BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:βοηθητικό
= βοηθητικός επίθ. помощен, спомагателен, обиколен; ~ό ρήμα γραμμ. спомагателен глагол; ~ός δρόμος
1. обиколен път;
2. байпас.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
= αβανταδόρος
bulgarian
ουσ. помощник, съобщник.

online

download


[ава̀с]
= αββάς

english

ουσ. абат.
[аГапитико̀с]
=
spanish
αγαπητικός
ουσ.
1. любовник, любим;
2. сводник.

English bulgarian dictionary


[ангиопла̀стис]
=

bulgarian

αγγειοπλάστης

dictionary

ουσ. грънчар.
[ангелиофо̀рос]
=
translate
αγγελιοφόρος
ουσ.
1. вестител, куриер;
2.
italian
мисионер.
spanish

turkish


[а̀нгелос]
= άγγελος

russian

ουσ.
1.

french

вестител;
2.
ангел;

English bulgarian dictionary

ο φύλακας

dictionary

~
free
μου
online
моят ангел хранител.
[а̀нглос]
=

german

Άγγλος
italian
ουσ.
spanish
англичанин.

turkish

greek


[аГелаДа̀рис]
= αγελαδάρης
french
ουσ.

кравар.

English bulgarian dictionary

bulgarian


[аГиазмо̀с]
= αγιασμός ουσ.
1. светена вода;
2. ръсене със светена вода;
3.
italian
освещаване.
turkish

[а̀Гиос]
= άγιος ουσ. светия,
светец.
[анго̀нас]
=

dictionary

αγκώνας
free
ουσ.
1. лакът;
download
σπρώχνω

translate

με τους ~ες

german

бутам

italian

с лакти;
2.
turkish
τεχν.

greek

коляно, ъгълник,

french

винкел.
[аГорастѝс]
=

bulgarian

αγοραστής
ουσ.

free

купувач,
online
клиент;

download

προσελκύω ~ές
english
привличам клиенти;
german
υποψήφιος
italian
~ής

spanish

потенциален купувач.
greek

[аГоритѝс]
= αγορητής ουσ.

English bulgarian dictionary

говорител, оратор.

free


[аГриа̀нТропос]
=

online

αγριάνθρωπος
ουσ.
1.
translate
дивак, див
deutsch
човек;
2. неконтактен,
italian
необщителен,

spanish

затворен
turkish
човек.
[аГроно̀мос]
= αγρονόμος ουσ.
1. надзирател

bulgarian

на
dictionary
селски
free
имот;
2. агроном.
download

[аГро̀с]
=
english
αγρός
ουσ. нива, поле; • ~όν
greek
ηγόρασε
пет пари не дава.
bulgarian

[аГро̀тис]
= αγρότης

online

ουσ.
download
земеделец,
translate
фермер.
[аГрофѝлакас]
= αγροφύλακας
italian
ουσ. полски
turkish
стражар, пъдар.

french


[аГѝртис]
= αγύρτης ουσ. шарлатанин,
dictionary
мошеник, измамник.

online

download

[аГоГиа̀тис]
=

translate

αγωγιάτης
english
ουσ. мулетар,
german
колар, каруцар.
[аГоГо̀с]
= αγωγός ουσ.
1.

french

ηλεκτρ.
проводник;
2. τεχν. изолираща

dictionary

тръба за кабел;
3. тръбопровод; ~ πετρελαίου петролопровод;
4. канал,

italian

тръба; ~ αερισμού вентилационна тръба.

french


[аГо̀нас]
=

English bulgarian dictionary

αγώνας
ουσ.
1. борба,
free
битка,
online
сражение, конфликт; ανίσος ~ας неравна

german

борба; κερδίζω κτ με σκληρό

russian

спечелвам
нещо
English bulgarian dictionary
с голяма борба;

free

ο ~ας

download

για την
english
ελευθερία
борба за освобождение; ο

turkish

~ας για

russian

την
french
επιβίωση

борба

English bulgarian dictionary

за съществувание; αρχίζω/εγκαταλείπω
free
τον ~α
download
започвам/изоставям борбата;
2.

