BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:δύσμορφη
= δύσμορφος επίθ. безобразен, грозен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
= αβανταδόρος
bulgarian
ουσ.

dictionary

помощник, съобщник.
online
download

[ава̀с]
= αββάς ουσ.
deutsch
абат.
[аГапитико̀с]
=
spanish
αγαπητικός
ουσ.
1.
greek
любовник,
russian
любим;
2.
french
сводник.
[ангиопла̀стис]
=

bulgarian

αγγειοπλάστης
dictionary
ουσ.
free
грънчар.
online
download

[ангелиофо̀рос]
=
translate
αγγελιοφόρος

english

ουσ.
1.
deutsch
вестител, куриер;
2.

italian

мисионер.
[а̀нгелос]
= άγγελος ουσ.
1. вестител;
2.

ангел;

English bulgarian dictionary

ο

bulgarian

φύλακας ~ μου
моят ангел хранител.

english


[а̀нглос]
= Άγγλος ουσ.
spanish
англичанин.
turkish

[аГелаДа̀рис]
= αγελαδάρης ουσ.
кравар.
[аГиазмо̀с]
= αγιασμός ουσ.
1. светена

download

вода;
2.
translate
ръсене със

deutsch

светена вода;
3. освещаване.

spanish


[а̀Гиос]
= άγιος ουσ.
french
светия,

светец.
English bulgarian dictionary

[анго̀нас]
=
dictionary
αγκώνας
ουσ.
1.

online

лакът;
download
σπρώχνω με τους ~ες

german

бутам с

spanish

лакти;
2.
turkish
τεχν.
greek
коляно, ъгълник, винкел.
English bulgarian dictionary

[аГорастѝс]
= αγοραστής
dictionary
ουσ.

free

купувач,

online

клиент;
download
προσελκύω ~ές

english

привличам

deutsch

клиенти; υποψήφιος ~ής потенциален
turkish
купувач.

russian


[аГоритѝс]
=
french
αγορητής
ουσ. говорител, оратор.

free


[аГриа̀нТропос]
=

online

αγριάνθρωπος
ουσ.
1. дивак,

english

див

deutsch

човек;
2. неконтактен,
italian
необщителен,

spanish

затворен човек.
greek

[аГроно̀мос]
= αγρονόμος

ουσ.
1. надзирател
bulgarian
на селски имот;
2. агроном.

download

translate


[аГро̀с]
= αγρός

deutsch

ουσ. нива, поле; •

turkish

~όν ηγόρασε
russian
пет пари

не дава.
bulgarian

dictionary


[аГро̀тис]
=
free
αγρότης

online

ουσ.
download
земеделец,
translate
фермер.
english

[аГрофѝлакас]
=

german

αγροφύλακας
ουσ. полски стражар,

greek

пъдар.

french


[аГѝртис]
= αγύρτης ουσ.
bulgarian
шарлатанин, мошеник,
free
измамник.

download


[аГоГиа̀тис]
=

translate

αγωγιάτης
english
ουσ.

deutsch

мулетар,
german
колар,
italian
каруцар.
spanish

[аГоГо̀с]
= αγωγός
russian
ουσ.
1. ηλεκτρ.
проводник;
2.

English bulgarian dictionary

τεχν.
bulgarian
изолираща

dictionary

тръба

free

за

online

кабел;
3. тръбопровод;

translate

~ πετρελαίου петролопровод;
4. канал,

italian

тръба; ~ αερισμού
greek
вентилационна

russian

тръба.

