BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ο
Ο
ο (
ο η
οίκημα
οίκος
οίκτος
οίνος
Ούγγρος
ούζο
ούλο
ούρλιασμα
ούρο
ούτε
οβίδα
ογδόντα
ογδοηκοστή
ογδοηκοστό
ογδοηκοστός
ογκώδες
ογκώδης
ογκώνω
ογκολογία
οδήγηση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:μονιμότητα
ουσ. стабилност, трайност, продължителност.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ο [авандаДо̀рос]
= αβανταδόρος ουσ. помощник, съобщник.

online

download

[ава̀с]
= αββάς ουσ.

deutsch

абат.

german

italian


[аГапитико̀с]
=
spanish
αγαπητικός

turkish

ουσ.
1. любовник, любим;
2. сводник.

English bulgarian dictionary


[ангиопла̀стис]
= αγγειοπλάστης ουσ. грънчар.
download

[ангелиофо̀рос]
= αγγελιοφόρος

english

ουσ.
1.
deutsch
вестител,

german

куриер;
2.
italian
мисионер.
[а̀нгелос]
=

greek

άγγελος
ουσ.
1.
french
вестител;
2.
ангел;
English bulgarian dictionary
ο
bulgarian
φύλακας
dictionary
~
free
μου

online

моят
download
ангел
translate
хранител.
english

[а̀нглос]
=
german
Άγγλος
ουσ.
spanish
англичанин.
[аГелаДа̀рис]
=
russian
αγελαδάρης
french
ουσ.

кравар.
bulgarian

[аГиазмо̀с]
= αγιασμός ουσ.
1. светена вода;
2. ръсене със светена

german

вода;
3.

italian

освещаване.

turkish


[а̀Гиос]
= άγιος
russian
ουσ. светия,

светец.
English bulgarian dictionary
bulgarian

[анго̀нас]
=

dictionary

αγκώνας
ουσ.
1. лакът;
download
σπρώχνω

translate

με
english
τους

deutsch

~ες
бутам
italian
с

spanish

лакти;
2.
turkish
τεχν.

greek

коляно, ъгълник,

french

винкел.

English bulgarian dictionary


[аГорастѝс]
=
bulgarian
αγοραστής
ουσ.
free
купувач, клиент;

download

προσελκύω
translate
~ές

english

привличам клиенти;

german

υποψήφιος
italian
~ής
потенциален
turkish
купувач.
greek

russian


[аГоритѝс]
=
french
αγορητής

ουσ. говорител, оратор.
[аГриа̀нТропос]
=
online
αγριάνθρωπος
ουσ.
1.

translate

дивак, див човек;
2.

german

неконтактен,

italian

необщителен, затворен
turkish
човек.
greek

[аГроно̀мос]
= αγρονόμος
ουσ.
1.

English bulgarian dictionary

надзирател на селски имот;
2.
online
агроном.
download

translate


[аГро̀с]
=

english

αγρός
ουσ.
german
нива,
italian
поле; •
turkish
~όν ηγόρασε
russian
пет пари не

English bulgarian dictionary

дава.
bulgarian

[аГро̀тис]
= αγρότης ουσ. земеделец, фермер.
[аГрофѝлакас]
=
german
αγροφύλακας
ουσ.
spanish
полски
turkish
стражар, пъдар.
[аГѝртис]
= αγύρτης ουσ. шарлатанин,

dictionary

мошеник,

free

измамник.
online

download


[аГоГиа̀тис]
=

translate

αγωγιάτης
ουσ.
deutsch
мулетар,
german
колар, каруцар.

