BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
η
Η
η (
ηγέτης
ηγεμόνας
ηγεμονία
ηγεμονεύω
ηγεσία
ηγούμαι
ηγούμενος
ηγουμένη
ηδονή
ηδονίζομαι
ηδονική
ηδονικό
ηδονικός
ηδονισμός
ηθική
ηθικό
ηθικός
ηθικότητα
ηθογραφία
ηθοποιός
ηλίαση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:επιδεικτικός
επίθ. демонстративен, парадиращ.

NEW!!!



Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


η [аваниа̀]
=
English bulgarian dictionary
αβανιά
ουσ. клевета, злословие, интрига.
[ава̀нда]
= αβάντα
deutsch
ουσ.
1. помощ;
2.

italian

поддръжка;
3.

spanish

аванта.
[аварѝа]
=
russian
αβαρία
ουσ.
1.

щета, вреда (на морски съд);
2. авария;
download
παθαίνω ~

english

претърпявам
deutsch
авария; •

italian

κάνω

spanish

~

turkish

отказвам се от нещо, жертвам
English bulgarian dictionary
нещо,
bulgarian
правя отстъпки.
free

[авевео̀тита]
= αβεβαιότητα ουσ. несигурност, неувереност,

german

неустановеност, съмнителност;
spanish
αφήνω
turkish
κπ
greek
σε

russian

~
french
оставям някого

English bulgarian dictionary

в
bulgarian
несигурност; κρατώ

free

κπ
online
σε

download

~
държа някого в
german
напрежение поради
spanish
несигурност.
turkish
greek

[авитамѝноси]
= αβιταμίνωση ουσ. авитаминоза.

English bulgarian dictionary


[авла̀виа]
= αβλάβεια

free

ουσ. невредимост.
[авлепсѝа]
=

english

αβλεψία
ουσ.
german
недоглеждане,
italian
небрежност, безотговорност; από ~
russian
от
french
недоглеждане.

[авулѝа]
=

bulgarian

αβουλία
ουσ.

free

безволие, нерешителност.
[авро̀тита]
= αβρότητα ουσ.

german

учтивост,
italian
вежливост,

spanish

любезност,

turkish

тактичност,
greek
нежност, финес.
[а̀висос]
= άβυσσος ουσ.
dictionary
пропаст, бездна.

online

download


[аГаТоерГѝа]
=

translate

αγαθοεργία

english

ουσ. благодеяние,

german

благотворителност.
italian

[аГаТо̀тита]
= αγαθότητα
greek
ουσ.
1.

russian

доброта,

french

благост, добродушие;
2.
English bulgarian dictionary
наивност.
[аГалѝаси]
=

free

αγαλλίαση

online

ουσ. ликуване,
translate
тържествуване,
english
голяма
deutsch
радост.

italian


[аГамѝа]
=
spanish
αγαμία
ουσ.
greek
безбрачие.
russian
french

[аГана̀ктиси]
= αγανάκτηση

English bulgarian dictionary

ουσ. негодувание,

dictionary

възмущение,

free

гняв;

online

προκαλώ/κινώ

download

~
translate
предизвиквам възмущение.
[аГа̀пи]
=

italian

αγάπη

spanish

ουσ.
1. любов, обич;
russian
πεθαίνω από
~
умирам

bulgarian

от любов;

free

αδελφική/μητρική ~
download
братска/майчина обич; πλατωνική
deutsch
~
german
платоническа
italian
любов;

spanish

~
turkish
από
greek
συμφέρον
russian
любов по
сметка;
2. обич, привързаност,

dictionary

харесване; милосърдие,

online

благодушие;
3. любим, любима;
english
γιά

deutsch

την ~ σου
за

turkish

теб
greek
обич

russian

моя; • όλο/με ~ с обич.

free


[аГапитикиа̀]
= αγαπητικιά ουσ. любовница, любима.
[ангарѝа]
=

spanish

αγγαρεία

turkish

ουσ.
1. неприятна, досадна

french

работа;
2.
στρατ.