[аГо̀нас]
=
English bulgarian dictionary
αγώνας

bulgarian

ουσ.
1.

dictionary

борба,
free
битка,

online

сражение,

download

конфликт;
translate
ανίσος ~ας
deutsch
неравна борба;
italian
κερδίζω

spanish

κτ με σκληρό ~α
спечелвам нещо с

bulgarian

голяма борба;

free

ο ~ας

download

για την ελευθερία
борба
german
за

italian

освобождение;
spanish
ο ~ας για την
french
επιβίωση
борба
English bulgarian dictionary
за
bulgarian
съществувание; αρχίζω/εγκαταλείπω

free

τον ~α
започвам/изоставям

translate

борбата;
2. състезание,

deutsch

съревнование,

german

игра; οι

spanish

Ολυμπιακοί
turkish
~ες

greek

олимпийски
russian
игри; ποδοσφαιρικός ~ας футболна
bulgarian
среща, мач; ο
online
Αγώνας
националноосвободителната борба на гръцкия народ (1821
spanish
г.);
turkish
greek
δικαστικός ~ας

french

съдебен
процес.
English bulgarian dictionary

bulgarian


[аГонистѝс]
=

dictionary

αγωνιστής

free

ουσ.
1. състезател;
2. ветеран
translate
(от война).

deutsch


[аДелфо̀с]
= αδελφός
spanish
ουσ. брат; ομογάλακτος
russian
~
роден брат;

English bulgarian dictionary

μικρότερος/μεγαλύτερος
bulgarian
~
по-малък/по-голям

free

брат.

online


[аДѐнас]
=
translate
αδένας

english

ουσ.
deutsch
ανατ. жлеза; ο
spanish
θυροειδής ~
щитовидна
russian
жлеза.
french

[аДерфо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αδερφός
ουσ.

dictionary

βλ.
free
αδελφός.
download

[аѐрас]
= αέρας
english
ουσ.
1. въздух,
german
атмосфера; καθαρός/μολυσμένος
spanish
~ας
turkish
чист/замърсен въздух;

russian

υγρός/ξερός
french
~ας
влажен/сух въздух;
2.
bulgarian
вятър;

dictionary

φυσάει

free

πολύ

online

δυνατός ~ας σήμερα

english

днес
deutsch
духа

german

много
italian
силен вятър; ο

greek

~ας δυνάμωσε/έκοψε
вятърът

се засили/спря;
3.

bulgarian

климат;
4.

dictionary

εμπόρ.

free

клиентела на
download
магазин; •
english
βγάζω ~α
german
από
italian
το στομάχι
turkish
имам

greek

стомашни газове;

french

ποιός
καλός

English bulgarian dictionary

~ας
bulgarian
σ’ έφερε;
кой вятър

download

те довя

english

тук? κόβω
german
τον ~α σε
turkish
κπ
скастрям някого,

french

поставям

някого на мястото му; λόγια του ~α
translate
празни
english
приказки; πάω να πάρω

spanish

turkish
отивам
greek
да глътна въздух; τινάζομαι στον

bulgarian

фалирам; τινάζω
online
κπ

download

στον ~α
english
(σε
deutsch
συζήτηση)

german

вземам
italian
думата

spanish

на някого, прекъсвам го.

french


[аеризмо̀с]
= αερισμός
bulgarian
ουσ.
dictionary
проветряване,

free

вентилация.

online

download


[аеристѝрас]
=

translate

αεριστήρας
english
ουσ. вентилатор.
german

[аеро̀лиТос]
= αερόλιθος ουσ.
greek
метеор,
russian
аеролит.


[аеролимѐнас]
=
English bulgarian dictionary
αερολιμένας
ουσ.
dictionary
аерогара,

free

аеротерминал.
[аеронафпиГо̀с]
=
translate
αεροναυπηγός
ουσ. конструктор
german
на самолети.

turkish


[аеропиратѝс]
= αεροπειρατής
russian
ουσ.
french
терорист, който

English bulgarian dictionary

отвлича самолет.
free

[аеропо̀рос]
=
online
αεροπόρος
ουσ. летец,

english

авиатор.

deutsch


[аеросиноДо̀с]
= αεροσυνοδός ουσ. стюардеса, стюард.
russian

[аето̀с]
=
αετός
ουσ.
1. орел;
dictionary
δικέφαλος
free
~

online

двуглав орел;
2.

translate

хвърчило.

