BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
η
Η
η (
ηγέτης
ηγεμόνας
ηγεμονία
ηγεμονεύω
ηγεσία
ηγούμαι
ηγούμενος
ηγουμένη
ηδονή
ηδονίζομαι
ηδονική
ηδονικό
ηδονικός
ηδονισμός
ηθική
ηθικό
ηθικός
ηθικότητα
ηθογραφία
ηθοποιός
ηλίαση


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:βοηθητικό
= βοηθητικός επίθ. помощен, спомагателен, обиколен; ~ό ρήμα γραμμ. спомагателен глагол; ~ός δρόμος
1. обиколен път;
2. байпас.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


η [аваниа̀]
= αβανιά
bulgarian
ουσ. клевета, злословие,

online

интрига.

download


[ава̀нда]
=

english

αβάντα
ουσ.
1. помощ;
2. поддръжка;
3.
spanish
аванта.
[аварѝа]
= αβαρία ουσ.
1. щета,

English bulgarian dictionary

вреда

bulgarian

(на

dictionary

морски съд);
2. авария; παθαίνω
translate
~
претърпявам авария; •
italian
κάνω
spanish
~

turkish

отказвам се

russian

от

french

нещо,
жертвам

English bulgarian dictionary

нещо, правя

dictionary

отстъпки.
free
online

[авевео̀тита]
= αβεβαιότητα ουσ. несигурност, неувереност,

german

неустановеност,
italian
съмнителност;
spanish
αφήνω

turkish

κπ

greek

σε ~
french
оставям

някого

English bulgarian dictionary

в

bulgarian

несигурност; κρατώ κπ σε ~ държа някого в напрежение
italian
поради несигурност.
turkish

[авитамѝноси]
= αβιταμίνωση ουσ.
авитаминоза.
[авла̀виа]
=

dictionary

αβλάβεια
free
ουσ. невредимост.
download

translate


[авлепсѝа]
= αβλεψία ουσ.

german

недоглеждане,

italian

небрежност, безотговорност;
turkish
από

greek

~
от

french

недоглеждане.
[авулѝа]
=

bulgarian

αβουλία
ουσ.

free

безволие,
online
нерешителност.

download


[авро̀тита]
=
english
αβρότητα
ουσ.
german
учтивост,
italian
вежливост,

spanish

любезност, тактичност,
greek
нежност, финес.
[а̀висос]
=

English bulgarian dictionary

άβυσσος
ουσ. пропаст,

free

бездна.

online


[аГаТоерГѝа]
=
translate
αγαθοεργία
ουσ.
deutsch
благодеяние, благотворителност.
italian

spanish


[аГаТо̀тита]
=
turkish
αγαθότητα
ουσ.
1. доброта, благост, добродушие;
2. наивност.

bulgarian

dictionary

[аГалѝаси]
=
free
αγαλλίαση
ουσ.
download
ликуване, тържествуване,
english
голяма радост.
[аГамѝа]
= αγαμία ουσ.
greek
безбрачие.
[аГана̀ктиси]
= αγανάκτηση ουσ.
bulgarian
негодувание, възмущение, гняв;

online

προκαλώ/κινώ
download
~
translate
предизвиквам възмущение.
[аГа̀пи]
=
italian
αγάπη
ουσ.
1.
turkish
любов, обич; πεθαίνω

french

από ~
умирам от
dictionary
любов; αδελφική/μητρική

online

~
download
братска/майчина

translate

обич;
english
πλατωνική ~
german
платоническа любов; ~ από συμφέρον любов

french

по
сметка;
2. обич, привързаност,

dictionary

харесване; милосърдие, благодушие;
3. любим, любима; γιά την ~

italian

σου
за теб обич моя;

french

όλο/με

English bulgarian dictionary

~
с обич.
free
online

[аГапитикиа̀]
= αγαπητικιά ουσ. любовница, любима.

german


[ангарѝа]
= αγγαρεία ουσ.
1. неприятна,

russian

досадна работа;
2.
στρατ.
English bulgarian dictionary
наряд.
[ангиопластикѝ]
=

free

αγγειοπλαστική
ουσ.