English bulgarian dictionary

наряд.

dictionary


[ангиопластикѝ]
=

free

αγγειοπλαστική

online

ουσ.
download
грънчарство.
[ангелѝа]
=

deutsch

αγγελία

german

ουσ.

italian

вест, обява, съобщение; μικρές ~ες малки обяви;

English bulgarian dictionary

βάζω/καταχωρώ μια
dictionary

free

στην
online
εφημερίδα
download
давам обява във
deutsch
вестник;
german
ζητώ

italian

μέσω

spanish

~ας
търся чрез обява.
french

[англѝя]
=
English bulgarian dictionary
Αγγλία
ουσ. Англия.

online


[англѝДа]
=

download

Αγγλίδα
ουσ. англичанка.
[аГела̀Да]
= αγελάδα ουσ.
1.
turkish
крава;
2.

greek

μεταφ. (оскърбително за

жена)

English bulgarian dictionary

крава; τι σου

free

είπε
online
η παλιογελάδα;
translate
какво ти

deutsch

каза дъртата

italian

крава?

spanish


[аГѐли]
=

greek

αγέλη
ουσ.
1. стадо,

глутница; ~

bulgarian

πρόβατα/γίδια
стадо

free

овце/кози;
2. (за

download

хора)
тълпа, паплач,
deutsch
сган.

italian


[аГѐния]
= αγένεια ουσ.
greek
невежливост, неучтивост,
french
грубост.
[а̀Гиа]
=

bulgarian

άγια
ουσ.

free

света,

online

светица.
translate

[ангалиа̀]
= αγκαλιά ουσ. прегръдка, обятия; με

turkish

ανοιχτή ~

russian

с

french

отворени обятия; το
bulgarian
μωρό χώθηκε

free

στην ~
download
της

translate

бебето се
deutsch
скри в

italian

скута
spanish
ѝ κρατώ κπ/κτ
russian
~

french

държа някого/нещо

English bulgarian dictionary

в

bulgarian

обятията
dictionary
си.

online


[ангѝДа]
=
download
αγκίδα
translate
ουσ.
1.

english

трън,
deutsch
шип;
2.
german
досада;

italian

spanish
μούγινε
turkish
~
омръзнал

russian

ми

french

е.

[ангина̀ра]
= αγκινάρα

dictionary

ουσ.
free
βοτ.

online

артишок.

download


[агра̀фа]
=
english
αγκράφα
deutsch
ουσ.

german

тока, брошка.

spanish


[ангѝли]
=
greek
αγκύλη
ουσ.
1. крива линия;
English bulgarian dictionary
свивка
bulgarian
(на лакът,

free

коляно);
2.

online

кукичка;
3.

download

γραμμ.:
translate
~ες, οι
deutsch
квадратни

german

скоби.

italian

spanish


[а̀нгира]
=
turkish
Άγκυρα

greek

ουσ. Анкара.
french

[а̀нгира]
= άγκυρα

bulgarian

ουσ. котва; σηκώνω/ρίχνω

online

~

download

вдигам/спускам

translate

котва; •

deutsch

~ σωτηρίας опора,

spanish

упование.
turkish

[аГнѝа]
=

russian

αγνεία
french
ουσ. непорочност, целомъдрие, невинност,

dictionary

девственост.

free


[а̀Гниа]
=

download

άγνοια
translate
ουσ. незнание,
deutsch
неведение; από ~ от незнание; •
russian
ευρίσκομαι/τελώ
french
εν
~ του
bulgarian
dictionary
не знам, не
download
съм
translate
осведомен

english

за

deutsch

…; έχω πλήρη ~ του θέματος

russian

нямам представа,

не знам нищо.

dictionary

free


[аГномосѝни]
=
online
αγνωμοσύνη
download
ουσ.
translate
неблагодарност.

english

deutsch

[аГонимо̀тита]
=

german

αγονιμότητα
ουσ. безплодие, стерилност.
[аГора̀]
=

french

αγορά
ουσ.
1.
English bulgarian dictionary
(действие)
покупка, пазаруване;
2. пазар; δημοτική

download

~

translate

градски

english

пазар; λαϊκή/υπαίθρια
german
~

italian

пазар на открито;

greek

λαχαναγορά
russian
зеленчуков пазар; πάω
English bulgarian dictionary
στην ~

dictionary

отивам на пазар;
3. εμπόρ. пазар,

english

борса, базар; επιφυλακτική/ζωηρή ~
spanish
замрял/оживен пазар;
greek
Ευρωπαϊκή Κοινή ~ Европейски общ
bulgarian
пазар;

dictionary

μαύρη ~

online

черна борса; φιλανθρωπική

english

~
благотворителен

german

базар.

italian

spanish

[аГораполисѝа]
= αγοραπωλησία ουσ. покупко-продажба.