deutsch


[аТеизмо̀с]
=
german
αθεϊσμός
ουσ.
spanish
атеизъм,

turkish

безбожие.
[аТѐрас]
= αθέρας

ουσ.
1.
English bulgarian dictionary
ръб, острие,
dictionary
край;
2. μεταφ. елит, цвят;
translate
~
english
της

deutsch

κοινωνίας
german
елитът,

italian

цветът

spanish

на обществото.
[аТинѐос]
=
french
Αθηναίος
ουσ. атинянин.
dictionary

[аТлитѝс]
= αθλητής

online

ουσ. спортист,

translate

атлет.
english

[аТлитизмо̀с]
=
german
αθλητισμός

italian

ουσ. спорт, спортуване, атлетика; • ~ στίβου лека атлетика.

dictionary

free

[еГо̀керос]
= Αιγόκερως ουσ. αστρολ. Козирог.
[еТѐрас]
= αιθέρας ουσ.
1.

turkish

χημ.

greek

етер;
2.

russian

небе,

french

небеса.

[емоДо̀тис]
= αιμοδότης ουσ.

free

кръводарител.

download


[ехма̀лотос]
= αιχμάλωτος ουσ. пленник;
german
έμεινε

italian

~ δύο

turkish

χρόνια
greek
беше

russian

пленник две години.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[ео̀нас]
= αιώνας

free

ουσ.
1. век,
download
столетие; έχουμε έναν ~α

german

να
italian
ιδωθούμε
не

turkish

сме се виждали от
векове;
2. γεωλ. ера,

dictionary

период, епоха; ο μεσοζωϊκός
translate
~ας

english

мезозойската ера;
german
στους

spanish

~ες των ~ων
russian
завинаги,
french
во

веки веков; ποτέ στον
free
~α τον

download

άπαντα

translate

на куково лято,

german

когато

italian

цъфнат
spanish
налъмите.
turkish

greek


[акама̀тис]
=

russian

ακαμάτης
ουσ. лентяй, ленивец, мързелан.
dictionary

[акроатѝс]
=

online

ακροατής
ουσ.
translate
слушател, радиослушател.

deutsch


[акрова̀тис]
=
italian
ακροβάτης
ουσ.

turkish

акробат.

russian


[акроволизмо̀с]
=

french

ακροβολισμός
ουσ.
English bulgarian dictionary
схватка, престрелка.
dictionary

[акро̀десмос]
= ακρόδεσμος
download
ουσ.ναυτ. морски
english
възел.
[акротириазмо̀с]
= ακρωτηριασμός

spanish

ουσ. осакатяване,

greek

повреждане.
[актиноло̀Гос]
=
ακτινολόγος
ουσ.

bulgarian

ιατρ.

dictionary

рентгенолог.

online


[алазо̀нас]
=

download

αλαζόνας
translate
ουσ. самохвалко, високомерен

german

човек.

italian


[алалаГмо̀с]
=

turkish

αλαλαγμός
greek
ουσ. вик,

french

викане,

крясък,

English bulgarian dictionary

крещене

bulgarian

(при израз на радостни чувства).
translate
english

[аланиа̀рис]
=
deutsch
αλανιάρης
german
ουσ.
1.

italian

скитник;
2.
spanish
гуляйджия.

turkish


[алвано̀с]
=
russian
Αλβανός
ουσ. албанец.
bulgarian

[алексиптостѝс]
=
dictionary
αλεξιπτωστής

free

ουσ.

online

парашутист; •
translate
πέφτω σαν
deutsch
~
долитам като парашутист (с

greek

протекции).

russian


[алѝтис]
= αλήτης
English bulgarian dictionary
ουσ. скитник,

dictionary

безделник, хулиган.
[алилосевазмо̀с]
= αλληλοσεβασμός

english

ουσ.
deutsch
взаимно

german

уважение.

italian


[алилоспараГмо̀с]
= αλληλοσπαραγμός ουσ.
1. раздор, кавга;
2.