download

грънчарство.
english

[ангелѝа]
= αγγελία ουσ. вест, обява,

turkish

съобщение; μικρές

russian

~ες
french
малки

обяви;

English bulgarian dictionary

βάζω/καταχωρώ μια ~α
free
στην εφημερίδα
download
давам обява

english

във

deutsch

вестник; ζητώ

italian

μέσω
spanish
~ας
turkish
търся
greek
чрез
russian
обява.

french


[англѝя]
= Αγγλία

bulgarian

ουσ. Англия.

free

online


[англѝДа]
=
download
Αγγλίδα
ουσ.
english
англичанка.

deutsch


[аГела̀Да]
=
italian
αγελάδα
ουσ.
1.

turkish

крава;
2.

greek

μεταφ.

russian

(оскърбително за жена) крава; τι
dictionary
σου

free

είπε
online
η παλιογελάδα;
какво ти

deutsch

каза дъртата

italian

крава?
[аГѐли]
= αγέλη ουσ.
1. стадо,

глутница; ~

bulgarian

πρόβατα/γίδια

dictionary

стадо овце/кози;
2.

online

(за хора)

translate

тълпа,

english

паплач, сган.
[аГѐния]
=

spanish

αγένεια
ουσ. невежливост, неучтивост,

french

грубост.
English bulgarian dictionary

[а̀Гиа]
= άγια

dictionary

ουσ.

free

света, светица.
download

translate


[ангалиа̀]
=
english
αγκαλιά

deutsch

ουσ. прегръдка, обятия; με ανοιχτή
greek
~

russian

с

french

отворени
обятия;
English bulgarian dictionary
το μωρό χώθηκε στην

online

~ της
бебето
english
се

deutsch

скри
german
в

italian

скута

spanish

ѝ κρατώ κπ/κτ ~ държа някого/нещо в обятията
dictionary
си.

free

online

[ангѝДа]
=
download
αγκίδα
ουσ.
1. трън, шип;
2. досада;

italian

spanish
μούγινε
turkish
~

greek

омръзнал ми

french

е.


[ангина̀ра]
=
bulgarian
αγκινάρα
ουσ.

free

βοτ. артишок.
[агра̀фа]
= αγκράφα

deutsch

ουσ. тока, брошка.
spanish
turkish

[ангѝли]
= αγκύλη ουσ.
1. крива

линия; свивка
bulgarian
(на

dictionary

лакът, коляно);
2. кукичка;
3. γραμμ.:
translate
~ες,

english

οι
deutsch
квадратни
german
скоби.
italian

[а̀нгира]
= Άγκυρα
greek
ουσ. Анкара.
french

[а̀нгира]
= άγκυρα

bulgarian

ουσ.

dictionary

котва;

free

σηκώνω/ρίχνω

online

~

download

вдигам/спускам
translate
котва;
english
~
german
σωτηρίας
italian
опора, упование.
[аГнѝа]
=

russian

αγνεία

french

ουσ. непорочност, целомъдрие,

bulgarian

невинност,

dictionary

девственост.
[а̀Гниа]
=
download
άγνοια
ουσ.

english

незнание,

deutsch

неведение;

german

από

italian

~
spanish
от незнание; • ευρίσκομαι/τελώ εν
~
English bulgarian dictionary
του
dictionary
не
free
знам,
online
не

download

съм осведомен
english
за
deutsch
…;
german
έχω πλήρη
spanish
~
turkish
του θέματος
russian
нямам представа, не знам
bulgarian
нищо.
dictionary
free

[аГномосѝни]
= αγνωμοσύνη ουσ.
translate
неблагодарност.
deutsch

[аГонимо̀тита]
=
german
αγονιμότητα
ουσ.

spanish

безплодие,

turkish

стерилност.

russian


[аГора̀]
=
french
αγορά
ουσ.
1.

