BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:σουφρώνω
ρ.
1. измачквам, смачквам; сбръчквам; ~ τη μύτη περιφρονητικά μεταφ. виря си носа;
2. μεταφ. свивам, крада.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
= αβανταδόρος

bulgarian

ουσ.
dictionary
помощник, съобщник.
[ава̀с]
= αββάς
english
ουσ.

deutsch

абат.

german


[аГапитико̀с]
= αγαπητικός ουσ.
1. любовник,

russian

любим;
2.

french

сводник.

[ангиопла̀стис]
=

bulgarian

αγγειοπλάστης
ουσ. грънчар.
[ангелиофо̀рос]
= αγγελιοφόρος
english
ουσ.
1. вестител,

german

куриер;
2. мисионер.
[а̀нгелос]
=
greek
άγγελος
ουσ.
1. вестител;
2.

ангел;

English bulgarian dictionary

ο φύλακας
dictionary
~ μου
моят

download

ангел хранител.
english

[а̀нглос]
=

german

Άγγλος

italian

ουσ.

spanish

англичанин.
[аГелаДа̀рис]
= αγελαδάρης ουσ. кравар.
[аГиазмо̀с]
= αγιασμός ουσ.
1.

online

светена вода;
2. ръсене

english

със

deutsch

светена вода;
3.
italian
освещаване.
spanish

turkish


[а̀Гиос]
=
greek
άγιος
ουσ.

french

светия,
светец.
English bulgarian dictionary

[анго̀нас]
= αγκώνας

free

ουσ.
1.
online
лакът; σπρώχνω με
english
τους ~ες
бутам

italian

с
spanish
лакти;
2.

turkish

τεχν.

greek

коляно, ъгълник, винкел.
English bulgarian dictionary

[аГорастѝс]
=

bulgarian

αγοραστής
dictionary
ουσ. купувач,
online
клиент;
download
προσελκύω ~ές

english

привличам клиенти;
german
υποψήφιος ~ής потенциален купувач.
[аГоритѝс]
= αγορητής

ουσ.

English bulgarian dictionary

говорител, оратор.
free

[аГриа̀нТропос]
= αγριάνθρωπος
download
ουσ.
1.

translate

дивак,
english
див
deutsch
човек;
2.
german
неконтактен, необщителен,

spanish

затворен

turkish

човек.
[аГроно̀мос]
= αγρονόμος ουσ.
1. надзирател

bulgarian

на

dictionary

селски имот;
2.
online
агроном.

translate


[аГро̀с]
= αγρός
deutsch
ουσ.

german

нива,

italian

поле; •
turkish
~όν ηγόρασε

russian

пет
french
пари
не дава.

dictionary


[аГро̀тис]
= αγρότης ουσ.

download

земеделец, фермер.

english

deutsch

[аГрофѝлакас]
=

german

αγροφύλακας
ουσ.

spanish

полски стражар, пъдар.
[аГѝртис]
= αγύρτης

English bulgarian dictionary

ουσ. шарлатанин,
dictionary
мошеник, измамник.

online

download


[аГоГиа̀тис]
= αγωγιάτης ουσ. мулетар, колар,

italian

каруцар.

turkish


[аГоГо̀с]
=

greek

αγωγός
russian
ουσ.
1. ηλεκτρ.

проводник;
2. τεχν. изолираща

dictionary

тръба

free

за

online

кабел;
3.
download
тръбопровод;
translate
~ πετρελαίου петролопровод;
4. канал,
italian
тръба; ~ αερισμού вентилационна тръба.