взаимно изтребление.
dictionary

[алтруизмо̀с]
= αλτρουϊσμός ουσ.
download
алтруизъм.
[алтруистѝс]
=

deutsch

αλτρουϊστής
ουσ. алтруист.

spanish

turkish


[ама̀рандос]
=
greek
αμάραντος

russian

ουσ.

french

βοτ. амарант.
English bulgarian dictionary

[амво̀нас]
=

dictionary

αμβώνας
free
ουσ.
online
εκκλ. амвон.

translate

english


[амѐТистос]
=
deutsch
αμέθυστος
ουσ. аметист.

spanish


[американо̀с]
= Αμερικανός ουσ.
french
американец.

English bulgarian dictionary


[амо̀лофос]
=

bulgarian

αμμόλοφος
dictionary
ουσ. пясъчна
online
дюна.
translate

[амбелокалиерГитѝс]
=
english
αμπελοκαλλιεργητής

deutsch

ουσ. лозар.

spanish


[амбело̀нас]
= αμπελώνας
greek
ουσ.
russian
лозе.
[анаватѝрас]
= αναβατήρας
bulgarian
ουσ.

dictionary

τεχν. асансьор;

online

крик.

download


[анангазмо̀с]
=
english
αναγκασμός
ουσ.

german

принуда, принуждаване;

spanish

κάνω κτ

greek

από ~ό
правя нещо

English bulgarian dictionary

по принуда.

dictionary

free

[анаДексимио̀с]
= αναδεξιμιός ουσ.

translate

кръщелник.
[ана̀Дохос]
=

german

ανάδοχος
ουσ.
1. кръстник,
turkish
приемник;
2. предприемач, изпълнител по
договор.
bulgarian

[анаТеоритѝс]
=
dictionary
αναθεωρητής

free

ουσ. ревизор.

translate


[анакритѝс]
=

english

ανακριτής

deutsch

ουσ. следовател.

italian

spanish

[анапамо̀с]
=
turkish
αναπαμός
greek
ουσ.

russian

почивка, отдих;
χωρίς

English bulgarian dictionary

στιγμής ~ό
без

free

отдих,

online

без

download

почивка.

translate


[анаплиротѝс]
= αναπληρωτής
german
ουσ.
italian
заместник; προσωρινός

turkish

~
временен

russian

заместник.
[анаптѝрас]
=

English bulgarian dictionary

αναπτήρας

bulgarian

ουσ.

dictionary

запалка.

online


[анастенаГмо̀с]
= αναστεναγμός
translate
ουσ.
english
въздишка, стенание,

german

стон.
italian
spanish

[анасхиматизмо̀с]
=

turkish

ανασχηματισμός
ουσ. преобразяване,
french
реформа.
[анатолѝтис]
=
bulgarian
ανατολίτης

dictionary

ουσ. ориенталец.

online

download


[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός

english

ουσ. анахронизъм.
[анелкистѝрас]
= ανελκυστήρας

turkish

ουσ. асансьор.

french


[анемистѝрас]
=

ανεμιστήρας
English bulgarian dictionary
ουσ. вентилатор.

free


[анамоДѝктис]
= ανεμοδείκτης ουσ.
translate
ветропоказател.
deutsch

[анамо̀милос]
=

german

ανεμόμυλος

italian

ουσ. вятърна мелница.

greek

russian

[а̀немос]
=
french
άνεμος
ουσ. вятър; ενάντιος/αντίθετος ~ος насрещен вятър;
download
ούριος ~ος
english
попътен
deutsch
вятър; ασθενής/μέτριος/ισχυρός
italian
~ος
слаб/умерен/силен вятър; ημέρα

russian

με ~ο
ветровит

English bulgarian dictionary

ден;
bulgarian

dictionary

~ος
free
της αλλαγής

download

вятър на

english

промяната; πάω όπου φυσαέι ο

turkish

~ος

greek

вървя, накъдето

french

духа вятърът; όποιος φτύνει κόντρα στον ~ο, φτύνει

translate

τα μούτρα
deutsch
του
не

italian

плюй

spanish

срещу

turkish

вятъра.
russian

[а̀ниТос]
= άνηθος ουσ. βοτ. копър.
[анТопо̀лис]
=
online
ανθοπώλης
ουσ. цветар.

english


[а̀нТракас]
=

german

άνθρακας
ουσ.
1.
spanish
въглен;
2. χημ.
greek
въглерод;
3.
russian
ιατρ. антракс.
[анТракорѝхос]
= ανθρακωρύχος ουσ.

free

миньор.
[анТропизмо̀с]
=
translate
ανθρωπισμός
english
ουσ.
deutsch
хуманизъм, човеколюбие.

italian

spanish

[анТропистѝс]
= ανθρωπιστής
greek
ουσ. хуманист,

french

човеколюбец.