[аГора̀стриа]
=
English bulgarian dictionary
αγοράστρια
bulgarian
ουσ.

dictionary

купувачка.
free

[аГо̀рефси]
= αγόρευση ουσ. произнасяне
deutsch
на
german
реч,

italian

слово; νομ.
turkish
пледоария,
greek
пледиране.

french


[аГраматосѝни]
= αγραμματοσύνη ουσ. неграмотност,

dictionary

непросветеност,

free

невежество.

download


[аГриа̀Да]
=

translate

αγριάδα
ουσ.
1.
deutsch
свирепост,
german
жестокост;
2.

italian

βοτ.
spanish
троскот.

turkish

greek

[аГрио̀тита]
=
russian
αγριότητα
ουσ.
1.

дивост, дивотия;
2.

bulgarian

жестокост, свирепост.
online

[аГрикѝа]
= αγροικία

translate

ουσ.

english

селска къща, ферма, вила.
spanish

[аГрѝпниа]
=
greek
αγρύπνια
russian
ουσ. бодърстване,

бдение,

English bulgarian dictionary

безсъница.

bulgarian


[анхистѝа]
=

free

αγχιστεία
ουσ. сватовство; συγγενείς εξ ~ς, όχι εξ

spanish

αίματος
роднини
greek
по сватовство,
french
а не по кръвна

dictionary

линия.
free

[анхо̀ни]
= αγχόνη ουσ.
english
бесилка; обесване.
italian

[аГогѝ]
=

spanish

αγωγή
turkish
ουσ.
1. възпитание; σωματική ~
физическо възпитание;

bulgarian

Εθνική Ακαδημία Σωματικής ~ς
download
Национална академия
english
за

deutsch

физическо възпитание;
2. νομ. съдебен иск; εγείρω/κάνω ~
french
завеждам дело; κάνω ~
dictionary
για αποζημίωση/διαζύγιο
завеждам дело

translate

за

english

обезщетение/за развод;
3. ιατρ. лечение; ορίζω ~
greek
назначавам лечение.
french

[аГонѝа]
= αγωνία ουσ.
1.

dictionary

тревога,

free

трепет; мъка, страдание; βρίσκομαι σε ~
german
страдам
italian
силно;
2. напрежение,
turkish
напрегнатост, безпокойство, несигурност; κρατώ
κπ σε

bulgarian

~
държа

free

някого в напрежение; περιμένω κτ με
german
~
очаквам

spanish

нещо с нетърпение;
3.

russian

ιατρ.

french

агония.
English bulgarian dictionary

[а̀Диа]
=

bulgarian

άδεια
dictionary
ουσ.
1.
free
позволение, разрешение;

download

~

translate

εκμεταλεύσεως
разрешение

deutsch

за концесии; πότε
spanish
δε θα

greek

δώσω ~ γι’ αυτό

English bulgarian dictionary

το
bulgarian
γάμο

dictionary

никога

free

няма да

download

дам разрешение за този брак;
italian
με την άδειά

greek

σας
с

french

ваше позволение;
2. отпуск;
bulgarian
~
dictionary
με

free

πλήρεις

online

αποδοχές

download

платен
translate
отпуск; αναρρωτική
deutsch
~

german

отпуск
italian
по
spanish
болест; είμαι

greek

με/έχω ~
french
в

отпуск
English bulgarian dictionary
съм;
3. диплома,
dictionary
свидетелство,
free
позволително;

online

~ ασκήσεως

translate

της ιατρικής
диплома

german

за лекарска правоспособност; ~

greek

οδηγήσεως

russian

шофьорска
french
книжка;

κάτοχος ~ς

bulgarian

притежател
dictionary
на
free
диплома/свидетелство.
online

[аДелфѝ]
= αδελφή

english

ουσ.
1. сестра;
german
ετεροθαλής ~

spanish

доведена/заварена сестра;
2.
greek
медицинска
russian
сестра;
french
επισκέπτρια ~

English bulgarian dictionary

лекуваща медицинска сестра.

free


[аДексио̀тита]
=

download

αδεξιότητα
translate
ουσ.
1.

english

непохватност, несръчност;
2. недодяланост, тромавост,

spanish

стеснителност.

greek


[аДерфѝ]
= αδερφή ουσ.