English bulgarian dictionary

(действие)
покупка, пазаруване;
2.

free

пазар; δημοτική

download

~
градски пазар;
deutsch
λαϊκή/υπαίθρια
german
~
пазар
spanish
на
turkish
открито; λαχαναγορά зеленчуков
french
пазар;
πάω
English bulgarian dictionary
στην ~

dictionary

отивам

free

на

online

пазар;
3. εμπόρ.

translate

пазар,

english

борса,

deutsch

базар; επιφυλακτική/ζωηρή

italian

~
замрял/оживен пазар;
greek
Ευρωπαϊκή Κοινή ~ Европейски общ пазар; μαύρη

free

~
черна

download

борса;

translate

φιλανθρωπική

english

~
благотворителен базар.
italian
spanish

[аГораполисѝа]
=
turkish
αγοραπωλησία
ουσ. покупко-продажба.


[аГора̀стриа]
= αγοράστρια
bulgarian
ουσ. купувачка.
online

[аГо̀рефси]
= αγόρευση ουσ. произнасяне на

german

реч,
italian
слово;

spanish

νομ. пледоария, пледиране.
[аГраматосѝни]
=
αγραμματοσύνη

English bulgarian dictionary

ουσ. неграмотност,
dictionary
непросветеност,

free

невежество.
[аГриа̀Да]
= αγριάδα
english
ουσ.
1.
deutsch
свирепост, жестокост;
2. βοτ.
spanish
троскот.
[аГрио̀тита]
=

russian

αγριότητα
ουσ.
1.

дивост, дивотия;
2.
bulgarian
жестокост, свирепост.
online

[аГрикѝа]
=
download
αγροικία

translate

ουσ.

english

селска
deutsch
къща,
german
ферма, вила.
spanish

[аГрѝпниа]
=

greek

αγρύπνια
russian
ουσ. бодърстване, бдение, безсъница.
[анхистѝа]
= αγχιστεία
online
ουσ. сватовство;

translate

συγγενείς εξ

deutsch

~ς, όχι εξ αίματος
роднини
greek
по
russian
сватовство,
french
а

не

English bulgarian dictionary

по
bulgarian
кръвна
dictionary
линия.

free

online

[анхо̀ни]
= αγχόνη
translate
ουσ. бесилка;
deutsch
обесване.
[аГогѝ]
= αγωγή
turkish
ουσ.
1.

greek

възпитание; σωματική ~ физическо възпитание; Εθνική Ακαδημία Σωματικής

online

Национална
translate
академия за физическо възпитание;
2. νομ. съдебен иск;

greek

εγείρω/κάνω

russian

~
завеждам дело;

English bulgarian dictionary

κάνω ~

dictionary

για αποζημίωση/διαζύγιο
online
завеждам
download
дело за обезщетение/за
deutsch
развод;
3.
german
ιατρ. лечение; ορίζω ~

greek

назначавам лечение.

french


[аГонѝа]
= αγωνία

bulgarian

ουσ.
1. тревога,

free

трепет; мъка, страдание; βρίσκομαι σε
deutsch
~

german

страдам силно;
2.
spanish
напрежение, напрегнатост, безпокойство, несигурност;

french

κρατώ κπ

English bulgarian dictionary

σε ~

dictionary

държа

free

някого

online

в
download
напрежение;

translate

περιμένω
english
κτ
deutsch
με
german
~
очаквам
spanish
нещо
turkish
с
greek
нетърпение;
3.
russian
ιατρ.

french

агония.

English bulgarian dictionary


[а̀Диа]
=
bulgarian
άδεια
ουσ.
1. позволение,
online
разрешение;

download

~

translate

εκμεταλεύσεως

english

разрешение

deutsch

за

german

концесии;

italian

πότε
spanish
δε θα

greek

δώσω
russian
~ γι’
αυτό το γάμο

dictionary

никога няма

online

да дам
translate
разрешение
english
за
deutsch
този брак;

italian

με
spanish
την
turkish
άδειά σας
russian
с
french
ваше
позволение;
2. отпуск;

bulgarian

~ με
free
πλήρεις αποδοχές
платен отпуск;
english
αναρρωτική
deutsch
~
отпуск по болест;
turkish
είμαι

greek

με/έχω ~
в отпуск съм;
3. диплома, свидетелство, позволително;

online

~
download
ασκήσεως της ιατρικής
диплома
german
за лекарска правоспособност;
turkish
~