[анТрополо̀Гос]
=

bulgarian

ανθρωπολόγος
ουσ. антрополог.
online

[а̀нТропос]
= άνθρωπος

english

ουσ. човек; ο ~ος

spanish

είναι

turkish

θνητός
човекът е смъртен; τα δικαιώματα
bulgarian
του

dictionary

ανθρώπου
правата

online

на човека; οι

english

~οι
хората,

german

човеците; ο

spanish

κοινός

turkish

~ος

greek

обикновеният,
russian
средностатистическият
french
човек.

English bulgarian dictionary

[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος ουσ.

free

човекоядец,

online

канибал.

download

translate


[анипсио̀с]
= ανιψιός ουσ. племенник.

italian


[андаГонизмо̀с]
=

turkish

ανταγωνισμός
ουσ.
1.
russian
съперничество, конкуренция;
οι ~οί μεταξύ
dictionary
κρατών
съперничество между държавите;
translate
αθέμιτος ~ός нелоялна конкуренция;
2.
italian
антагонизъм, противопоставяне.

greek


[андаГонистѝс]
=

russian

ανταγωνιστής

french

ουσ.
съперник,

English bulgarian dictionary

конкурент.
[андапокритѝс]
=
free
ανταποκριτής
online
ουσ.

download

кореспондент,
translate
репортер; τραπεζικός ~ οικον.

italian

банков кореспондент.

turkish

greek


[анда̀ртис]
= αντάρτης ουσ. партизанин, бунтовник; πάω/βγαίνω ~ ставам

online

партизанин.
download

[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης
deutsch
ουσ. заместник; είμαι
spanish
προσωρινός

turkish

~
временен заместник съм.

English bulgarian dictionary


[андѝлалос]
= αντίλαλος
dictionary
ουσ.
free
ехо,

online

отзвук.
download

translate


[андѝмахос]
=
english
αντίμαχος
ουσ.

german

противник.

spanish


[андина̀вархос]
=
turkish
αντιναύαρχος
greek
ουσ.

russian

ναυτ. вицеадмирал.

English bulgarian dictionary


[андѝпалос]
= αντίπαλος ουσ. неприятел, противник.

download

translate

[андиплиТоризмо̀с]
= αντιπληθωρισμός

deutsch

ουσ.

german

οικον. дефлация.
turkish

[андиплѝархос]
= αντιπλοίαρχος ουσ. ναυτ. капитан втори
bulgarian
ранг.
dictionary
free

[андиполитево̀менос]
=
online
αντιπολιτευόμενος
download
ουσ. опозиционер.
deutsch

[андипро̀еДрос]
= αντιπρόεδρος ουσ. заместник-председател, вицепрезидент.
[андипро̀сопос]
=
french
αντιπρόσωπος
ουσ. представител; νόμιμος ~

free

законен представител;
download
αποκλειστικός ~
english
изключителен
deutsch
представител;

german

~
italian
με προμήθεια
комисионер;

greek

περιοδεύων
russian
εμπορικός ~

търговски пътник.

bulgarian


[андипрѝтанис]
= αντιπρύτανης ουσ. заместник-ректор.
english

[андистаТмистѝс]
=

deutsch

αντισταθμιστής
ουσ.
italian
τεχν. еквалайзер,

turkish

балансьор.

greek


[андисинтаГмата̀рхис]
=
french
αντισυνταγματάρχης

ουσ.
English bulgarian dictionary
подполковник.
bulgarian

[андѝхирас]
= αντίχειρας ουσ.
download
палец.
translate

english


[андѝхристос]
= αντίχριστος

german

ουσ. εκκλ. антихрист.

turkish

greek


[а̀ндрас]
=

russian

άντρας
ουσ.
1.