[аГо̀нас]
=
English bulgarian dictionary
αγώνας

bulgarian

ουσ.
1.

dictionary

борба, битка, сражение,
download
конфликт;
translate
ανίσος ~ας
deutsch
неравна борба; κερδίζω
spanish
κτ

turkish

με σκληρό
russian
french
спечелвам нещо

English bulgarian dictionary

с голяма борба; ο ~ας για την
english
ελευθερία
deutsch
борба за

italian

освобождение;
spanish
ο
turkish
~ας για την
french
επιβίωση

борба за
bulgarian
съществувание;
dictionary
αρχίζω/εγκαταλείπω τον ~α
download
започвам/изоставям борбата;
2. състезание, съревнование, игра;

italian

οι

spanish

Ολυμπιακοί

turkish

~ες
greek
олимпийски

russian

игри; ποδοσφαιρικός ~ας

English bulgarian dictionary

футболна

bulgarian

среща, мач;

free

ο

online

Αγώνας

download

националноосвободителната
translate
борба

english

на гръцкия народ
italian
(1821
spanish
г.); •

greek

δικαστικός ~ας
french
съдебен процес.
English bulgarian dictionary

bulgarian


[аГонистѝс]
=
dictionary
αγωνιστής

free

ουσ.
1. състезател;
2.
download
ветеран

translate

(от
english
война).

deutsch

german


[аДелфо̀с]
= αδελφός

spanish

ουσ.
turkish
брат;

greek

ομογάλακτος

russian

~
french
роден брат; μικρότερος/μεγαλύτερος

bulgarian

~
по-малък/по-голям

free

брат.

download


[аДѐнас]
= αδένας ουσ.

deutsch

ανατ. жлеза;
italian
ο

spanish

θυροειδής ~
щитовидна жлеза.
french

[аДерфо̀с]
= αδερφός

bulgarian

ουσ. βλ. αδελφός.
[аѐрас]
= αέρας

english

ουσ.
1.

deutsch

въздух,

german

атмосфера;

italian

καθαρός/μολυσμένος

spanish

~ας
чист/замърсен въздух; υγρός/ξερός

french

~ας
влажен/сух въздух;
2.

bulgarian

вятър; φυσάει πολύ δυνατός

download

~ας

translate

σήμερα
днес

deutsch

духа много
italian
силен вятър;
turkish
ο

greek

~ας
russian
δυνάμωσε/έκοψε
вятърът се

English bulgarian dictionary

засили/спря;
3. климат;
4.

dictionary

εμπόρ. клиентела

online

на
download
магазин; •
english
βγάζω

deutsch

german

από το στομάχι

turkish

имам стомашни газове;
french
ποιός καλός ~ας σ’ έφερε; кой

online

вятър те
translate
довя
english
тук?

deutsch

κόβω

german

τον ~α
spanish
σε
turkish
κπ
скастрям някого,
french
поставям
някого на
bulgarian
мястото му;
free
λόγια του ~α

translate

празни приказки;

deutsch

πάω να πάρω

spanish

turkish
отивам да глътна въздух;

τινάζομαι στον

bulgarian

фалирам; τινάζω κπ

download

στον ~α (σε συζήτηση)
german
вземам думата на някого,
greek
прекъсвам го.
french


[аеризмо̀с]
= αερισμός

bulgarian

ουσ.

dictionary

проветряване,

free

вентилация.

download


[аеристѝрас]
=

translate

αεριστήρας

english

ουσ. вентилатор.
[аеро̀лиТос]
= αερόλιθος
turkish
ουσ.

greek

метеор, аеролит.
[аеролимѐнас]
=

English bulgarian dictionary

αερολιμένας

bulgarian

ουσ.

dictionary

аерогара, аеротерминал.
[аеронафпиГо̀с]
=
translate
αεροναυπηγός
ουσ. конструктор

german

на самолети.
[аеропиратѝс]
= αεροπειρατής ουσ.
french
терорист, който отвлича
bulgarian
самолет.
dictionary
free

[аеропо̀рос]
=

online

αεροπόρος
ουσ.

translate

летец,
english
авиатор.

german


[аеросиноДо̀с]
= αεροσυνοδός

spanish

ουσ.

turkish

стюардеса, стюард.

russian


[аето̀с]
=

αετός
ουσ.
1. орел; δικέφαλος

free

~

online

двуглав

download

орел;
2.

translate

хвърчило.
[аТеизмо̀с]
=
german
αθεϊσμός
ουσ. атеизъм,

turkish

безбожие.

greek

russian


[аТѐрас]
=

french

αθέρας
ουσ.
1.
English bulgarian dictionary
ръб, острие, край;
2.
free
μεταφ. елит, цвят; ~ της

deutsch

κοινωνίας

german

елитът, цветът на
turkish
обществото.

russian


[аТинѐос]
= Αθηναίος
ουσ.

