BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
η
Η
η (
ηγέτης
ηγεμόνας
ηγεμονία
ηγεμονεύω
ηγεσία
ηγούμαι
ηγούμενος
ηγουμένη
ηδονή
ηδονίζομαι
ηδονική
ηδονικό
ηδονικός
ηδονισμός
ηθική
ηθικό
ηθικός
ηθικότητα
ηθογραφία
ηθοποιός
ηλίαση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:σχέδιο
ουσ.
1. план, скица, чертеж;
2. проект; το ~ο ενός νόμου проектозакон;
3. намерение, цел, замисъл; παρεμβάλλω εμπόδια στα ~α κάποιου поставям препятствия пред намеренията на някого.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


η [аваниа̀]
= αβανιά ουσ.

dictionary

клевета, злословие, интрига.

download

translate


[ава̀нда]
= αβάντα
deutsch
ουσ.
1. помощ;
2. поддръжка;
3. аванта.
turkish

[аварѝа]
=

russian

αβαρία

french

ουσ.
1. щета,
English bulgarian dictionary
вреда (на
dictionary
морски
free
съд);
2. авария; παθαίνω ~ претърпявам авария; • κάνω
spanish
~
отказвам се от

french

нещо, жертвам
English bulgarian dictionary
нещо,
bulgarian
правя отстъпки.
online

[авевео̀тита]
=

download

αβεβαιότητα
ουσ. несигурност, неувереност, неустановеност,
italian
съмнителност; αφήνω κπ
greek
σε
russian
~
french
оставям някого в
bulgarian
несигурност;

dictionary

κρατώ
free
κπ
online
σε
download
~

translate

държа
english
някого

deutsch

в

german

напрежение поради несигурност.
turkish

greek


[авитамѝноси]
=

russian

αβιταμίνωση
ουσ.
авитаминоза.

bulgarian


[авла̀виа]
= αβλάβεια
free
ουσ.
online
невредимост.

download


[авлепсѝа]
=

english

αβλεψία
deutsch
ουσ.

german

недоглеждане, небрежност,

spanish

безотговорност;
turkish
από
greek
~
от недоглеждане.
[авулѝа]
= αβουλία

dictionary

ουσ. безволие,

online

нерешителност.
download
translate

[авро̀тита]
=

english

αβρότητα
ουσ.

german

учтивост, вежливост,

spanish

любезност, тактичност,

greek

нежност,

russian

финес.


[а̀висос]
= άβυσσος ουσ.
dictionary
пропаст, бездна.
online
download

[аГаТоерГѝа]
= αγαθοεργία

english

ουσ. благодеяние, благотворителност.
spanish

[аГаТо̀тита]
= αγαθότητα
greek
ουσ.
1.

russian

доброта, благост, добродушие;
2.

English bulgarian dictionary

наивност.
[аГалѝаси]
= αγαλλίαση ουσ.

download

ликуване,

translate

тържествуване,
english
голяма радост.

german


[аГамѝа]
=

spanish

αγαμία
turkish
ουσ. безбрачие.
[аГана̀ктиси]
= αγανάκτηση ουσ.
bulgarian
негодувание,

dictionary

възмущение,

free

гняв; προκαλώ/κινώ ~
translate
предизвиквам
english
възмущение.
deutsch

german


[аГа̀пи]
=

italian

αγάπη
ουσ.
1. любов,

greek

обич; πεθαίνω από ~
English bulgarian dictionary
умирам

bulgarian

от любов;
free
αδελφική/μητρική
online
~

download

братска/майчина обич;

english

πλατωνική
deutsch
~
german
платоническа

italian

любов; ~ από συμφέρον

russian

любов по сметка;
2.