spanish


[аГоГо̀с]
=
greek
αγωγός

russian

ουσ.
1.
french
ηλεκτρ. проводник;
2.
English bulgarian dictionary
τεχν.
bulgarian
изолираща
dictionary
тръба за кабел;
3.
download
тръбопровод;

translate

~
english
πετρελαίου

deutsch

петролопровод;
4. канал,

italian

тръба; ~
turkish
αερισμού
вентилационна
russian
тръба.
[аГо̀нас]
=

English bulgarian dictionary

αγώνας
ουσ.
1. борба,

free

битка, сражение,

download

конфликт; ανίσος

english

~ας

deutsch

неравна

german

борба; κερδίζω κτ με σκληρό
russian
спечелвам
нещо с голяма
dictionary
борба; ο ~ας για
translate
την ελευθερία
борба за

italian

освобождение; ο

turkish

~ας

greek

για
russian
την

french

επιβίωση
борба за

bulgarian

съществувание;

dictionary

αρχίζω/εγκαταλείπω τον ~α

download

започвам/изоставям

translate

борбата;
2.
english
състезание,

deutsch

съревнование,
german
игра; οι Ολυμπιακοί ~ες олимпийски

russian

игри; ποδοσφαιρικός
~ας
футболна
bulgarian
среща, мач; ο Αγώνας

download

националноосвободителната борба на

deutsch

гръцкия

german

народ (1821

spanish

г.); • δικαστικός ~ας

french

съдебен

процес.
English bulgarian dictionary

[аГонистѝс]
= αγωνιστής ουσ.
1.
online
състезател;
2. ветеран
translate
(от

english

война).

german


[аДелфо̀с]
=
italian
αδελφός
ουσ.
turkish
брат;

greek

ομογάλακτος
russian
~
роден

брат;

English bulgarian dictionary

μικρότερος/μεγαλύτερος
bulgarian
~
по-малък/по-голям брат.
[аДѐнас]
=

translate

αδένας
ουσ.

deutsch

ανατ.
german
жлеза; ο θυροειδής

turkish

~

greek

щитовидна
russian
жлеза.
[аДерфо̀с]
= αδερφός
bulgarian
ουσ.

dictionary

βλ. αδελφός.

download


[аѐрас]
= αέρας ουσ.
1.
deutsch
въздух, атмосфера;

italian

καθαρός/μολυσμένος ~ας чист/замърсен въздух;

russian

υγρός/ξερός
french
~ας
влажен/сух въздух;
2. вятър;
dictionary
φυσάει
free
πολύ δυνατός ~ας

translate

σήμερα

english

днес духа много
italian
силен вятър;
turkish
ο

greek

~ας δυνάμωσε/έκοψε
вятърът

се засили/спря;
3. климат;
4. εμπόρ.

free

клиентела
online
на магазин;

translate

βγάζω

deutsch

german
από

italian

το στομάχι
имам стомашни

russian

газове;

french

ποιός
καλός

English bulgarian dictionary

~ας σ’
dictionary
έφερε;

free

кой
online
вятър те
translate
довя

english

тук?
deutsch
κόβω τον
italian
~α σε

turkish

κπ
скастрям някого,

french

поставям някого

English bulgarian dictionary

на мястото му; λόγια

online

του
download
празни

english

приказки; πάω
german
να πάρω
spanish
отивам
greek
да
russian
глътна
french
въздух;

τινάζομαι
English bulgarian dictionary
στον ~α
фалирам;
free
τινάζω κπ στον

translate

english
(σε συζήτηση)
вземам думата на
turkish
някого,
greek
прекъсвам го.


[аеризмо̀с]
= αερισμός ουσ. проветряване, вентилация.
online

[аеристѝрас]
= αεριστήρας ουσ. вентилатор.
german

italian


[аеро̀лиТос]
= αερόλιθος ουσ. метеор, аеролит.
french


[аеролимѐнас]
= αερολιμένας
bulgarian
ουσ. аерогара,

free

аеротерминал.
online
download

[аеронафпиГо̀с]
= αεροναυπηγός

english

ουσ. конструктор
german
на самолети.
[аеропиратѝс]
=

greek

αεροπειρατής

russian

ουσ. терорист, който отвлича самолет.

free


[аеропо̀рос]
= αεροπόρος ουσ. летец,
english
авиатор.
german

[аеросиноДо̀с]
=

italian

αεροσυνοδός

spanish

ουσ. стюардеса, стюард.
french

[аето̀с]
= αετός ουσ.
1.

bulgarian

орел; δικέφαλος ~ двуглав
download
орел;
2.
translate
хвърчило.
[аТеизмо̀с]
= αθεϊσμός ουσ.

spanish

атеизъм,
turkish
безбожие.
[аТѐрас]
= αθέρας ουσ.
1.