English bulgarian dictionary

атинянин.
[аТлитѝс]
=

free

αθλητής

online

ουσ.

download

спортист, атлет.

english

deutsch


[аТлитизмо̀с]
=

german

αθλητισμός
ουσ. спорт,

turkish

спортуване,

greek

атлетика;

russian

french

~ στίβου лека атлетика.
dictionary
free

[еГо̀керос]
=

online

Αιγόκερως

download

ουσ. αστρολ. Козирог.
[еТѐрас]
=

italian

αιθέρας
ουσ.
1. χημ. етер;
2.
russian
небе, небеса.
English bulgarian dictionary

[емоДо̀тис]
= αιμοδότης ουσ.

free

кръводарител.
online

[ехма̀лотос]
=
translate
αιχμάλωτος
ουσ.

deutsch

пленник; έμεινε

italian

~ δύο χρόνια
беше

russian

пленник две

години.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[ео̀нас]
=
dictionary
αιώνας

free

ουσ.
1. век, столетие;

translate

έχουμε έναν ~α να

italian

ιδωθούμε
не сме

greek

се

russian

виждали

french

от

векове;
2. γεωλ.
bulgarian
ера,
dictionary
период, епоха;

online

ο μεσοζωϊκός

translate

~ας
мезозойската
deutsch
ера;
german

italian

στους

spanish

~ες

turkish

των ~ων

russian

завинаги,
french
во
веки веков;

bulgarian

ποτέ στον
free
online
τον άπαντα
translate
на куково лято, когато цъфнат
spanish
налъмите.
[акама̀тис]
= ακαμάτης
french
ουσ. лентяй, ленивец, мързелан.

free


[акроатѝс]
=

online

ακροατής
ουσ.

translate

слушател,

english

радиослушател.
[акрова̀тис]
= ακροβάτης ουσ.

turkish

акробат.
[акроволизмо̀с]
= ακροβολισμός

ουσ. схватка, престрелка.

dictionary


[акро̀десмос]
= ακρόδεσμος ουσ.ναυτ.

translate

морски възел.
[акротириазмо̀с]
=
italian
ακρωτηριασμός
ουσ. осакатяване,

greek

повреждане.

russian

french


[актиноло̀Гос]
= ακτινολόγος ουσ. ιατρ.
dictionary
рентгенолог.

free

online

[алазо̀нас]
= αλαζόνας
translate
ουσ. самохвалко, високомерен
german
човек.
[алалаГмо̀с]
=
turkish
αλαλαγμός
ουσ.

russian

вик, викане, крясък,
English bulgarian dictionary
крещене (при

dictionary

израз
free
на радостни чувства).

translate

english


[аланиа̀рис]
=

deutsch

αλανιάρης

german

ουσ.
1.
italian
скитник;
2.

spanish

гуляйджия.

turkish


[алвано̀с]
=

russian

Αλβανός

french

ουσ.

албанец.
English bulgarian dictionary

[алексиптостѝс]
= αλεξιπτωστής
free
ουσ. парашутист; • πέφτω σαν ~
german
долитам
italian
като

spanish

парашутист (с протекции).

russian

french


[алѝтис]
=

αλήτης

English bulgarian dictionary

ουσ. скитник,

dictionary

безделник,

free

хулиган.
[алилосевазмо̀с]
= αλληλοσεβασμός

english

ουσ. взаимно уважение.

italian

spanish

[алилоспараГмо̀с]
=
turkish
αλληλοσπαραγμός
ουσ.
1.
russian
раздор, кавга;
2. взаимно

English bulgarian dictionary

изтребление.
bulgarian

[алтруизмо̀с]
=

free

αλτρουϊσμός

online

ουσ.

download

алтруизъм.

english


[алтруистѝс]
= αλτρουϊστής ουσ. алтруист.
turkish

[ама̀рандос]
= αμάραντος ουσ. βοτ. амарант.