English bulgarian dictionary

обич, привързаност,

dictionary

харесване;
free
милосърдие, благодушие;
3.
download
любим,

translate

любима;
english
γιά

deutsch

την ~

italian

σου
spanish
за теб обич моя; • όλο/με ~ с обич.
[аГапитикиа̀]
=
download
αγαπητικιά
ουσ.
english
любовница,

deutsch

любима.
[ангарѝа]
=

spanish

αγγαρεία

turkish

ουσ.
1.
greek
неприятна,

russian

досадна
french
работа;
2.
στρατ. наряд.

dictionary


[ангиопластикѝ]
=
free
αγγειοπλαστική
ουσ. грънчарство.
[ангелѝа]
= αγγελία

german

ουσ.

italian

вест, обява,
turkish
съобщение;
greek
μικρές

russian

~ες
малки обяви; βάζω/καταχωρώ μια

dictionary

free

στην εφημερίδα
давам

translate

обява
english
във вестник;
german
ζητώ μέσω ~ας

turkish

търся чрез

russian

обява.
french

[англѝя]
= Αγγλία

bulgarian

ουσ. Англия.
[англѝДа]
=

download

Αγγλίδα
translate
ουσ. англичанка.

deutsch


[аГела̀Да]
=

italian

αγελάδα
ουσ.
1. крава;
2.
greek
μεταφ. (оскърбително
french
за жена)
крава; τι σου

free

είπε η παλιογελάδα;
translate
какво ти каза

german

дъртата

italian

крава?
turkish

[аГѐли]
=

greek

αγέλη
ουσ.
1.
french
стадо,
глутница;

English bulgarian dictionary

~ πρόβατα/γίδια стадо

free

овце/кози;
2. (за

download

хора)
тълпа,
english
паплач,

deutsch

сган.

german


[аГѐния]
= αγένεια
turkish
ουσ. невежливост, неучтивост,

french

грубост.
[а̀Гиа]
=

bulgarian

άγια

dictionary

ουσ.
free
света, светица.
[ангалиа̀]
=

english

αγκαλιά
deutsch
ουσ. прегръдка, обятия;

spanish

με
turkish
ανοιχτή

greek

~
с
french
отворени обятия;

English bulgarian dictionary

το μωρό

dictionary

χώθηκε στην
online
~

download

της

translate

бебето
english
се скри

german

в
italian
скута ѝ

turkish

κρατώ κπ/κτ ~ държа някого/нещо

English bulgarian dictionary

в

bulgarian

обятията си.
[ангѝДа]
=

download

αγκίδα
ουσ.
1.
english
трън,
deutsch
шип;
2. досада;
italian
μούγινε
turkish
~
омръзнал ми е.


[ангина̀ра]
=
bulgarian
αγκινάρα

dictionary

ουσ. βοτ.
online
артишок.
download

translate


[агра̀фа]
=

english

αγκράφα
ουσ.
german
тока, брошка.
[ангѝли]
= αγκύλη

russian

ουσ.
1.
french
крива линия; свивка (на
dictionary
лакът, коляно);
2. кукичка;
3.
download
γραμμ.: ~ες,
english
οι

deutsch

квадратни

german

скоби.
italian

spanish


[а̀нгира]
= Άγκυρα

greek

ουσ. Анкара.
[а̀нгира]
= άγκυρα ουσ. котва;
free
σηκώνω/ρίχνω

online

~
вдигам/спускам

translate

котва;
english

deutsch

~ σωτηρίας опора,
spanish
упование.

turkish


[аГнѝа]
= αγνεία
french
ουσ. непорочност,
English bulgarian dictionary
целомъдрие,

bulgarian

невинност, девственост.
online

[а̀Гниа]
= άγνοια

translate

ουσ.

english

незнание, неведение;

german

από ~
spanish
от незнание;

greek

russian
ευρίσκομαι/τελώ
french
εν
~ του

bulgarian

… не знам, не
download
съм осведомен за

deutsch

…;

german

έχω πλήρη ~
turkish
του θέματος
нямам

french

представа,
не
English bulgarian dictionary
знам нищо.
[аГномосѝни]
= αγνωμοσύνη

download

ουσ. неблагодарност.
english

[аГонимо̀тита]
= αγονιμότητα ουσ. безплодие, стерилност.
greek

[аГора̀]
= αγορά

ουσ.
1. (действие)
bulgarian
покупка, пазаруване;
2.

free

пазар;
online
δημοτική ~
translate
градски
english
пазар; λαϊκή/υπαίθρια
german
~
пазар на

turkish

открито; λαχαναγορά зеленчуков пазар;