мъж;
2. съпруг.

bulgarian


[аксиоматико̀с]
= αξιωματικός
online
ουσ. офицер;

translate

~ του
deutsch
ναυτικού/της αεροπορίας

italian

офицер
spanish
от военноморските/военновъздушните

greek

сили;

russian

έφεδρος

french

~
запасен

English bulgarian dictionary

офицер.
[а̀ксонас]
= άξονας ουσ.
1.
download
ос; ο ~
deutsch
της γής
оста на
turkish
Земята;
2. τεχν.
russian
вал, ос, шпиндел;
English bulgarian dictionary
~

bulgarian

μετάδοσης
dictionary
της
free
κίνησης
трансмисионен
download
вал.

english


[ао̀ристос]
= αόριστος

german

ουσ.
italian
γραμμ.
spanish
аорист (минало

greek

свършено
russian
време).


[апатео̀нас]
= απατεώνας

bulgarian

ουσ.
dictionary
мошеник,
free
измамник.

download


[апесталмѐнос]
= απεσταλμένος ουσ. пратеник, посланик, делегат; έκτακτος ~ος και
russian
πληρεξούσιος

french

πρεσβευτής
διπλ.

English bulgarian dictionary

извънреден
bulgarian
и
dictionary
пълномощен

free

посланик; του ειδικού

translate

~ου
english
μας
deutsch
δημοσιογρ. на
italian
нашия специален пратеник.

russian


[апо̀Гонос]
= απόγονος
ουσ. потомък; πεθαίνω
dictionary
χωρίς

free

απογόνους
умирам,

download

без да оставя

deutsch

потомци.
italian

[апо̀Димос]
=
spanish
απόδημος
turkish
ουσ. емигрант; ~
french
ελληνισμός
гръцките емигранти.
[а̀пикос]
= άποικος

online

ουσ.

download

колонизатор.

translate

english


[апоклизмо̀с]
= αποκλεισμός
german
ουσ.
1.
italian
изключване; ο ~ του
russian
από την ομάδα
изключването му

dictionary

от отбора;
2. блокиране,

download

блокада; бойкот;
3.
english
ембарго.
deutsch

german


[аполоГитѝс]
= απολογητής
spanish
ουσ.
1.

turkish

защитник;
2. апологет.
[аполоГизмо̀с]
= απολογισμός ουσ.
bulgarian
отчет; ο ετήσιος ~ός

download

μίας
translate
εταιρείας
годишен
deutsch
отчет

german

на фирмата;

spanish

δίνω λεπτομερή
greek
~ό για όλα

давам подробен отчет

dictionary

за

free

всичко.
[аполитархизмо̀с]
= απολυταρχισμός

english

ουσ. авторитаризъм.
[апорофитѝрас]
=

spanish

απορροφητήρας
ουσ.
greek
абсорбатор, абсорбер.

[апостолѐас]
= αποστολέας
bulgarian
ουσ. подател, изпращач.

online

download


[апо̀столос]
=
translate
απόστολος
ουσ.
deutsch
апостол.
[апострангистѝрас]
= αποστραγγιστήρας
turkish
ουσ. цедка,
russian
гевгир.

[апотропиазмо̀с]
= αποτροπιασμός ουσ. отвращение,

free

погнуса; προκαλώ ~ό предизвиквам
english
отвращение.
german

[апо̀фитос]
=

italian

απόφοιτος
ουσ.
turkish
абсолвент,
greek
абитуриент,
russian
випускник; ~ πανεπιστημίου
English bulgarian dictionary
абсолвент,

bulgarian

завършил

dictionary

университет.
free
online

[апохеретизмо̀с]
=
download
αποχαιρετισμός
ουσ. сбогуване, прощаване.

german


[апохоризКупить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary цены недвижимость болгария, болгария недвижимость море, болгария апартаменты, болгария недвижимость,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:ρουλέτα
ουσ. рулетка.
top