English bulgarian dictionary


[амво̀нас]
=
dictionary
αμβώνας

free

ουσ.
online
εκκλ.

download

амвон.

english


[амѐТистос]
=

deutsch

αμέθυστος
ουσ.

italian

аметист.

turkish


[американо̀с]
= Αμερικανός ουσ.
french
американец.
[амо̀лофос]
= αμμόλοφος

dictionary

ουσ. пясъчна дюна.
download

[амбелокалиерГитѝс]
=
english
αμπελοκαλλιεργητής

deutsch

ουσ. лозар.
italian

[амбело̀нас]
= αμπελώνας ουσ. лозе.
[анаватѝрас]
= αναβατήρας
bulgarian
ουσ.

dictionary

τεχν. асансьор;

online

крик.

download

translate

[анангазмо̀с]
= αναγκασμός
deutsch
ουσ.

german

принуда, принуждаване; κάνω κτ
greek
από
russian
правя
нещо по

bulgarian

принуда.

dictionary

free


[анаДексимио̀с]
=
online
αναδεξιμιός
ουσ. кръщелник.
deutsch

[ана̀Дохос]
=
german
ανάδοχος
ουσ.
1.

spanish

кръстник,
turkish
приемник;
2.

greek

предприемач, изпълнител
french
по договор.
[анаТеоритѝс]
= αναθεωρητής ουσ. ревизор.
download

[анакритѝс]
= ανακριτής ουσ. следовател.
[анапамо̀с]
= αναπαμός

greek

ουσ.
russian
почивка,

french

отдих;
χωρίς στιγμής

bulgarian

dictionary
без отдих, без
download
почивка.

translate


[анаплиротѝс]
= αναπληρωτής ουσ.
italian
заместник;

spanish

προσωρινός
turkish
~

greek

временен заместник.

french


[анаптѝрас]
=

English bulgarian dictionary

αναπτήρας
ουσ.

dictionary

запалка.
free
online

[анастенаГмо̀с]
=
download
αναστεναγμός

translate

ουσ.

english

въздишка,
deutsch
стенание,
german
стон.
spanish

[анасхиматизмо̀с]
= ανασχηματισμός ουσ.

russian

преобразяване,
french
реформа.
English bulgarian dictionary

[анатолѝтис]
=

bulgarian

ανατολίτης

dictionary

ουσ.

free

ориенталец.
online
download

[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός ουσ.

deutsch

анахронизъм.
italian

[анелкистѝрас]
=
spanish
ανελκυστήρας
turkish
ουσ.

greek

асансьор.

russian


[анемистѝрас]
= ανεμιστήρας
English bulgarian dictionary
ουσ. вентилатор.
dictionary

[анамоДѝктис]
= ανεμοδείκτης
download
ουσ. ветропоказател.
[анамо̀милос]
=
german
ανεμόμυλος

italian

ουσ.

spanish

вятърна

turkish

мелница.
russian

[а̀немос]
=

french

άνεμος
ουσ.
English bulgarian dictionary
вятър;

bulgarian

ενάντιος/αντίθετος

dictionary

~ος

free

насрещен
online
вятър; ούριος ~ος
english
попътен

deutsch

вятър;
german
ασθενής/μέτριος/ισχυρός
italian
~ος

spanish

слаб/умерен/силен

turkish

вятър;
greek
ημέρα
russian
με ~ο
ветровит
English bulgarian dictionary
ден;

bulgarian

dictionary
~ος
free
της
online
αλλαγής
download
вятър
translate
на промяната; πάω

german

όπου φυσαέι
spanish
ο ~ος
вървя, накъдето духа
вятърът; όποιος

bulgarian

φτύνει κόντρα στον
online
~ο, φτύνει

translate

τα μούτρα του
не

italian

плюй срещу

turkish

вятъра.
russian

[а̀ниТос]
=

french

άνηθος
ουσ. βοτ. копър.
dictionary

[анТопо̀лис]
= ανθοπώλης ουσ. цветар.
english

[а̀нТракас]
=
german
άνθρακας
ουσ.
1.

spanish

въглен;
2. χημ. въглерод;
3.

russian

ιατρ.
french
антракс.