βλ. αδελφή.
dictionary

[аДимонѝа]
=
free
αδημονία
online
ουσ.
download
неспокойствие,

translate

нетърпение; περιμένω κτ

german

με ~
очаквам

turkish

нещо
greek
с
russian
трепет, с нетърпение.
[аДифаГѝа]
=

dictionary

αδηφαγία
free
ουσ. лакомия,

download

ненаситност,

translate

алчност.
english

[аДиаТесѝа]
= αδιαθεσία ουσ.
spanish
неразположение;
turkish
μου’ρθε ~ стана ми
лошо;

English bulgarian dictionary

έχω στομαχική

dictionary

~
имам стомашно неразположение (разстройство).

english


[аДиакрисѝа]
= αδιακρισία

italian

ουσ.
spanish
безочливост;

turkish

недискретност.
russian

[аДиалаксѝа]
= αδιαλλαξία ουσ.

English bulgarian dictionary

непримиримост,

bulgarian

нетолерантност,
dictionary
неотстъпчивост.
[аДиандропиа̀]
= αδιαντροπιά ουσ. безсрамие,

deutsch

наглост, дебелоочие.
[аДиафорѝа]
=

turkish

αδιαφορία
ουσ. безразличие, индиферентност,
апатия;
English bulgarian dictionary
~

bulgarian

για τα κοινωνικά προβλήματα
download
апатия

translate

към обществените

deutsch

проблеми;
german
~ στα βάσανα των
greek
άλλων

russian

безразличие

french

към теглото
English bulgarian dictionary
на

bulgarian

другите.

dictionary

free

[аДикѝа]
= αδικία
download
ουσ.
1.
translate
несправедливост, неправда; κοινωνική

german

~

italian

социална несправедливост;
2.

turkish

злоупотреба; зло.
russian
french

[аДра̀ниа]
= αδράνεια ουσ.
1. φυσ.
dictionary
инерция;
2. бездействие, бездейност, мудност;
translate
~

english

της

deutsch

αγοράς
замиране

italian

на пазара.

turkish


[аДриатикѝ]
= Αδριατική ουσ. Адриатика,
English bulgarian dictionary
Адриатическо море.

dictionary


[аДинамѝа]
= αδυναμία
download
ουσ.
1. слабост,

english

отпадналост;

deutsch

γενική ~ обща слабост;
2. (за човек) грешка,

french

недостатък,
дефект; το
bulgarian
κάπνισμα είναι το μόνο
download
μου
translate
~

english

пушенето е
german
единственият ми недостатък;
3. μεταφ.

greek

слабост, влечение, склонност; • βρίσκομαι σε ~

free

να
не
download
мога да;
english
έχω ~ σε κπ/κτ имам

turkish

слабост към някого/нещо.


[аера̀мина]
=
English bulgarian dictionary
αεράμυνα
bulgarian
ουσ. противовъздушна отбрана.
[аерГѝа]
=
translate
αεργία
english
ουσ. безработица.

german

italian


[аеронафпиГикѝ]
=
spanish
αεροναυπηγική
turkish
ουσ. самолетостроене.

russian


[аеропиратѝа]
= αεροπειρατεία
English bulgarian dictionary
ουσ.

bulgarian

отвличане

dictionary

на

free

самолет.
download

[аеропорѝа]
=
translate
αεροπορία
ουσ.
deutsch
авиация; ~

italian

μεταφορών
транспортна

turkish

авиация; εμπορική ~ търговска

авиация; πολιτική ~

dictionary

гражданска авиация.
online

[аеросиноДо̀с]
=

translate

αεροσυνοδός
ουσ.

deutsch

стюардеса, стюард.
spanish

[аиДѝа]
=
turkish
αηδία

greek

ουσ. отвращение,
french
погнуса, безвкусица;
English bulgarian dictionary
μου
bulgarian
φέρνεις/προκαλείς

dictionary

караш ме

download

да изпитвам

english

отвращение; • λέω
italian
~ες
spanish
говоря
turkish
глупости; κάνω
russian
~ες

french

правя глупости.
English bulgarian dictionary

bulgarian


[аТанасѝа]
= αθανασία ουσ.
online
безсмъртие.

download

translate


[аТѐтиси]
=

english

αθέτηση
deutsch
ουσ.

german

нарушаване,
italian
потъпкване.
spanish
turkish

[аТѝна]
= Αθήνα ουσ. Атина.