greek

οδηγήσεως

russian

шофьорска

french

книжка;
κάτοχος
English bulgarian dictionary
притежател
dictionary
на диплома/свидетелство.
[аДелфѝ]
=
translate
αδελφή
ουσ.
1.
deutsch
сестра; ετεροθαλής

italian

~

spanish

доведена/заварена сестра;
2. медицинска

russian

сестра;

french

επισκέπτρια ~

English bulgarian dictionary

лекуваща медицинска

dictionary

сестра.
online

[аДексио̀тита]
=

download

αδεξιότητα
translate
ουσ.
1. непохватност,

deutsch

несръчност;
2.

german

недодяланост, тромавост, стеснителност.
[аДерфѝ]
=

russian

αδερφή
ουσ. βλ. αδελφή.
bulgarian

dictionary


[аДимонѝа]
= αδημονία

online

ουσ.

download

неспокойствие, нетърпение;
english
περιμένω κτ με

italian

~
spanish
очаквам

turkish

нещо с

russian

трепет, с
нетърпение.

bulgarian


[аДифаГѝа]
=
dictionary
αδηφαγία

free

ουσ.
online
лакомия, ненаситност,
translate
алчност.
deutsch

[аДиаТесѝа]
=

german

αδιαθεσία

italian

ουσ. неразположение; μου’ρθε
greek
~
russian
стана

french

ми
лошо; έχω
bulgarian
στομαχική ~

free

имам стомашно

download

неразположение (разстройство).
deutsch

[аДиакрисѝа]
= αδιακρισία
italian
ουσ.
spanish
безочливост;
turkish
недискретност.
russian

[аДиалаксѝа]
=
french
αδιαλλαξία
ουσ.
English bulgarian dictionary
непримиримост,
bulgarian
нетолерантност, неотстъпчивост.
free

[аДиандропиа̀]
=
download
αδιαντροπιά

translate

ουσ. безсрамие, наглост,

german

дебелоочие.
italian

spanish


[аДиафорѝа]
=
turkish
αδιαφορία
greek
ουσ. безразличие,

french

индиферентност,
апатия; ~ για
dictionary
τα
free
κοινωνικά προβλήματα
download
апатия
translate
към
english
обществените проблеми;

german

~ στα
spanish
βάσανα

turkish

των άλλων

russian

безразличие

french

към теглото

English bulgarian dictionary

на другите.
dictionary

[аДикѝа]
= αδικία

download

ουσ.
1.
translate
несправедливост, неправда;
deutsch
κοινωνική
german
~
italian
социална

spanish

несправедливост;
2.

turkish

злоупотреба; зло.
russian

french


[аДра̀ниа]
=

αδράνεια
ουσ.
1.
bulgarian
φυσ.
dictionary
инерция;
2.
free
бездействие,
online
бездейност, мудност; ~
english
της αγοράς
german
замиране
italian
на пазара.
[аДриатикѝ]
= Αδριατική

french

ουσ.

Адриатика, Адриатическо море.
[аДинамѝа]
= αδυναμία ουσ.
1.

translate

слабост, отпадналост; γενική ~ обща слабост;
2.
turkish
(за

greek

човек)
russian
грешка, недостатък, дефект;
English bulgarian dictionary
το

bulgarian

κάπνισμα
dictionary
είναι το
online
μόνο μου
translate
~

english

пушенето

deutsch

е единственият

italian

ми
spanish
недостатък;
3. μεταφ.

greek

слабост, влечение, склонност; • βρίσκομαι σε ~
free
να
не

download

мога

translate

да; έχω ~
german
σε
italian
κπ/κτ
имам слабост

greek

към
russian
някого/нещо.

french


[аера̀мина]
= αεράμυνα

bulgarian

ουσ.
dictionary
противовъздушна отбрана.

download


[аерГѝа]
=

translate

αεργία
english
ουσ. безработица.
[аеронафпиГикѝ]
=
spanish
αεροναυπηγική

turkish

ουσ. самолетостроене.
[аеропиратѝа]
= αεροπειρατεία ουσ.