english

състезание,

deutsch

съревнование, игра;

italian

οι
spanish
Ολυμπιακοί
turkish
~ες
greek
олимпийски
russian
игри;

french

ποδοσφαιρικός ~ας футболна

bulgarian

среща, мач;

free

ο

online

Αγώνας
download
националноосвободителната борба
english
на

deutsch

гръцкия народ
italian
(1821 г.);

turkish

greek

δικαστικός

russian

~ας
съдебен процес.
[аГонистѝс]
=
dictionary
αγωνιστής

free

ουσ.
1.
online
състезател;
2. ветеран (от война).

deutsch


[аДелфо̀с]
=

italian

αδελφός
ουσ. брат; ομογάλακτος ~ роден

брат; μικρότερος/μεγαλύτερος

bulgarian

~

dictionary

по-малък/по-голям брат.

online


[аДѐнас]
=

translate

αδένας

english

ουσ. ανατ. жлеза; ο

spanish

θυροειδής ~
щитовидна жлеза.

french


[аДерфо̀с]
=
English bulgarian dictionary
αδερφός
ουσ.

dictionary

βλ.

free

αδελφός.
download

[аѐрас]
=

translate

αέρας
english
ουσ.
1.

deutsch

въздух, атмосфера; καθαρός/μολυσμένος ~ας чист/замърсен
greek
въздух;

russian

υγρός/ξερός

french

~ας
влажен/сух
English bulgarian dictionary
въздух;
2. вятър; φυσάει πολύ

online

δυνατός ~ας σήμερα
english
днес

deutsch

духа
german
много

italian

силен

spanish

вятър; ο ~ας δυνάμωσε/έκοψε вятърът се засили/спря;
3. климат;
4.
dictionary
εμπόρ.

free

клиентела
online
на
download
магазин; • βγάζω ~α από

italian

το
spanish
στομάχι
turkish
имам

greek

стомашни газове;

french

ποιός

καλός ~ας
bulgarian
σ’ έφερε;

free

кой вятър те довя тук?

deutsch

κόβω τον ~α
spanish
σε
turkish
κπ
скастрям някого, поставям

някого на
bulgarian
мястото

dictionary

му; λόγια του ~α
translate
празни

english

приказки;
deutsch
πάω
german
να
italian
πάρω ~α
отивам
greek
да глътна
french
въздух; τινάζομαι στον

bulgarian

dictionary

фалирам;

free

τινάζω

online

κπ

download

στον
translate
english
(σε συζήτηση)
german
вземам
italian
думата на някого, прекъсвам

russian

го.

french


[аеризмо̀с]
= αερισμός

bulgarian

ουσ.

dictionary

проветряване, вентилация.
download

[аеристѝрас]
= αεριστήρας

english

ουσ.

deutsch

вентилатор.

german

italian


[аеро̀лиТос]
=
spanish
αερόλιθος
ουσ. метеор, аеролит.

[аеролимѐнас]
=
English bulgarian dictionary
αερολιμένας
ουσ.
dictionary
аерогара,
free
аеротерминал.
online

download


[аеронафпиГо̀с]
= αεροναυπηγός
english
ουσ.
deutsch
конструктор
german
на самолети.
spanish
turkish

[аеропиратѝс]
= αεροπειρατής
russian
ουσ. терорист, който отвлича
bulgarian
самолет.
dictionary
free

[аеропо̀рос]
= αεροπόρος ουσ.
translate
летец, авиатор.
deutsch
german

[аеросиноДо̀с]
= αεροσυνοδός

spanish

ουσ.

turkish

стюардеса, стюард.

russian

french

[аето̀с]
= αετός

English bulgarian dictionary

ουσ.
1. орел; δικέφαλος

free

~
двуглав

download

орел;
2. хвърчило.
deutsch

[аТеизмо̀с]
=
german
αθεϊσμός
ουσ.
spanish
атеизъм,
turkish
безбожие.
[аТѐрас]
=
french
αθέρας
ουσ.
1.
English bulgarian dictionary
ръб, острие,

dictionary

край;
2.

free

μεταφ.

online

елит, цвят;

translate

~

english

της

deutsch

κοινωνίας
елитът,

italian

цветът на обществото.
greek

[аТинѐос]
= Αθηναίος ουσ. атинянин.
[аТлитѝс]
=

free

αθλητής
ουσ.

download

спортист,

translate

атлет.

english


[аТлитизмо̀с]
= αθλητισμός
italian
ουσ.
spanish
спорт,
turkish
спортуване, атлетика; • ~

στίβου
лека
bulgarian
атлетика.
[еГо̀керос]
=
online
Αιγόκερως
ουσ. αστρολ. Козирог.

german


[еТѐрас]
=
italian
αιθέρας

spanish

ουσ.
1. χημ. етер;
2. небе, небеса.