[а̀Тлиси]
= άθληση

dictionary

ουσ. βλ. άθλημα.
download
translate

[аТлио̀тита]
= αθλιότητα ουσ.
german
мизерия,

italian

нищета.

spanish

turkish


[аТимѝа]
=

greek

αθυμία
ουσ. униние,
депресия.

English bulgarian dictionary


[аТоо̀тита]
= αθωότητα ουσ. невинност,

download

чистота,

translate

непоквареност.
[еГѝДа]
=
german
αιγίδα

italian

ουσ.
spanish
егида; υπό
greek
την ~

french

του/της

под егидата на, под
free
патронажа
online
на.
download

[ѐГли]
=

english

αίγλη
ουσ.
german
блясък, великолепие, разкош.
[ѐГиптос]
=
russian
Αίγυπτος

french

ουσ. Египет.
English bulgarian dictionary

[еДо̀с]
= αιδώς

free

ουσ. срам,
download
срамежливост,
translate
стеснителност.
deutsch

[ѐТуса]
=
german
αίθουσα
italian
ουσ. зала,
turkish
салон; ~
russian
αναμονής
french
чакалня; ~ φαγητού трапезария; ~

free

συγκεντρώσεων/συνεδριάσεων
конферентна
download
зала;

translate

~ εορτών

deutsch

банкетна зала;
italian
~

spanish

συναυλιών
turkish
концертна

greek

зала.
russian

french


[ематохисѝа]
=
αιματοχυσία
English bulgarian dictionary
ουσ. кръвопролитие.

free


[емоДосѝа]
=
online
αιμοδοσία

download

ουσ.
translate
кръводаряване.
[емомиксѝа]
= αιμομειξία ουσ. кръвосмешение.
turkish
greek

[емораГѝя]
=

russian

αιμορραγία
ουσ. кръвоизлив;
English bulgarian dictionary
εγκεφαλική ~

dictionary

мозъчен кръвоизлив;
online
πεθαίνω

download

από ~
умирам от кръвоизлив.
[ѐреси]
= αίρεση ουσ.
1.
russian
ерес, секта;
2.

νομ. клауза.
dictionary

[ѐсТиси]
= αίσθηση ουσ.
1. чувство,
translate
усет,
english
усещане;
deutsch
δεν

german

έχω ~ του
turkish
χρόνου/του ωραίου
нямам усет
за

English bulgarian dictionary

времето/за хубавото; χάνω
free
τις αισθήσεις μου

translate

губя съзнание; ξαναβρίσκω τις αισθήσεις μου
turkish
идвам

greek

в

russian

съзнание;
2.
french
сензация;

προκαλώ

English bulgarian dictionary

μεγάλη
bulgarian
~
предизвиквам голяма сензация.
[есТитикѝ]
= αισθητική

deutsch

ουσ.
1. естетика;
2.

italian

козметика; ινστιτούτο

turkish

козметичен

russian

салон.

[есиоДоксѝа]
= αισιοδοξία ουσ.
dictionary
оптимизъм.

online


[есхролоГѝя]
=
download
αισχρολογία
ουσ. сквернословие.
deutsch

[есхро̀тита]
= αισχρότητα ουσ.

turkish

позор, срам,

russian

безчестие,

french

безобразие.