English bulgarian dictionary

ръб, острие,
dictionary
край;
2.
free
μεταφ. елит, цвят;
translate
~

english

της
deutsch
κοινωνίας
елитът,
italian
цветът

spanish

на
turkish
обществото.
[аТинѐос]
= Αθηναίος ουσ.
English bulgarian dictionary
атинянин.

dictionary


[аТлитѝс]
= αθλητής ουσ. спортист, атлет.
deutsch

[аТлитизмо̀с]
=

german

αθλητισμός
ουσ.

spanish

спорт, спортуване,

greek

атлетика;
russian
french
~

στίβου

English bulgarian dictionary

лека атлетика.
[еГо̀керос]
=
online
Αιγόκερως
download
ουσ. αστρολ. Козирог.

deutsch

german


[еТѐрас]
= αιθέρας

spanish

ουσ.
1. χημ.

greek

етер;
2.
russian
небе, небеса.

English bulgarian dictionary


[емоДо̀тис]
=

bulgarian

αιμοδότης

dictionary

ουσ. кръводарител.
[ехма̀лотос]
=

translate

αιχμάλωτος
english
ουσ. пленник;
german
έμεινε

italian

~ δύο
turkish
χρόνια

greek

беше пленник две

години.
[ео̀нас]
= αιώνας

free

ουσ.
1.

online

век, столетие; έχουμε

english

έναν
deutsch
german
να
italian
ιδωθούμε

spanish

не сме се виждали от векове;
2.

English bulgarian dictionary

γεωλ.
bulgarian
ера, период,

free

епоха; ο
download
μεσοζωϊκός

translate

~ας
мезозойската ера;
german

italian

στους ~ες των
greek
~ων
завинаги,

french

во

веки
English bulgarian dictionary
веков;
bulgarian
ποτέ στον ~α
online
τον άπαντα

translate

на

english

куково лято, когато цъфнат налъмите.
[акама̀тис]
= ακαμάτης
french
ουσ.

лентяй,

English bulgarian dictionary

ленивец, мързелан.

dictionary


[акроатѝс]
= ακροατής ουσ. слушател, радиослушател.

deutsch

german


[акрова̀тис]
=
italian
ακροβάτης
ουσ.
turkish
акробат.

greek

russian


[акроволизмо̀с]
=

french

ακροβολισμός
ουσ.
English bulgarian dictionary
схватка,
bulgarian
престрелка.
dictionary

free


[акро̀десмос]
=
online
ακρόδεσμος
ουσ.ναυτ. морски възел.
[акротириазмо̀с]
= ακρωτηριασμός
spanish
ουσ. осакатяване, повреждане.

russian


[актиноло̀Гос]
=

ακτινολόγος

English bulgarian dictionary

ουσ. ιατρ. рентгенолог.
[алазо̀нас]
=
download
αλαζόνας
translate
ουσ.
english
самохвалко, високомерен
german
човек.

spanish


[алалаГмо̀с]
= αλαλαγμός ουσ.
russian
вик,
french
викане, крясък, крещене (при израз
free
на

online

радостни
download
чувства).

translate


[аланиа̀рис]
=

deutsch

αλανιάρης

german

ουσ.
1.
italian
скитник;
2. гуляйджия.
turkish
greek

[алвано̀с]
= Αλβανός

french

ουσ. албанец.
bulgarian

[алексиптостѝс]
=

dictionary

αλεξιπτωστής

free

ουσ. парашутист;
download

translate

πέφτω σαν ~

german

долитам
italian
като

spanish

парашутист
turkish
(с протекции).

russian


[алѝтис]
=

αλήτης
ουσ. скитник,

dictionary

безделник,
free
хулиган.
online
download

[алилосевазмо̀с]
= αλληλοσεβασμός ουσ.

deutsch

взаимно

german

уважение.
[алилоспараГмо̀с]
= αλληλοσπαραγμός

greek

ουσ.
1. раздор,

french

кавга;
2.
взаимно
English bulgarian dictionary
изтребление.
[алтруизмо̀с]
= αλτρουϊσμός

online

ουσ. алтруизъм.

english


[алтруистѝс]
=
deutsch
αλτρουϊστής
german
ουσ. алтруист.

spanish

turkish

[ама̀рандос]
= αμάραντος

russian

ουσ. βοτ.