English bulgarian dictionary


[анТракорѝхос]
= ανθρακωρύχος ουσ. миньор.

online


[анТропизмо̀с]
= ανθρωπισμός ουσ. хуманизъм, човеколюбие.

spanish


[анТропистѝс]
=
turkish
ανθρωπιστής
ουσ.

russian

хуманист, човеколюбец.


[анТрополо̀Гос]
=
bulgarian
ανθρωπολόγος
ουσ.

free

антрополог.
online

[а̀нТропос]
=

translate

άνθρωπος

english

ουσ.
deutsch
човек; ο
italian
~ος είναι θνητός
човекът е смъртен;
τα δικαιώματα του

dictionary

ανθρώπου
правата

online

на човека;

translate

οι ~οι
deutsch
хората, човеците; ο
spanish
κοινός ~ος
обикновеният,
russian
средностатистическият

french

човек.

English bulgarian dictionary


[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος ουσ.

free

човекоядец, канибал.

download

translate


[анипсио̀с]
= ανιψιός ουσ.
german
племенник.

italian

spanish


[андаГонизмо̀с]
=
turkish
ανταγωνισμός
ουσ.
1. съперничество, конкуренция; οι
English bulgarian dictionary
~οί

bulgarian

μεταξύ

dictionary

κρατών
съперничество

online

между
download
държавите; αθέμιτος

english

~ός
нелоялна
german
конкуренция;
2.

italian

антагонизъм,
spanish
противопоставяне.
turkish
greek

[андаГонистѝс]
= ανταγωνιστής ουσ. съперник, конкурент.

bulgarian

dictionary


[андапокритѝс]
= ανταποκριτής ουσ.

download

кореспондент,

translate

репортер;

english

τραπεζικός

deutsch

~

german

οικον. банков
spanish
кореспондент.
[анда̀ртис]
= αντάρτης

french

ουσ.

партизанин,
English bulgarian dictionary
бунтовник;

bulgarian

πάω/βγαίνω
dictionary
~
ставам
online
партизанин.
[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης
deutsch
ουσ.
german
заместник;
italian
είμαι προσωρινός
turkish
~
временен
russian
заместник съм.
[андѝлалос]
= αντίλαλος

dictionary

ουσ.
free
ехо, отзвук.
download
translate

[андѝмахос]
=

english

αντίμαχος
ουσ. противник.
spanish

[андина̀вархос]
= αντιναύαρχος ουσ. ναυτ. вицеадмирал.


[андѝпалос]
= αντίπαλος

dictionary

ουσ. неприятел, противник.
download

[андиплиТоризмо̀с]
= αντιπληθωρισμός

deutsch

ουσ. οικον.
italian
дефлация.

turkish


[андиплѝархос]
= αντιπλοίαρχος
russian
ουσ. ναυτ.

капитан
English bulgarian dictionary
втори ранг.
[андиполитево̀менос]
=
online
αντιπολιτευόμενος
ουσ.

translate

опозиционер.

english


[андипро̀еДрос]
= αντιπρόεδρος
italian
ουσ. заместник-председател, вицепрезидент.
russian

[андипро̀сопос]
=
french
αντιπρόσωπος

ουσ.

English bulgarian dictionary

представител;

bulgarian

νόμιμος

dictionary

~
free
законен

online

представител;

download

αποκλειστικός ~ изключителен

deutsch

представител;
german
~ με προμήθεια комисионер; περιοδεύων

russian

εμπορικός ~
търговски пътник.

bulgarian


[андипрѝтанис]
= αντιπρύτανης ουσ. заместник-ректор.

translate


[андистаТмистѝс]
=
deutsch
αντισταθμιστής

german

ουσ.
italian
τεχν.

spanish

еквалайзер, балансьор.
greek

[андисинтаГмата̀рхис]
=
french
αντισυνταγματάρχης
ουσ. подполковник.
dictionary

[андѝхирас]
= αντίχειρας

online

ουσ.
download
палец.
[андѝхристос]
=

deutsch

αντίχριστος
german
ουσ. εκκλ. антихрист.

turkish

greek

[а̀ндрас]
= άντρας ουσ.
1. мъж;
2.

