BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ίδια
ίδιο
ίδιος
ίδρυμα
ίδρυση
ίζημα
ίλιγγος
ίνα
ίππος
ίριδα
ίσα
ίσασμα
ίση
ίσια
ίσιο
ίσιος
ίσκιος
ίσο (
ίσον
ίσος
ίσως
ίχνος


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:κάθομαι
ρ. παθ.
1. седя, стоя; δεν έχει πού να καθήσω няма къде да седна; ~ σε μιά καρέκλα седя на стол;
2. живея; που κάθεστε; къде живеете?;
3. не работя (не ходя на работа); όλη του τη ζωή κάθεται цял живот не работи; • ~ ήσυχα стоя мирно; ~ με τα χέρια σταυρωμένα стоя със скръстени ръце.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ίδιο [ѝДиос]
= ίδιος

bulgarian

επίθ.
1.

dictionary

собствен,

free

свой, присъщ;
2. същият,

translate

самият; ~ος με също като;
spanish
εγώ ο

greek

~ος

russian

аз самият; •

English bulgarian dictionary

~ος και απάλλαχτος με κπ
download
като две
english
капки вода с някого; ~ος
turkish
ο πατέρας
russian
του
същият като баща
bulgarian
си,

dictionary

бащичко; εξ

online

ιδίων μου
κ.

english

от собствения си джоб;
spanish
τα

turkish

greek
Παντελάκη μου

french

και τα
English bulgarian dictionary
bulgarian
Παντελή μου

free

старата песен на

translate

нов глас;
deutsch
το ~ο
italian
μου κάνει
turkish
все

greek

ми
russian
е едно.
English bulgarian dictionary
Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary зарубежная недвижимость болгария, купить недивжимость болгария, недвижимость болгария, болгария апартаменты,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:κομητεία
ουσ. графство.
top