амарант.
[амво̀нас]
= αμβώνας ουσ. εκκλ. амвон.
english

[амѐТистос]
= αμέθυστος
german
ουσ.

italian

аметист.

spanish

turkish


[американо̀с]
= Αμερικανός
russian
ουσ. американец.
[амо̀лофос]
= αμμόλοφος
dictionary
ουσ. пясъчна дюна.
[амбелокалиерГитѝс]
=
english
αμπελοκαλλιεργητής
ουσ.
german
лозар.
italian

spanish


[амбело̀нас]
= αμπελώνας ουσ. лозе.
french

[анаватѝрас]
= αναβατήρας

bulgarian

ουσ.
dictionary
τεχν. асансьор;

online

крик.
[анангазмо̀с]
= αναγκασμός
deutsch
ουσ. принуда,
italian
принуждаване; κάνω κτ
greek
από ~ό
правя

нещо по
bulgarian
принуда.
free

[анаДексимио̀с]
= αναδεξιμιός ουσ.
translate
кръщелник.
[ана̀Дохос]
=
german
ανάδοχος

italian

ουσ.
1.
spanish
кръстник, приемник;
2. предприемач, изпълнител по

договор.
English bulgarian dictionary

[анаТеоритѝс]
=
dictionary
αναθεωρητής
free
ουσ. ревизор.
[анакритѝс]
= ανακριτής
deutsch
ουσ.
german
следовател.
spanish

[анапамо̀с]
= αναπαμός ουσ. почивка, отдих; χωρίς στιγμής ~ό
dictionary
без
free
отдих, без почивка.

translate


[анаплиротѝс]
= αναπληρωτής ουσ. заместник;

spanish

προσωρινός

turkish

~

greek

временен заместник.

french


[анаптѝрас]
= αναπτήρας ουσ.

dictionary

запалка.

free

online

[анастенаГмо̀с]
=
download
αναστεναγμός
ουσ.
english
въздишка,

deutsch

стенание,

german

стон.
[анасхиматизмо̀с]
=

turkish

ανασχηματισμός
ουσ.

russian

преобразяване,

french

реформа.

English bulgarian dictionary

[анатолѝтис]
= ανατολίτης

dictionary

ουσ. ориенталец.
[анахронизмо̀с]
= αναχρονισμός ουσ.

deutsch

анахронизъм.

german


[анелкистѝрас]
= ανελκυστήρας
turkish
ουσ.

greek

асансьор.

russian


[анемистѝрас]
= ανεμιστήρας

English bulgarian dictionary

ουσ. вентилатор.

free


[анамоДѝктис]
=

online

ανεμοδείκτης
ουσ.
translate
ветропоказател.
deutsch

[анамо̀милос]
= ανεμόμυλος ουσ.
spanish
вятърна мелница.

russian


[а̀немос]
= άνεμος

ουσ. вятър;
bulgarian
ενάντιος/αντίθετος ~ος насрещен вятър; ούριος ~ος

english

попътен вятър; ασθενής/μέτριος/ισχυρός ~ος слаб/умерен/силен
turkish
вятър; ημέρα με
french
~ο

ветровит ден; • ~ος της

online

αλλαγής
вятър на
english
промяната;
deutsch
πάω όπου

italian

φυσαέι ο ~ος

greek

вървя,
russian
накъдето

french

духа вятърът;
English bulgarian dictionary
όποιος φτύνει κόντρα

free

στον

online

~ο, φτύνει τα
english
μούτρα
deutsch
του

german

не плюй срещу
turkish
вятъра.
[а̀ниТос]
= άνηθος ουσ.
English bulgarian dictionary
βοτ.
bulgarian
копър.
[анТопо̀лис]
= ανθοπώλης
download
ουσ. цветар.
deutsch

[а̀нТракас]
= άνθρακας ουσ.
1. въглен;
2. χημ.

greek

въглерод;
3.
russian
ιατρ. антракс.