πάω

English bulgarian dictionary

στην

bulgarian

~

dictionary

отивам на пазар;
3. εμπόρ. пазар,
english
борса, базар;
german
επιφυλακτική/ζωηρή
italian
~

spanish

замрял/оживен пазар; Ευρωπαϊκή Κοινή
french
~

Европейски

English bulgarian dictionary

общ
bulgarian
пазар; μαύρη
free
~
черна борса; φιλανθρωπική
english
~
благотворителен базар.

italian


[аГораполисѝа]
= αγοραπωλησία

greek

ουσ.
russian
покупко-продажба.

french


[аГора̀стриа]
=

English bulgarian dictionary

αγοράστρια
ουσ.
dictionary
купувачка.

free

online

[аГо̀рефси]
= αγόρευση
translate
ουσ. произнасяне на

german

реч, слово;
spanish
νομ.
turkish
пледоария, пледиране.
[аГраматосѝни]
=

αγραμματοσύνη

English bulgarian dictionary

ουσ. неграмотност, непросветеност,

free

невежество.
[аГриа̀Да]
=
translate
αγριάδα

english

ουσ.
1. свирепост,

german

жестокост;
2. βοτ.

spanish

троскот.

turkish

greek


[аГрио̀тита]
= αγριότητα ουσ.
1.
дивост,
English bulgarian dictionary
дивотия;
2.
bulgarian
жестокост, свирепост.
free
online

[аГрикѝа]
=
download
αγροικία
ουσ.
english
селска
deutsch
къща, ферма, вила.
[аГрѝпниа]
=
greek
αγρύπνια

russian

ουσ.

french

бодърстване, бдение,
English bulgarian dictionary
безсъница.
bulgarian

[анхистѝа]
= αγχιστεία
online
ουσ.

download

сватовство;

translate

συγγενείς
english
εξ
deutsch
~ς,
german
όχι

italian

εξ αίματος
роднини
greek
по
russian
сватовство,

french

а не по
bulgarian
кръвна линия.
[анхо̀ни]
=

download

αγχόνη
ουσ. бесилка; обесване.

german

italian


[аГогѝ]
= αγωγή
turkish
ουσ.
1.
greek
възпитание;

russian

σωματική

french

~
физическо

English bulgarian dictionary

възпитание;

bulgarian

Εθνική Ακαδημία Σωματικής ~ς Национална академия за
deutsch
физическо
german
възпитание;
2. νομ.
spanish
съдебен иск;

greek

εγείρω/κάνω ~ завеждам дело;
English bulgarian dictionary
κάνω
bulgarian
~ για αποζημίωση/διαζύγιο
завеждам

download

дело за обезщетение/за развод;
3.
german
ιατρ. лечение; ορίζω ~ назначавам лечение.

[аГонѝа]
=

English bulgarian dictionary

αγωνία
bulgarian
ουσ.
1. тревога,

free

трепет; мъка,
download
страдание;
translate
βρίσκομαι σε
deutsch
~
страдам силно;
2. напрежение,

turkish

напрегнатост,

greek

безпокойство,
russian
несигурност; κρατώ κπ σε

bulgarian

~
държа някого

online

в

download

напрежение; περιμένω κτ με ~ очаквам нещо

turkish

с нетърпение;
3. ιατρ. агония.

[а̀Диа]
= άδεια ουσ.
1. позволение, разрешение;

download

~
translate
εκμεταλεύσεως
english
разрешение за концесии;
italian
πότε δε θα δώσω ~ γι’ αυτό

English bulgarian dictionary

το
bulgarian
γάμο
dictionary
никога няма да дам разрешение

english

за този брак; με την

turkish

άδειά

greek

σας
russian
с ваше позволение;
2. отпуск;

bulgarian

~ με

free

πλήρεις αποδοχές
download
платен отпуск; αναρρωτική ~ отпуск

italian

по
spanish
болест;
turkish
είμαι με/έχω
russian
~
french
в

отпуск

English bulgarian dictionary

съм;
3. диплома,
dictionary
свидетелство,
free
позволително; ~ ασκήσεως

translate

της ιατρικής
диплома
german
за лекарска правоспособност;
turkish
~
greek
οδηγήσεως

russian

шофьорска
french
книжка; κάτοχος ~ς
bulgarian
притежател на диплома/свидетелство.
[аДелфѝ]
=

translate

αδελφή
ουσ.
1. сестра; ετεροθαλής

italian

~
доведена/заварена сестра;
2. медицинска сестра;

french

επισκέπτρια ~ лекуваща

bulgarian

медицинска
dictionary
сестра.
free

[аДексио̀тита]
=
download
αδεξιότητα
translate
ουσ.
1.

english

непохватност,

deutsch

несръчност;
2. недодяланост,
italian
тромавост,

spanish

стеснителност.
[аДерфѝ]
=
russian
αδερφή

french

ουσ.

