
french
ποιός
καλός
English bulgarian dictionary
~ας σ’
dictionary
έφερε;
free
кой
online
вятър те довя тук? κόβω τον ~α σε κπ скастрям някого,

french

поставям някого
English bulgarian dictionary
на

bulgarian

мястото
dictionary
му; λόγια
online
του
download
празни приказки; πάω να πάρω

spanish

отивам

greek

да глътна
french
въздух; τινάζομαι

English bulgarian dictionary

στον
bulgarian
dictionary
фалирам;

free

τινάζω κπ
download
στον ~α (σε συζήτηση)
вземам

italian

думата на някого,
greek
прекъсвам

russian

го.


[аеризмо̀с]
= αερισμός ουσ. проветряване,

free

вентилация.
online
download

[аеристѝрас]
= αεριστήρας ουσ.
deutsch
вентилатор.

italian


[аеро̀лиТос]
=
spanish
αερόλιθος

turkish

ουσ. метеор,

russian

аеролит.
[аеролимѐнас]
=

English bulgarian dictionary

αερολιμένας

bulgarian

ουσ. аерогара,
free
аеротерминал.
online
download

[аеронафпиГо̀с]
= αεροναυπηγός ουσ. конструктор на
italian
самолети.
turkish

[аеропиратѝс]
=

greek

αεροπειρατής
ουσ. терорист, който

English bulgarian dictionary

отвлича самолет.

dictionary


[аеропо̀рос]
= αεροπόρος ουσ. летец, авиатор.

deutsch


[аеросиноДо̀с]
=

italian

αεροσυνοδός
ουσ.
turkish
стюардеса,

greek

стюард.

french


[аето̀с]
=
αετός
ουσ.
1.
bulgarian
орел;

dictionary

δικέφαλος

free

~
двуглав
download
орел;
2. хвърчило.
[аТеизмо̀с]
= αθεϊσμός

italian

ουσ.

spanish

атеизъм, безбожие.
greek

russian


[аТѐрас]
=
french
αθέρας
ουσ.
1. ръб, острие, край;
2.

free

μεταφ.

online

елит, цвят;
translate
~ της κοινωνίας

german

елитът,

italian

цветът

spanish

на обществото.
greek

russian


[аТинѐос]
=

french

Αθηναίος
ουσ.

English bulgarian dictionary

атинянин.
dictionary

[аТлитѝс]
= αθλητής

online

ουσ. спортист, атлет.
english

deutsch


[аТлитизмо̀с]
= αθλητισμός ουσ. спорт,
turkish
спортуване, атлетика;

russian

french
~
στίβου
лека

bulgarian

атлетика.
dictionary

free


[еГо̀керос]
=
online
Αιγόκερως
ουσ. αστρολ. Козирог.
deutsch

[еТѐрас]
= αιθέρας
spanish
ουσ.
1.

turkish

χημ. етер;
2. небе, небеса.
[емоДо̀тис]
= αιμοδότης ουσ. кръводарител.
online
download

[ехма̀лотос]
= αιχμάλωτος ουσ. пленник;
german
έμεινε ~
spanish
δύο χρόνια
беше пленник

french

две години.

English bulgarian dictionary


[ео̀нас]
= αιώνας

free

ουσ.
1. век,

download

столетие; έχουμε έναν

deutsch

~α να

italian

ιδωθούμε
не сме се
russian
виждали
french
от векове;
2. γεωλ. ера,
dictionary
период,
free
епоха; ο μεσοζωϊκός
translate
~ας
мезозойската ера;

german

στους
spanish
~ες
turkish
των ~ων
russian
завинаги,

french

во веки веков; ποτέ

dictionary

στον ~α τον άπαντα
на
english
куково
deutsch
лято, когато
italian
цъфнат налъмите.
turkish

[акама̀тис]
= ακαμάτης ουσ.
лентяй,

English bulgarian dictionary

ленивец,
bulgarian
мързелан.

dictionary


[акроатѝс]
=

online

ακροατής

download

ουσ. слушател, радиослушател.
german

[акрова̀тис]
=
italian
ακροβάτης

spanish

ουσ. акробат.

greek

russian

[акроволизмо̀с]
= ακροβολισμός
ουσ.
English bulgarian dictionary
схватка, престрелка.

dictionary

free

[акро̀десмос]
=

online

ακρόδεσμος
ουσ.ναυτ. морски
english
възел.
[акротириазмо̀с]
= ακρωτηριασμός ουσ. осакатяване, повреждане.
[актиноло̀Гос]
=

ακτινολόγος
ουσ.
bulgarian
ιατρ. рентгенолог.
free

online


[алазо̀нас]
=

download

αλαζόνας

translate

ουσ.
english
самохвалко, високомерен човек.

spanish


[алалаГмо̀с]
=
turkish
αλαλαγμός
ουσ. вик, викане,

крясък,

English bulgarian dictionary

крещене
bulgarian
(при

dictionary

израз на радостни

download

чувства).
translate

[аланиа̀рис]
= αλανιάρης ουσ.
1. скитник;
2. гуляйджия.
turkish

[алвано̀с]
=
russian
Αλβανός
ουσ.