English bulgarian dictionary


[анТракорѝхос]
=
bulgarian
ανθρακωρύχος

dictionary

ουσ.
free
миньор.
online
download

[анТропизмо̀с]
=

translate

ανθρωπισμός
ουσ. хуманизъм, човеколюбие.

italian


[анТропистѝс]
= ανθρωπιστής ουσ.
russian
хуманист,
french
човеколюбец.

English bulgarian dictionary


[анТрополо̀Гос]
= ανθρωπολόγος ουσ. антрополог.
download

[а̀нТропос]
=

translate

άνθρωπος
english
ουσ. човек;
german
ο

italian

~ος

spanish

είναι

turkish

θνητός

greek

човекът е смъртен;
τα δικαιώματα του

dictionary

ανθρώπου
правата
online
на

download

човека; οι ~οι
deutsch
хората,

german

човеците; ο
spanish
κοινός ~ος
обикновеният,

russian

средностатистическият човек.

[анТропофа̀Гос]
= ανθρωποφάγος

dictionary

ουσ. човекоядец,

online

канибал.
[анипсио̀с]
= ανιψιός

deutsch

ουσ.
german
племенник.
spanish

[андаГонизмо̀с]
=

turkish

ανταγωνισμός
ουσ.
1. съперничество,
french
конкуренция; οι ~οί

bulgarian

μεταξύ
dictionary
κρατών
съперничество
online
между

download

държавите; αθέμιτος ~ός

deutsch

нелоялна

german

конкуренция;
2.

italian

антагонизъм,
spanish
противопоставяне.
turkish

greek


[андаГонистѝс]
=
russian
ανταγωνιστής
french
ουσ. съперник, конкурент.
bulgarian

[андапокритѝс]
=

free

ανταποκριτής

online

ουσ. кореспондент, репортер; τραπεζικός

deutsch

~
german
οικον. банков
spanish
кореспондент.

turkish

greek

[анда̀ртис]
=
russian
αντάρτης
french
ουσ.

партизанин,

English bulgarian dictionary

бунтовник;
bulgarian
πάω/βγαίνω ~ ставам партизанин.

download

translate


[андикатаста̀тис]
=
english
αντικαταστάτης
ουσ.

german

заместник; είμαι προσωρινός ~ временен заместник съм.

[андѝлалос]
=
bulgarian
αντίλαλος
ουσ.

free

ехо, отзвук.
download

[андѝмахос]
= αντίμαχος ουσ.
german
противник.

italian

spanish

[андина̀вархос]
=

turkish

αντιναύαρχος

greek

ουσ.
russian
ναυτ. вицеадмирал.
[андѝпалос]
= αντίπαλος

dictionary

ουσ.
free
неприятел,

online

противник.
[андиплиТоризмо̀с]
= αντιπληθωρισμός ουσ.
german
οικον. дефлация.
[андиплѝархос]
= αντιπλοίαρχος ουσ.
french
ναυτ. капитан

English bulgarian dictionary

втори ранг.
[андиполитево̀менос]
= αντιπολιτευόμενος
download
ουσ.

translate

опозиционер.

deutsch


[андипро̀еДрос]
=

german

αντιπρόεδρος
ουσ. заместник-председател, вицепрезидент.
greek

[андипро̀сопос]
= αντιπρόσωπος ουσ. представител; νόμιμος ~ законен представител; αποκλειστικός
translate
~
изключителен представител; ~ με προμήθεια

turkish

комисионер; περιοδεύων εμπορικός ~ търговски
English bulgarian dictionary
пътник.

bulgarian


[андипрѝтанис]
= αντιπρύτανης ουσ.

download

заместник-ректор.

translate

english


[андистаТмистѝс]
= αντισταθμιστής

german

ουσ. τεχν. еквалайзер, балансьор.

greek


[андисинтаГмата̀рхис]
=
french
αντισυνταγματάρχης

ουσ.

