BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ίδια
ίδιο
ίδιος
ίδρυμα
ίδρυση
ίζημα
ίλιγγος
ίνα
ίππος
ίριδα
ίσα
ίσασμα
ίση
ίσια
ίσιο
ίσιος
ίσκιος
ίσο (
ίσον
ίσος
ίσως
ίχνος


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:μητρώο
ουσ.
1. регистър на населението; εγγράφω στο ~ο вписвам в регистъра;
2. досие; έχω καθαρό ~ο имам чисто досие; • απόσπασμα ποινικού ~ου νομ. свидетелство за съдимост.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ίσος [ѝсос ]
err
Thank you for reporting! We really appreciate your help! We will contact you only if we have any questions about your report!
e-mail:

Comment:


και ίσι

ος)

bulgarian

dictionary

επίθ.
1.

free

равен, еднакъв;
2. гладък, равен;
3. прав, вертикален;
german
ανταποδίδω
spanish
τα ~α σε κπ
връщам със същото
bulgarian
на някого;

free

κρατώ κπ στον
translate
~ο δρόμο
предпазвам някого от грешки (букв. държа
russian
някого

french

в

правия

English bulgarian dictionary

път); μπαίνω στον
free
~ο δρόμο
влизам в
english
правия път.

german

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость болгария, болгария недвижимость море, купить недвижимость болгария, цены недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:σφυγμός
ουσ. пулс; έχω άτακτο/αδύνατο ~ό имам неравномерен/слаб пулс; πιάνω/βρίσκω το ~ό κάποιου напипвам пулса на някого.
top