[ѐтиси]
= αίτηση ουσ. молба, заявление,
download
заявка; γραπτή

english

~
писмена
german
молба; κάνω/υποβάλλω
spanish
~
turkish
подавам молба; κατόπιν αιτήσεως

по молба, по
dictionary
искане.

online


[етѝаси]
=

download

αιτίαση
ουσ.
1. обвинение,

deutsch

критика;
german
αβάσιμες

italian

αιτιάσεις
spanish
безпочвени обвинения;
2.
greek
оплакване,

russian

жалба, недоволство.
English bulgarian dictionary

[етиатикѝ]
=
bulgarian
αιτιατική
ουσ.
free
γραμμ. винителен

download

падеж.
[етиолоГѝа]
=

deutsch

αιτιολογία
german
ουσ.
1. мотивировка,
spanish
оправдание, предлог;
2. обяснение;
russian
η μόνη ~

English bulgarian dictionary

που
bulgarian
μπορώ
dictionary
να δώσω
единственото

download

обяснение, което мога да
german
дам.
[етио̀тита]
=
turkish
αιτιότητα
ουσ. причинност.
french

[ехмалосѝа]
=
English bulgarian dictionary
αιχμαλωσία
ουσ.

dictionary

плен, пленяване, пленничество.
download

translate


[ехмѝ]
=
english
αιχμή
deutsch
ουσ.
1.

german

острие,

italian

връх;
2. μεταφ. пик,

greek

връхна точка;
french
ώρες ~ς пикови

bulgarian

часове.
dictionary
free

[еонио̀тита]
=
online
αιωνιότητα
ουσ.
translate
вечност.
[ео̀риси]
=
german
αιώρηση
ουσ.

spanish

люлеене.
[акаДимѝя]
= ακαδημία
french
ουσ.
1. академия;

English bulgarian dictionary

~ τεχνών/επιστημών

dictionary

Художествена
free
академия/Академия

online

на науките;
2.
translate
висше

english

учебно заведение
german
(ВУЗ); Παιδαγωγική
spanish
~
turkish
Педагогически

greek

институт.

russian

french

[акаТарсѝа]
= ακαθαρσία ουσ.
1.
bulgarian
нечистотия,

dictionary

мръсотия;
2.

free

боклуци.
[акакѝя]
= ακακία ουσ. βοτ. акация.
[акалесТисѝа]
= ακαλαισθησία ουσ. безвкусица,

french

неестетичност, кич.

bulgarian


[акампсѝа]
=
dictionary
ακαμψία
ουσ. непоколебимост,
download
устойчивост.
[акерео̀тита]
= ακεραιότητα ουσ.
1.

italian

цялост, интегритет;

turkish

η ~ της

french

Κύπρου
целостта на

bulgarian

Кипър;
2. μεταφ.
free
честност, искреност, почтеност, принципност.

english

deutsch

[акефия̀]
=
german
ακεφιά
italian
ουσ. тъга,

turkish

меланхолия; γιατί τόση ~; защо
English bulgarian dictionary
си

bulgarian

толкова тъжен?
[акѝДа]
=
download
ακίδα
translate
ουσ.

english

острие.

german


[акинисѝа]
= ακινησία ουσ. неподвижност.
[акмѝ]
= ακμή

ουσ. разцвет, процъфтяване;
dictionary
връхна (кулминационна) точка;
download
στην
translate
~ της δόξας
german
του
на върха
turkish
на славата;

russian

στην ~ της
English bulgarian dictionary
σταδιοδρομίας
на

dictionary

върха

free

на кариерата.
download

[акоѝ]
= ακοή ουσ.

german

слух; чуване; • γνωρίζω κάποιον
russian
εξ ~ς
познавам

English bulgarian dictionary

някого

bulgarian

само
dictionary
по

free

име.
online

[акинонисѝа]
= ακοινωνησία ουσ. необщителност, недружелюбност.
italian

[аколасѝа]
= ακολασία

greek

ουσ.
russian
разврат, разпуснатост,
разгул.
English bulgarian dictionary

[аколуТѝа]
= ακολουθία
free
ουσ.
1.
online
свита, ескорт;
2. последица,
english
последствие;
3.
deutsch
εκκλ.

german

литургия, служба; •

turkish

κατ’
greek

russian

впоследствие.
[а%D

English bulgarian dictionary









Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.




Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.




Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, недвижимость продажа болгария, купить недвижимость болгария, болгария купить недвижимость,

CD versions for WIN XP



Greek Bulgarian two-way dictionary



Greek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:γεννιέμαι
ρ. παθ. раждам се; το έγκλημα συχνά γεννιέται από τη φτώχια често престъплението се поражда от бедност; γεννήθηκα στα 1967 роден съм през 1967.
top