βλ.

English bulgarian dictionary

αδελφή.
dictionary

[аДимонѝа]
= αδημονία ουσ. неспокойствие,
translate
нетърпение; περιμένω

deutsch

κτ με ~
spanish
очаквам

turkish

нещо
greek
с

russian

трепет, с
нетърпение.
[аДифаГѝа]
= αδηφαγία ουσ. лакомия, ненаситност, алчност.
deutsch

[аДиаТесѝа]
= αδιαθεσία ουσ. неразположение; μου’ρθε ~ стана ми лошо; έχω στομαχική ~

free

имам
online
стомашно

download

неразположение
translate
(разстройство).

english


[аДиакрисѝа]
= αδιακρισία
italian
ουσ. безочливост;
turkish
недискретност.

greek

russian

[аДиалаксѝа]
=

french

αδιαλλαξία

ουσ. непримиримост,

bulgarian

нетолерантност,

dictionary

неотстъпчивост.
[аДиандропиа̀]
=

download

αδιαντροπιά
ουσ.
english
безсрамие,

deutsch

наглост, дебелоочие.

spanish


[аДиафорѝа]
= αδιαφορία
greek
ουσ.
russian
безразличие, индиферентност,

апатия;
English bulgarian dictionary
~ για
dictionary
τα
free
κοινωνικά

online

προβλήματα
апатия към обществените проблеми;
german
~ στα
spanish
βάσανα

turkish

των
greek
άλλων
безразличие към теглото на
bulgarian
другите.

dictionary


[аДикѝа]
=
online
αδικία
ουσ.
1. несправедливост,
english
неправда;
deutsch
κοινωνική

german

~
социална несправедливост;
2.

turkish

злоупотреба; зло.

russian

french


[аДра̀ниа]
=

αδράνεια
ουσ.
1. φυσ. инерция;
2.
free
бездействие, бездейност,
download
мудност;

translate

~ της
deutsch
αγοράς
german
замиране на пазара.

turkish

greek


[аДриатикѝ]
=

russian

Αδριατική

french

ουσ.
Адриатика, Адриатическо

bulgarian

море.
free

[аДинамѝа]
= αδυναμία ουσ.
1.
translate
слабост, отпадналост;

deutsch

γενική
german
~

italian

обща

spanish

слабост;
2. (за

greek

човек)
грешка, недостатък, дефект; το

bulgarian

κάπνισμα είναι το

online

μόνο μου ~

english

пушенето
deutsch
е единственият ми
spanish
недостатък;
3. μεταφ. слабост,
russian
влечение, склонност;

English bulgarian dictionary
βρίσκομαι σε ~
free
να

online

не

download

мога да; έχω

deutsch

~

german

σε

italian

κπ/κτ

spanish

имам слабост
greek
към някого/нещо.
[аера̀мина]
= αεράμυνα ουσ.

dictionary

противовъздушна отбрана.

download


[аерГѝа]
= αεργία ουσ.

deutsch

безработица.

german


[аеронафпиГикѝ]
= αεροναυπηγική ουσ. самолетостроене.

russian

french


[аеропиратѝа]
= αεροπειρατεία
English bulgarian dictionary
ουσ.

bulgarian

отвличане

dictionary

на самолет.
[аеропорѝа]
= αεροπορία
english
ουσ. авиация;
german
~
italian
μεταφορών
транспортна авиация;

greek

εμπορική

russian

~

french

търговска
авиация;

English bulgarian dictionary

πολιτική ~ гражданска

free

авиация.
online

download


[аеросиноДо̀с]
=
translate
αεροσυνοδός

english

ουσ.
deutsch
стюардеса, стюард.
[аиДѝа]
=

turkish

αηδία

greek

ουσ.
russian
отвращение, погнуса, безвкусица;
English bulgarian dictionary
μου φέρνεις/προκαλείς ~α
free
караш
online
ме
download
да изпитвам отвращение;
deutsch
λέω
italian
~ες

spanish

говоря глупости; κάνω ~ες
french
правя глупости.

bulgarian


[аТанасѝа]
= αθανασία

free

ουσ. безсмъртие.

download

translate

[аТѐтиси]
= αθέτηση ουσ.

german

нарушаване, потъпкване.
spanish
turkish

[аТѝна]
= Αθήνα ουσ.

french

Атина.