албанец.
English bulgarian dictionary

[алексиптостѝс]
= αλεξιπτωστής
free
ουσ. парашутист;
download
πέφτω σαν ~
german
долитам като

spanish

парашутист (с
greek
протекции).

russian


[алѝтис]
= αλήτης
English bulgarian dictionary
ουσ. скитник,
dictionary
безделник, хулиган.
[алилосевазмо̀с]
= αλληλοσεβασμός ουσ. взаимно уважение.

italian

spanish


[алилоспараГмо̀с]
=

turkish

αλληλοσπαραγμός

greek

ουσ.
1. раздор,

french

кавга;
2.

взаимно
English bulgarian dictionary
изтребление.

bulgarian

dictionary

[алтруизмо̀с]
=
free
αλτρουϊσμός
online
ουσ.
download
алтруизъм.

translate

english


[алтруистѝс]
= αλτρουϊστής ουσ.
italian
алтруист.
turkish

[ама̀рандос]
= αμάραντος

russian

ουσ. βοτ. амарант.
English bulgarian dictionary
bulgarian

[амво̀нас]
=

dictionary

αμβώνας

free

ουσ. εκκλ.

download

амвон.

english


[амѐТистос]
= αμέθυστος ουσ.
italian
аметист.
turkish

[американо̀с]
=

greek

Αμερικανός
russian
ουσ.
french
американец.
English bulgarian dictionary

[амо̀лофос]
= αμμόλοφος ουσ. пясъчна

online

дюна.

download

translate

[амбелокалиерГитѝс]
= αμπελοκαλλιεργητής ουσ.
german
лозар.
italian

[амбело̀нас]
= αμπελώνας ουσ.

russian

лозе.
french


[анаватѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναβατήρας
ουσ. τεχν. асансьор;
online
крик.
download
translate

[анангазмо̀с]
=

english

αναγκασμός
ουσ.
german
принуда, принуждаване; κάνω

turkish

κτ
greek
από
russian
french
правя
нещо
English bulgarian dictionary
по принуда.
dictionary
free

[анаДексимио̀с]
=
online
αναδεξιμιός

download

ουσ.

translate

кръщелник.
[ана̀Дохос]
=

german

ανάδοχος
ουσ.
1. кръстник,

turkish

приемник;
2.

greek

предприемач, изпълнител по договор.

English bulgarian dictionary


[анаТеоритѝс]
=

dictionary

αναθεωρητής
ουσ. ревизор.
download

[анакритѝс]
= ανακριτής ουσ.
german
следовател.
italian

spanish


[анапамо̀с]
=
turkish
αναπαμός
greek
ουσ.

russian

почивка,

french

отдих; χωρίς στιγμής

bulgarian

dictionary
без

free

отдих, без почивка.
[анаплиротѝс]
= αναπληρωτής ουσ.

italian

заместник;

spanish

προσωρινός ~

greek

временен

russian

заместник.
[анаптѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναπτήρας
bulgarian
ουσ. запалка.
[анастенаГмо̀с]
= αναστεναγμός ουσ.
english
въздишка,

deutsch

стенание, стон.
spanish

[анасхиматизмо̀с]
=

turkish

ανασχηματισμός
ουσ.

russian

преобразяване, реформа.
English bulgarian dictionary

[анатолѝтис]
= ανατολίτης ουσ. ориенталец.
online

[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός ουσ.
deutsch
анахронизъм.
italian

[анелкистѝрас]
= ανελκυστήρας ουσ. асансьор.
[анемистѝрас]
=
ανεμιστήρας
ουσ.
bulgarian
вентилатор.

dictionary

free


[анамоДѝктис]
=

online

ανεμοδείκτης
ουσ. ветропоказател.