English bulgarian dictionary


[емоДо̀тис]
= αιμοδότης
dictionary
ουσ.

free

кръводарител.
[ехма̀лотос]
= αιχμάλωτος
english
ουσ.
deutsch
пленник; έμεινε ~
spanish
δύο χρόνια
беше

russian

пленник две

години.
bulgarian

[ео̀нас]
= αιώνας ουσ.
1.
online
век,
download
столетие;

translate

έχουμε

english

έναν
deutsch
german
να ιδωθούμε
spanish
не сме

greek

се
russian
виждали от векове;
2. γεωλ. ера, период, епоха;
online
ο μεσοζωϊκός

translate

~ας
мезозойската

deutsch

ера; • στους ~ες των
greek
~ων
russian
завинаги,
french
во

веки

English bulgarian dictionary

веков;
bulgarian
ποτέ
dictionary
στον

free

online
τον άπαντα
translate
на куково
deutsch
лято, когато цъфнат налъмите.
turkish

greek


[акама̀тис]
= ακαμάτης ουσ. лентяй, ленивец, мързелан.
[акроатѝс]
=

online

ακροατής
ουσ.
translate
слушател, радиослушател.
[акрова̀тис]
= ακροβάτης ουσ. акробат.

greek

russian


[акроволизмо̀с]
= ακροβολισμός ουσ.

English bulgarian dictionary

схватка, престрелка.

dictionary


[акро̀десмос]
=
online
ακρόδεσμος
download
ουσ.ναυτ. морски възел.
deutsch
german

[акротириазмо̀с]
= ακρωτηριασμός ουσ. осакатяване,

greek

повреждане.

french


[актиноло̀Гос]
=

ακτινολόγος
ουσ.

bulgarian

ιατρ. рентгенолог.

free


[алазо̀нас]
= αλαζόνας ουσ. самохвалко,
deutsch
високомерен

german

човек.
spanish

[алалаГмо̀с]
= αλαλαγμός ουσ. вик,

french

викане, крясък,

English bulgarian dictionary

крещене (при

dictionary

израз

free

на

online

радостни
download
чувства).

translate

english

[аланиа̀рис]
=
deutsch
αλανιάρης
german
ουσ.
1. скитник;
2.
spanish
гуляйджия.
turkish
greek

[алвано̀с]
=
russian
Αλβανός

french

ουσ. албанец.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[алексиптостѝс]
= αλεξιπτωστής ουσ.
online
парашутист;

download

translate

πέφτω

english

σαν

deutsch

~

german

долитам

italian

като
spanish
парашутист (с

greek

протекции).
russian

[алѝтис]
=
αλήτης
ουσ. скитник,

dictionary

безделник, хулиган.

online


[алилосевазмо̀с]
=
translate
αλληλοσεβασμός
english
ουσ.
deutsch
взаимно уважение.

italian

spanish

[алилоспараГмо̀с]
=
turkish
αλληλοσπαραγμός
ουσ.
1.
russian
раздор,
french
кавга;
2.
взаимно изтребление.

bulgarian


[алтруизмо̀с]
=
free
αλτρουϊσμός
ουσ. алтруизъм.
english

[алтруистѝс]
=
deutsch
αλτρουϊστής
ουσ. алтруист.
turkish

[ама̀рандос]
=

greek

αμάραντος
ουσ. βοτ. амарант.
[амво̀нас]
= αμβώνας ουσ.

online

εκκλ.
download
амвон.
[амѐТистос]
= αμέθυστος
german
ουσ. аметист.
turkish

[американо̀с]
=

greek

Αμερικανός

russian

ουσ.

french

американец.
English bulgarian dictionary

[амо̀лофос]
= αμμόλοφος
dictionary
ουσ. пясъчна дюна.
translate

[амбелокалиерГитѝс]
= αμπελοκαλλιεργητής
deutsch
ουσ. лозар.