English bulgarian dictionary

съпруг.

bulgarian


[аксиоматико̀с]
=

free

αξιωματικός

online

ουσ. офицер; ~
english
του ναυτικού/της
german
αεροπορίας

italian

офицер от
turkish
военноморските/военновъздушните

greek

сили;
russian
έφεδρος ~
запасен
English bulgarian dictionary
офицер.
bulgarian

[а̀ксонас]
=
free
άξονας

online

ουσ.
1. ос; ο ~ της γής оста на Земята;
2. τεχν. вал, ос,

шпиндел; ~ μετάδοσης
dictionary
της
free
κίνησης
трансмисионен
download
вал.
translate

[ао̀ристос]
= αόριστος
german
ουσ.

italian

γραμμ. аорист

turkish

(минало свършено

russian

време).


[апатео̀нас]
= απατεώνας ουσ. мошеник, измамник.

online

download


[апесталмѐнос]
= απεσταλμένος

english

ουσ. пратеник,
german
посланик, делегат; έκτακτος

turkish

~ος

greek

και
russian
πληρεξούσιος πρεσβευτής
διπλ.

English bulgarian dictionary

извънреден

bulgarian

и
dictionary
пълномощен посланик;
online
του

download

ειδικού

translate

~ου

english

μας
deutsch
δημοσιογρ. на нашия
spanish
специален

turkish

пратеник.

greek

russian

[апо̀Гонос]
= απόγονος ουσ.

English bulgarian dictionary

потомък;
bulgarian
πεθαίνω
dictionary
χωρίς απογόνους
умирам, без

translate

да

english

оставя потомци.
[апо̀Димос]
= απόδημος

turkish

ουσ. емигрант;
russian
~

french

ελληνισμός
гръцките емигранти.
bulgarian

[а̀пикос]
=

free

άποικος
ουσ.

download

колонизатор.

translate


[апоклизмо̀с]
=

deutsch

αποκλεισμός
ουσ.
1. изключване; ο

turkish

~ του από την
ομάδα
изключването
bulgarian
му от

free

отбора;
2. блокиране,
download
блокада; бойкот;
3.
english
ембарго.

deutsch


[аполоГитѝс]
=
italian
απολογητής

spanish

ουσ.
1.

turkish

защитник;
2.
greek
апологет.

russian

french

[аполоГизмо̀с]
= απολογισμός ουσ. отчет;

dictionary

ο ετήσιος ~ός

download

μίας
translate
εταιρείας
english
годишен

deutsch

отчет на фирмата; δίνω λεπτομερή
greek

russian

για όλα
давам подробен

bulgarian

отчет за

free

всичко.
online
download

[аполитархизмо̀с]
= απολυταρχισμός

english

ουσ. авторитаризъм.

german

italian

[апорофитѝрас]
=

spanish

απορροφητήρας
ουσ. абсорбатор,
russian
абсорбер.

french


[апостолѐас]
=
English bulgarian dictionary
αποστολέας
bulgarian
ουσ.

dictionary

подател, изпращач.

download


[апо̀столос]
=

translate

απόστολος
ουσ.
deutsch
апостол.

italian


[апострангистѝрас]
= αποστραγγιστήρας ουσ.

greek

цедка,

russian

гевгир.

french


[апотропиазмо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αποτροπιασμός
ουσ. отвращение, погнуса; προκαλώ

download

предизвиквам

english

отвращение.

deutsch

german


[апо̀фитос]
=

italian

απόφοιτος

spanish

ουσ. абсолвент, абитуриент, випускник; ~

πανεπιστημίου
абсолвент,

bulgarian

завършил

dictionary

университет.

free


[апохеретизмо̀с]
= αποχαιρετισμός ουσ.

english

сбогуване, прощаване.
[апохоризКупить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость продажа болгария, недвижимость в болгарии, болгария апартаменты, цены недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:ορμώμαι
ρ. παθ.
1. произхождам, водя началото си (от);
2. подтикван съм, подбуждан съм, изхождам; απο που ~; от какво изхождам ли?
top