english

deutsch

[анамо̀милос]
=
german
ανεμόμυλος
italian
ουσ.
spanish
вятърна мелница.
greek

[а̀немос]
=

french

άνεμος
ουσ. вятър;

bulgarian

ενάντιος/αντίθετος
dictionary
~ος
free
насрещен вятър; ούριος
translate
~ος
english
попътен
deutsch
вятър; ασθενής/μέτριος/ισχυρός ~ος
spanish
слаб/умерен/силен

turkish

вятър; ημέρα
russian
με
french
~ο
ветровит ден;
bulgarian
dictionary
~ος της
online
αλλαγής
download
вятър на промяната; πάω όπου

italian

φυσαέι ο

turkish

~ος
вървя,
russian
накъдето духа
вятърът;

English bulgarian dictionary

όποιος φτύνει κόντρα
free
στον ~ο,
download
φτύνει

translate

τα μούτρα
deutsch
του
german
не плюй
spanish
срещу вятъра.
[а̀ниТос]
=

french

άνηθος
ουσ.
English bulgarian dictionary
βοτ. копър.
free

[анТопо̀лис]
=

online

ανθοπώλης
ουσ. цветар.

deutsch


[а̀нТракас]
=

german

άνθρακας
ουσ.
1.
spanish
въглен;
2. χημ.
greek
въглерод;
3.
russian
ιατρ. антракс.

[анТракорѝхос]
= ανθρακωρύχος ουσ. миньор.

download


[анТропизмо̀с]
=
translate
ανθρωπισμός

english

ουσ.

deutsch

хуманизъм, човеколюбие.
[анТропистѝс]
=
turkish
ανθρωπιστής
ουσ.

russian

хуманист, човеколюбец.
[анТрополо̀Гос]
=
bulgarian
ανθρωπολόγος
ουσ.

free

антрополог.
online

download


[а̀нТропос]
=

translate

άνθρωπος
english
ουσ.
deutsch
човек; ο

italian

~ος είναι θνητός
човекът

russian

е

french

смъртен;

τα δικαιώματα

bulgarian

του

dictionary

ανθρώπου

free

правата
online
на човека; οι ~οι хората, човеците;

italian

ο κοινός
turkish
~ος
обикновеният, средностатистическият човек.
[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος
dictionary
ουσ. човекоядец, канибал.
[анипсио̀с]
= ανιψιός

deutsch

ουσ. племенник.

italian


[андаГонизмо̀с]
=

turkish

ανταγωνισμός
ουσ.
1. съперничество, конкуренция;

οι

English bulgarian dictionary

~οί μεταξύ

dictionary

κρατών

free

съперничество

online

между

download

държавите;

translate

αθέμιτος ~ός
deutsch
нелоялна
german
конкуренция;
2. антагонизъм,

spanish

противопоставяне.
turkish

[андаГонистѝс]
=

russian

ανταγωνιστής

french

ουσ. съперник, конкурент.

bulgarian


[андапокритѝс]
= ανταποκριτής ουσ. кореспондент,

translate

репортер; τραπεζικός ~ οικον.

italian

банков

spanish

кореспондент.

turkish

greek

[анда̀ртис]
= αντάρτης
french
ουσ.
партизанин,

English bulgarian dictionary

бунтовник; πάω/βγαίνω
dictionary
~
free
ставам партизанин.
[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης
deutsch
ουσ. заместник; είμαι προσωρινός ~ временен заместник
french
съм.

English bulgarian dictionary


[андѝлалос]
=
bulgarian
αντίλαλος

dictionary

ουσ.

free

ехо,
online
отзвук.

translate


[андѝмахос]
= αντίμαχος
deutsch
ουσ.

german

противник.
italian

[андина̀вархос]
=

turkish

αντιναύαρχος
ουσ. ναυτ.

french

вицеадмирал.


[андѝпалос]
=

bulgarian

αντίπαλος
ουσ. неприятел,

online

противник.

translate


[андиплиТоризмо̀с]
= αντιπληθωρισμός
deutsch
ουσ.

german

οικον. дефлация.

spanish

turkish


[андиплѝархос]
=
greek
αντιπλοίαρχος
ουσ. ναυτ.

капитан
English bulgarian dictionary
втори ранг.

free


[андиполитево̀менос]
= αντιπολιτευόμενος

download

ουσ. опозиционер.

english


[андипро̀еДрос]
=

german

αντιπρόεδρος
italian
ουσ.
spanish
заместник-председател, вицепрезидент.
greek

[андипро̀сопос]
= αντιπρόσωπος ουσ. представител; νόμιμος

dictionary

~
free
законен представител;
download
αποκλειστικός ~
english
изключителен представител;

german

~
italian
με προμήθεια
комисионер;
greek
περιοδεύων εμπορικός

french

~
търговски
English bulgarian dictionary
пътник.
bulgarian

[андипрѝтанис]
=

free

αντιπρύτανης
ουσ. заместник-ректор.
translate

[андистаТмистѝс]
=
deutsch
αντισταθμιστής
ουσ.