italian

spanish


[амбело̀нас]
= αμπελώνας ουσ.

russian

лозе.

french


[анаватѝрас]
=

English bulgarian dictionary

αναβατήρας
ουσ.

dictionary

τεχν. асансьор;
online
крик.

download

translate

[анангазмо̀с]
= αναγκασμός

deutsch

ουσ.

german

принуда, принуждаване; κάνω κτ από

russian

правя нещо по
bulgarian
принуда.

dictionary


[анаДексимио̀с]
=

online

αναδεξιμιός

download

ουσ. кръщелник.
english

[ана̀Дохос]
= ανάδοχος

italian

ουσ.
1.
spanish
кръстник,

turkish

приемник;
2. предприемач,

russian

изпълнител по
договор.

bulgarian


[анаТеоритѝс]
=
dictionary
αναθεωρητής

free

ουσ.
online
ревизор.
translate

[анакритѝс]
= ανακριτής
deutsch
ουσ.

german

следовател.

italian


[анапамо̀с]
= αναπαμός
greek
ουσ.
russian
почивка,

french

отдих;
χωρίς στιγμής
bulgarian
без

free

отдих, без

download

почивка.
[анаплиротѝс]
=
deutsch
αναπληρωτής
ουσ.
italian
заместник;
spanish
προσωρινός
turkish
~
временен
russian
заместник.
french

[анаптѝрас]
=
English bulgarian dictionary
αναπτήρας
bulgarian
ουσ. запалка.
free

[анастенаГмо̀с]
=
download
αναστεναγμός

translate

ουσ. въздишка, стенание,

german

стон.
italian

spanish


[анасхиматизмо̀с]
=
turkish
ανασχηματισμός
greek
ουσ. преобразяване,

french

реформа.

[анатолѝтис]
= ανατολίτης
dictionary
ουσ.
free
ориенталец.
download

[анахронизмо̀с]
=
translate
αναχρονισμός
english
ουσ. анахронизъм.

german


[анелкистѝрас]
=
spanish
ανελκυστήρας

turkish

ουσ. асансьор.

russian

french


[анемистѝрас]
= ανεμιστήρας

English bulgarian dictionary

ουσ. вентилатор.
dictionary

[анамоДѝктис]
= ανεμοδείκτης

download

ουσ.
translate
ветропоказател.
deutsch

[анамо̀милос]
=
german
ανεμόμυλος
italian
ουσ.

spanish

вятърна

turkish

мелница.
russian

[а̀немос]
=

french

άνεμος

ουσ. вятър;
bulgarian
ενάντιος/αντίθετος
dictionary
~ος
free
насрещен
online
вятър; ούριος ~ος
english
попътен вятър;
german
ασθενής/μέτριος/ισχυρός
italian
~ος
слаб/умерен/силен вятър; ημέρα με

french

~ο

ветровит ден; • ~ος της αλλαγής вятър

translate

на промяната; πάω όπου φυσαέι ο
turkish
~ος

greek

вървя,
russian
накъдето духа вятърът;
English bulgarian dictionary
όποιος

bulgarian

φτύνει
dictionary
κόντρα στον
online
~ο, φτύνει
translate
τα

english

μούτρα

deutsch

του
не

italian

плюй
spanish
срещу вятъра.

greek


[а̀ниТос]
= άνηθος ουσ. βοτ. копър.
free

[анТопо̀лис]
= ανθοπώλης

download

ουσ.

translate

цветар.
[а̀нТракас]
=
german
άνθρακας
italian
ουσ.
1. въглен;
2. χημ.

greek

въглерод;
3.
russian
ιατρ.

french

антракс.
[анТракорѝхос]
=

bulgarian

ανθρακωρύχος
dictionary
ουσ. миньор.

download


[анТропизмо̀с]
=

translate

ανθρωπισμός
english
ουσ. хуманизъм, човеколюбие.
spanish

[анТропистѝс]
=

turkish

ανθρωπιστής
ουσ. хуманист, човеколюбец.
[анТрополо̀Гос]
=

bulgarian

ανθρωπολόγος
ουσ. антрополог.
online

download


[а̀нТропос]
=

translate

άνθρωπος

english

ουσ.

deutsch

човек; ο

italian

~ος
spanish
είναι θνητός

greek

човекът

russian

е

french

смъртен;
τα
English bulgarian dictionary
δικαιώματα του

dictionary

ανθρώπου

free

правата на

download

човека; οι

english

~οι

deutsch

хората, човеците; ο

spanish

κοινός ~ος

greek

обикновеният, средностатистическият

french

човек.