[а̀Тлиси]
=
bulgarian
άθληση
ουσ. βλ. άθλημα.
[аТлио̀тита]
=
english
αθλιότητα
deutsch
ουσ. мизерия,
italian
нищета.

spanish


[аТимѝа]
= αθυμία ουσ. униние, депресия.

English bulgarian dictionary

bulgarian


[аТоо̀тита]
= αθωότητα

free

ουσ. невинност,
download
чистота, непоквареност.
[еГѝДа]
=
german
αιγίδα
italian
ουσ. егида;

turkish

υπό την ~

french

του/της

под
English bulgarian dictionary
егидата
bulgarian
на, под патронажа

online

на.
download

[ѐГли]
=

english

αίγλη
ουσ. блясък, великолепие,

spanish

разкош.
greek

[ѐГиптос]
=

russian

Αίγυπτος
french
ουσ. Египет.
bulgarian

[еДо̀с]
=
dictionary
αιδώς
ουσ.
online
срам,

download

срамежливост,
translate
стеснителност.
deutsch

[ѐТуса]
=

german

αίθουσα

italian

ουσ. зала,
turkish
салон; ~
russian
αναμονής
чакалня; ~

English bulgarian dictionary

φαγητού
трапезария; ~ συγκεντρώσεων/συνεδριάσεων конферентна
download
зала;

translate

~
english
εορτών
банкетна

german

зала;

italian

~ συναυλιών концертна зала.
french

[ематохисѝа]
= αιματοχυσία ουσ.
bulgarian
кръвопролитие.

dictionary


[емоДосѝа]
= αιμοδοσία ουσ.

translate

кръводаряване.
deutsch

[емомиксѝа]
= αιμομειξία ουσ. кръвосмешение.
turkish

[емораГѝя]
=
russian
αιμορραγία
ουσ.
кръвоизлив;

English bulgarian dictionary

εγκεφαλική

bulgarian

~
мозъчен

free

кръвоизлив; πεθαίνω

download

από
translate
~
умирам от кръвоизлив.
[ѐреси]
=
turkish
αίρεση
greek
ουσ.
1. ерес, секта;
2.

νομ.

English bulgarian dictionary

клауза.
[ѐсТиси]
= αίσθηση ουσ.
1.

download

чувство, усет,

english

усещане;

deutsch

δεν

german

έχω ~

spanish

του χρόνου/του
greek
ωραίου
нямам
french
усет за
English bulgarian dictionary
времето/за хубавото;

dictionary

χάνω τις

online

αισθήσεις μου
губя съзнание;
deutsch
ξαναβρίσκω

german

τις

italian

αισθήσεις μου
turkish
идвам в

russian

съзнание;
2.
french
сензация; προκαλώ

English bulgarian dictionary

μεγάλη
bulgarian
~

dictionary

предизвиквам
free
голяма

online

сензация.
[есТитикѝ]
=
english
αισθητική
ουσ.
1.
german
естетика;
2.

italian

козметика; ινστιτούτο
turkish

greek

козметичен
russian
салон.
french


[есиоДоксѝа]
=
English bulgarian dictionary
αισιοδοξία
bulgarian
ουσ.

dictionary

оптимизъм.

free

online


[есхролоГѝя]
= αισχρολογία ουσ.

english

сквернословие.
deutsch

[есхро̀тита]
= αισχρότητα ουσ.
turkish
позор,

greek

срам,
russian
безчестие, безобразие.


[ѐтиси]
= αίτηση

dictionary

ουσ. молба, заявление, заявка; γραπτή

english

~
писмена

german

молба;
italian
κάνω/υποβάλλω

spanish

~
подавам

greek

молба; κατόπιν
french
αιτήσεως
по

English bulgarian dictionary

молба,

bulgarian

по искане.
free
online

[етѝаси]
=

download

αιτίαση
translate
ουσ.
1.

english

обвинение,
deutsch
критика; αβάσιμες

italian

αιτιάσεις
безпочвени

turkish

обвинения;
2. оплакване, жалба,
french
недоволство.