italian

τεχν.

spanish

еквалайзер, балансьор.
greek
russian

[андисинтаГмата̀рхис]
=

french

αντισυνταγματάρχης

ουσ. подполковник.
bulgarian
dictionary

[андѝхирас]
=

free

αντίχειρας

online

ουσ.
download
палец.
[андѝхристос]
=

deutsch

αντίχριστος
german
ουσ. εκκλ.

spanish

антихрист.
[а̀ндрас]
= άντρας

french

ουσ.
1. мъж;
2. съпруг.

dictionary


[аксиоматико̀с]
=

free

αξιωματικός
online
ουσ. офицер; ~
english
του ναυτικού/της αεροπορίας
офицер

spanish

от военноморските/военновъздушните сили;
russian
έφεδρος ~ запасен офицер.
bulgarian
dictionary

[а̀ксонас]
=

free

άξονας
ουσ.
1.
download
ос;

translate

ο

english

~ της

german

γής

italian

оста на

turkish

Земята;
2. τεχν.
russian
вал, ос, шпиндел;

English bulgarian dictionary

~
bulgarian
μετάδοσης
dictionary
της κίνησης
трансмисионен вал.

translate


[ао̀ристос]
= αόριστος

german

ουσ. γραμμ. аорист (минало свършено време).
french


[апатео̀нас]
=

English bulgarian dictionary

απατεώνας
ουσ.

dictionary

мошеник, измамник.

online


[апесталмѐнос]
=

translate

απεσταλμένος
english
ουσ. пратеник,

german

посланик, делегат; έκτακτος

turkish

~ος και πληρεξούσιος πρεσβευτής
διπλ. извънреден и

dictionary

пълномощен посланик;

online

του ειδικού

translate

~ου μας
δημοσιογρ. на

italian

нашия
spanish
специален

turkish

пратеник.

greek


[апо̀Гонос]
=

french

απόγονος
ουσ.
English bulgarian dictionary
потомък; πεθαίνω χωρίς
free
απογόνους
online
умирам, без

translate

да

english

оставя
deutsch
потомци.

italian


[апо̀Димос]
= απόδημος
turkish
ουσ.

greek

емигрант;

russian

~ ελληνισμός
гръцките

English bulgarian dictionary

емигранти.
dictionary

[а̀пикос]
= άποικος ουσ. колонизатор.
english

[апоклизмо̀с]
=
deutsch
αποκλεισμός
ουσ.
1.

italian

изключване;
spanish
ο

turkish

~ του από

french

την ομάδα
English bulgarian dictionary
изключването

bulgarian

му от
free
отбора;
2.

online

блокиране,

download

блокада; бойкот;
3. ембарго.

deutsch


[аполоГитѝс]
= απολογητής ουσ.
1. защитник;
2.

greek

апологет.
[аполоГизмо̀с]
= απολογισμός ουσ.

bulgarian

отчет;
dictionary
ο ετήσιος ~ός

download

μίας
translate
εταιρείας
english
годишен отчет

german

на

italian

фирмата;
spanish
δίνω λεπτομερή ~ό για
french
όλα
давам подробен

bulgarian

отчет

dictionary

за
free
всичко.

online


[аполитархизмо̀с]
=

translate

απολυταρχισμός
ουσ.

deutsch

авторитаризъм.

german

italian


[апорофитѝрас]
= απορροφητήρας ουσ.

greek

абсорбатор,

russian

абсорбер.


[апостолѐас]
= αποστολέας
bulgarian
ουσ. подател, изпращач.
[апо̀столос]
=

translate

απόστολος
english
ουσ. апостол.
[апострангистѝрас]
=

spanish

αποστραγγιστήρας
ουσ.
greek
цедка,
russian
гевгир.
french

[апотропиазмо̀с]
= αποτροπιασμός ουσ.

dictionary

отвращение, погнуса;

online

προκαλώ ~ό

translate

предизвиквам

english

отвращение.
deutsch

[апо̀фитос]
= απόφοιτος ουσ.

turkish

абсолвент,
greek
абитуриент, випускник; ~

πανεπιστημίου

English bulgarian dictionary

абсолвент,

bulgarian

завършил университет.
free

[апохеретизмо̀с]
=

download

αποχαιρετισμός
ουσ. сбогуване,

deutsch

прощаване.
[апохориз
spanish
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary болгария купить недвижимость, цены недвижимость болгария, недвижимость покупка болгария, болгария апартаменты,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:χαζή
= χαζός επίθ. глупав.
top