[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος
dictionary
ουσ. човекоядец,
online
канибал.

download

translate


[анипсио̀с]
= ανιψιός ουσ. племенник.
[андаГонизмо̀с]
=
turkish
ανταγωνισμός

greek

ουσ.
1. съперничество, конкуренция;
οι ~οί
bulgarian
μεταξύ κρατών
free
съперничество

online

между
download
държавите;

translate

αθέμιτος ~ός
deutsch
нелоялна

german

конкуренция;
2.
italian
антагонизъм,
spanish
противопоставяне.

greek


[андаГонистѝс]
=

russian

ανταγωνιστής
french
ουσ.

съперник, конкурент.

dictionary


[андапокритѝс]
=

free

ανταποκριτής

online

ουσ.
download
кореспондент,
translate
репортер; τραπεζικός ~
german
οικον. банков кореспондент.

turkish


[анда̀ртис]
= αντάρτης ουσ. партизанин,

English bulgarian dictionary

бунтовник;
bulgarian
πάω/βγαίνω ~

free

ставам партизанин.

download

translate


[андикатаста̀тис]
= αντικαταστάτης ουσ.
german
заместник;

italian

είμαι προσωρινός

turkish

~
временен
russian
заместник съм.
English bulgarian dictionary

[андѝлалос]
= αντίλαλος

dictionary

ουσ. ехо,

online

отзвук.
translate

[андѝмахос]
= αντίμαχος

deutsch

ουσ.

german

противник.

italian


[андина̀вархос]
= αντιναύαρχος ουσ.

russian

ναυτ. вицеадмирал.

English bulgarian dictionary


[андѝпалос]
=

bulgarian

αντίπαλος

dictionary

ουσ. неприятел, противник.
[андиплиТоризмо̀с]
=
english
αντιπληθωρισμός
deutsch
ουσ. οικον. дефлация.

spanish

turkish

[андиплѝархос]
= αντιπλοίαρχος ουσ. ναυτ.
капитан втори

bulgarian

ранг.
[андиполитево̀менос]
=
online
αντιπολιτευόμενος
ουσ. опозиционер.

english

deutsch

[андипро̀еДрос]
=

german

αντιπρόεδρος

italian

ουσ.
spanish
заместник-председател, вицепрезидент.
greek
russian

[андипро̀сопос]
= αντιπρόσωπος ουσ. представител; νόμιμος ~
free
законен представител;
download
αποκλειστικός
translate
~
изключителен

deutsch

представител; ~
italian
με προμήθεια
комисионер; περιοδεύων

russian

εμπορικός
french
~
търговски
English bulgarian dictionary
пътник.

bulgarian

dictionary

[андипрѝтанис]
=
free
αντιπρύτανης
online
ουσ. заместник-ректор.
translate

english


[андистаТмистѝс]
=
deutsch
αντισταθμιστής
ουσ.

italian

τεχν. еквалайзер,

turkish

балансьор.
greek

[андисинтаГмата̀рхис]
= αντισυνταγματάρχης ουσ.
English bulgarian dictionary
подполковник.

bulgarian


[андѝхирас]
=
free
αντίχειρας
ουσ.

download

палец.
translate

[андѝхристос]
= αντίχριστος ουσ.

italian

εκκλ. антихрист.

greek


[а̀ндрас]
=
russian
άντρας

french

ουσ.
1. мъж;
2. съпруг.
bulgarian

dictionary


[аксиоматико̀с]
= αξιωματικός ουσ.

download

офицер; ~

english

του
deutsch
ναυτικού/της
german
αεροπορίας
офицер от
turkish
военноморските/военновъздушните сили;
russian
έφεδρος
french
~
запасен офицер.

bulgarian

dictionary

[а̀ксонас]
= άξονας
online
ουσ.
1.