English bulgarian dictionary


[етиатикѝ]
= αιτιατική ουσ.

free

γραμμ.

online

винителен падеж.
[етиолоГѝа]
=

deutsch

αιτιολογία

german

ουσ.
1.

italian

мотивировка,

spanish

оправдание,
turkish
предлог;
2. обяснение; η μόνη

~
English bulgarian dictionary
που
bulgarian
μπορώ
dictionary
να

free

δώσω
единственото
download
обяснение, което

english

мога
deutsch
да дам.

spanish


[етио̀тита]
=

turkish

αιτιότητα

greek

ουσ. причинност.

french


[ехмалосѝа]
= αιχμαλωσία ουσ.
dictionary
плен, пленяване, пленничество.
download

translate


[ехмѝ]
=

english

αιχμή
ουσ.
1. острие,
italian
връх;
2. μεταφ.

turkish

пик, връхна

russian

точка;

french

ώρες ~ς пикови часове.

free


[еонио̀тита]
=

online

αιωνιότητα

download

ουσ. вечност.

deutsch


[ео̀риси]
= αιώρηση ουσ. люлеене.
turkish

greek


[акаДимѝя]
=

russian

ακαδημία
ουσ.
1. академия;

English bulgarian dictionary

~
bulgarian
τεχνών/επιστημών
Художествена

free

академия/Академия
online
на науките;
2. висше учебно
deutsch
заведение (ВУЗ); Παιδαγωγική ~ Педагогически институт.
french

[акаТарсѝа]
= ακαθαρσία

English bulgarian dictionary

ουσ.
1.

bulgarian

нечистотия, мръсотия;
2. боклуци.
download

[акакѝя]
=
translate
ακακία
ουσ.
deutsch
βοτ.
german
акация.

italian

spanish

[акалесТисѝа]
= ακαλαισθησία
greek
ουσ.
russian
безвкусица, неестетичност, кич.
English bulgarian dictionary

bulgarian


[акампсѝа]
=

dictionary

ακαμψία
ουσ.
online
непоколебимост, устойчивост.
[акерео̀тита]
= ακεραιότητα

german

ουσ.
1. цялост,
spanish
интегритет;
turkish
η
greek
~ της

french

Κύπρου
целостта на Кипър;
2.

dictionary

μεταφ.

free

честност, искреност,

download

почтеност, принципност.

english


[акефия̀]
=
german
ακεφιά
italian
ουσ. тъга,

turkish

меланхолия; γιατί
russian
τόση
french
~;
защо си толкова

dictionary

тъжен?
free

[акѝДа]
= ακίδα
translate
ουσ.

english

острие.

german


[акинисѝа]
=
italian
ακινησία
ουσ. неподвижност.

greek


[акмѝ]
= ακμή ουσ.
English bulgarian dictionary
разцвет, процъфтяване; връхна (кулминационна) точка;
download
στην ~ της δόξας
german
του
italian
на

spanish

върха на

greek

славата;

russian

στην ~ της σταδιοδρομίας на
dictionary
върха на кариерата.
[акоѝ]
= ακοή ουσ.
german
слух;

italian

чуване;

spanish

turkish

γνωρίζω

greek

κάποιον εξ ~ς
познавам
English bulgarian dictionary
някого

bulgarian

само

dictionary

по име.
[акинонисѝа]
= ακοινωνησία ουσ. необщителност, недружелюбност.
italian

[аколасѝа]
=

turkish

ακολασία
greek
ουσ. разврат,

french

разпуснатост, разгул.
English bulgarian dictionary
bulgarian

[аколуТѝа]
=
dictionary
ακολουθία
ουσ.
1. свита, ескорт;
2. последица,

english

последствие;
3. εκκλ.

german

литургия, служба; •

turkish

κατ’ ~ν впоследствие.

[а%D

English bulgarian dictionary

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость покупка болгария, недвижимость болгарии, недвижимость в болгарии, болгария недвижимость,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:γκαράζ
ουσ. αμετάβλ. гараж.
top