English bulgarian dictionary

подполковник.

dictionary


[андѝхирас]
= αντίχειρας
online
ουσ. палец.

translate


[андѝхристос]
=

deutsch

αντίχριστος
german
ουσ.
italian
εκκλ.

spanish

антихрист.
[а̀ндрас]
= άντρας ουσ.
1.

мъж;
2. съпруг.

bulgarian


[аксиоматико̀с]
= αξιωματικός

online

ουσ.
download
офицер;

translate

~

english

του ναυτικού/της

german

αεροπορίας
офицер от

turkish

военноморските/военновъздушните
greek
сили;
russian
έφεδρος ~

запасен
English bulgarian dictionary
офицер.
bulgarian

[а̀ксонас]
=

free

άξονας
ουσ.
1. ос; ο

english

~ της
german
γής

italian

оста на Земята;
2.

greek

τεχν. вал,

french

ос, шпиндел; ~

bulgarian

μετάδοσης της

free

κίνησης

online

трансмисионен вал.

translate

english


[ао̀ристос]
=

deutsch

αόριστος
ουσ. γραμμ.

spanish

аорист (минало свършено време).

french


[апатео̀нас]
=
English bulgarian dictionary
απατεώνας
ουσ. мошеник, измамник.

online

download

[апесталмѐнос]
= απεσταλμένος

english

ουσ. пратеник,
german
посланик,

italian

делегат; έκτακτος
turkish
~ος και

russian

πληρεξούσιος
french
πρεσβευτής
διπλ. извънреден и пълномощен посланик; του ειδικού

translate

~ου μας
deutsch
δημοσιογρ. на

italian

нашия специален
turkish
пратеник.

greek

russian

[апо̀Гонос]
=
french
απόγονος
ουσ.

English bulgarian dictionary

потомък; πεθαίνω

dictionary

χωρίς απογόνους
умирам,

download

без

translate

да оставя
deutsch
потомци.
[апо̀Димос]
= απόδημος
turkish
ουσ.
greek
емигрант; ~

french

ελληνισμός
гръцките емигранти.
bulgarian

[а̀пикос]
=

free

άποικος
online
ουσ. колонизатор.
[апоклизмо̀с]
= αποκλεισμός

german

ουσ.
1. изключване; ο ~
greek
του από

french

την

ομάδα
изключването

bulgarian

му
dictionary
от отбора;
2. блокиране, блокада; бойкот;
3.
english
ембарго.
german

[аполоГитѝс]
=
italian
απολογητής

spanish

ουσ.
1. защитник;
2. апологет.
[аполоГизмо̀с]
=

απολογισμός
English bulgarian dictionary
ουσ. отчет;
dictionary
ο

free

ετήσιος ~ός μίας
translate
εταιρείας
english
годишен отчет

german

на
italian
фирмата;
spanish
δίνω λεπτομερή
greek

russian

για όλα
давам подробен

bulgarian

отчет

dictionary

за
free
всичко.
[аполитархизмо̀с]
=

translate

απολυταρχισμός
ουσ. авторитаризъм.
[апорофитѝрас]
=

spanish

απορροφητήρας

turkish

ουσ. абсорбатор, абсорбер.

french


[апостолѐас]
= αποστολέας ουσ.
dictionary
подател, изпращач.
[апо̀столос]
= απόστολος
english
ουσ.

deutsch

апостол.

german


[апострангистѝрас]
= αποστραγγιστήρας
turkish
ουσ.
greek
цедка,
russian
гевгир.
[апотропиазмо̀с]
=

English bulgarian dictionary

αποτροπιασμός
bulgarian
ουσ. отвращение, погнуса;
online
προκαλώ ~ό
translate
предизвиквам отвращение.
deutsch

german


[апо̀фитос]
= απόφοιτος

spanish

ουσ.

turkish

абсолвент, абитуриент, випускник;
french
~ πανεπιστημίου абсолвент, завършил университет.

free

online


[апохеретизмо̀с]
= αποχαιρετισμός
translate
ουσ. сбогуване, прощаване.
german

italian


[апохоризКупить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary болгария купить недвижимость, недвижимость покупка болгария, недвижимость покупка болгария, цены недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:σκυλήσιος
επίθ. кучешки.
top