download

ос; ο
english
~ της γής
оста

spanish

на

turkish

Земята;
2.

greek

τεχν.
russian
вал, ос,
шпиндел; ~ μετάδοσης της

free

κίνησης
трансмисионен

download

вал.
[ао̀ристос]
=

deutsch

αόριστος
ουσ.

italian

γραμμ.

spanish

аорист

turkish

(минало свършено

russian

време).

french


[апатео̀нас]
=

English bulgarian dictionary

απατεώνας
ουσ.
dictionary
мошеник,
free
измамник.

online


[апесталмѐнос]
= απεσταλμένος
english
ουσ.
deutsch
пратеник,
german
посланик, делегат;
spanish
έκτακτος ~ος
greek
και πληρεξούσιος

french

πρεσβευτής
διπλ.

English bulgarian dictionary

извънреден
bulgarian
и
dictionary
пълномощен
free
посланик;
online
του ειδικού
translate
~ου

english

μας
deutsch
δημοσιογρ. на нашия
spanish
специален
turkish
пратеник.
russian

[апо̀Гонос]
=
french
απόγονος
ουσ. потомък;

bulgarian

πεθαίνω
dictionary
χωρίς
free
απογόνους

online

умирам,

download

без

translate

да

english

оставя потомци.

german

italian


[апо̀Димос]
=

spanish

απόδημος
turkish
ουσ.
greek
емигрант; ~

french

ελληνισμός
гръцките емигранти.

dictionary


[а̀пикос]
= άποικος

online

ουσ. колонизатор.
english

[апоклизмо̀с]
= αποκλεισμός
german
ουσ.
1. изключване;
spanish
ο ~ του από
french
την ομάδα

English bulgarian dictionary

изключването
bulgarian
му

dictionary

от
free
отбора;
2. блокиране, блокада; бойкот;
3.

english

ембарго.
[аполоГитѝс]
=
italian
απολογητής

spanish

ουσ.
1.

turkish

защитник;
2.

greek

апологет.
[аполоГизмо̀с]
=
απολογισμός
ουσ. отчет;
dictionary
ο
free
ετήσιος
online
~ός μίας
translate
εταιρείας
годишен отчет
german
на

italian

фирмата; δίνω
turkish
λεπτομερή

greek

~ό για
french
όλα
давам
English bulgarian dictionary
подробен отчет за
free
всичко.

online

download


[аполитархизмо̀с]
=
translate
απολυταρχισμός
ουσ.
deutsch
авторитаризъм.
[апорофитѝрас]
=

spanish

απορροφητήρας

turkish

ουσ.

greek

абсорбатор, абсорбер.

french


[апостолѐас]
= αποστολέας
bulgarian
ουσ.
dictionary
подател, изпращач.

download


[апо̀столос]
=
translate
απόστολος

english

ουσ.
deutsch
апостол.
italian

[апострангистѝрас]
=
spanish
αποστραγγιστήρας
turkish
ουσ.
greek
цедка,
russian
гевгир.

french


[апотропиазмо̀с]
=
English bulgarian dictionary
αποτροπιασμός
ουσ. отвращение, погнуса; προκαλώ ~ό
translate
предизвиквам

english

отвращение.
deutsch

[апо̀фитос]
= απόφοιτος

spanish

ουσ.

turkish

абсолвент, абитуриент, випускник;
french
~
πανεπιστημίου

English bulgarian dictionary

абсолвент, завършил
dictionary
университет.
free

[апохеретизмо̀с]
= αποχαιρετισμός ουσ. сбогуване, прощаване.

german

italian

[апохоризКупить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary цены недвижимость болгария, недвижимость болгария, недвижимость продажа болгария, зарубежная недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:βαρύς
επίθ.
1. тежък; ~ιά βιομηχανία тежка промишленост; ~ιά δουλειά тежка работа; έχω ~ύ κεφάλι σήμερα днес главата ми е замаяна;
2. μεταφ. труден, тежък; сериозен; важен; бавен; ~ύ στυλ тежък стил; ~ιά ζέστη задушаваща горещина; ~ύ σφάλμα голяма грешка; • κάνω τον ~ύ правя се на важен, тежкаря се.
top