bulgarian

отвличане на самолет.
online

download


[аеропорѝа]
=

translate

αεροπορία

english

ουσ.

deutsch

авиация; ~

italian

μεταφορών
spanish
транспортна авиация;

greek

εμπορική

russian

~

french

търговска
авиация;
English bulgarian dictionary
πολιτική ~

dictionary

гражданска

free

авиация.

download


[аеросиноДо̀с]
= αεροσυνοδός

english

ουσ.

deutsch

стюардеса, стюард.

spanish


[аиДѝа]
= αηδία

greek

ουσ. отвращение,

french

погнуса,

безвкусица; μου φέρνεις/προκαλείς
dictionary
караш
online
ме

download

да

translate

изпитвам отвращение; • λέω ~ες говоря
turkish
глупости;

greek

κάνω ~ες правя
глупости.
bulgarian

[аТанасѝа]
= αθανασία
free
ουσ.

online

безсмъртие.
download

translate


[аТѐтиси]
= αθέτηση
deutsch
ουσ.

german

нарушаване,
italian
потъпкване.
spanish

[аТѝна]
=

greek

Αθήνα

russian

ουσ.
french
Атина.


[а̀Тлиси]
= άθληση

dictionary

ουσ.

free

βλ.

online

άθλημα.
download
translate

[аТлио̀тита]
= αθλιότητα ουσ.
german
мизерия, нищета.

turkish


[аТимѝа]
= αθυμία ουσ. униние, депресия.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[аТоо̀тита]
= αθωότητα

free

ουσ. невинност,

download

чистота,

translate

непоквареност.
[еГѝДа]
=
german
αιγίδα

italian

ουσ. егида;

turkish

υπό την
russian
~ του/της
под
English bulgarian dictionary
егидата на,

dictionary

под патронажа

online

на.
translate

[ѐГли]
= αίγλη

deutsch

ουσ.

german

блясък,

italian

великолепие, разкош.
[ѐГиптос]
=

russian

Αίγυπτος
ουσ. Египет.

English bulgarian dictionary

bulgarian


[еДо̀с]
=

dictionary

αιδώς
ουσ. срам, срамежливост, стеснителност.
english
deutsch

[ѐТуса]
= αίθουσα ουσ.

spanish

зала,
turkish
салон; ~ αναμονής чакалня;
~ φαγητού

bulgarian

трапезария; ~ συγκεντρώσεων/συνεδριάσεων
online
конферентна зала; ~

english

εορτών
deutsch
банкетна

german

зала;

italian

~
spanish
συναυλιών
концертна
greek
зала.
russian

[ематохисѝа]
= αιματοχυσία ουσ. кръвопролитие.
free

[емоДосѝа]
= αιμοδοσία
download
ουσ.
translate
кръводаряване.

deutsch


[емомиксѝа]
= αιμομειξία
italian
ουσ. кръвосмешение.
[емораГѝя]
=

russian

αιμορραγία
french
ουσ. кръвоизлив;
English bulgarian dictionary
εγκεφαλική

bulgarian

~
dictionary
мозъчен
free
кръвоизлив;
online
πεθαίνω από
translate
~

english

умирам
deutsch
от кръвоизлив.

italian


[ѐреси]
=

turkish

αίρεση
greek
ουσ.
1. ерес, секта;
2. νομ.
English bulgarian dictionary
клауза.

bulgarian


[ѐсТиси]
=
free
αίσθηση
ουσ.
1.

download

чувство,
translate
усет, усещане; δεν έχω

italian

~ του χρόνου/του

greek

ωραίου
russian
нямам

french

усет за времето/за
bulgarian
хубавото;

dictionary

χάνω τις αισθήσεις

download

μου
губя

english

съзнание;
deutsch
ξαναβρίσκω
german
τις αισθήσεις μου
turkish
идвам в
russian
съзнание;
2.
french
сензация; προκαλώ μεγάλη

bulgarian

~
dictionary
предизвиквам голяма
online
сензация.

download


[есТитикѝ]
=
english
αισθητική
ουσ.
1. естетика;
2. козметика;

spanish

ινστιτούτο

turkish

greek

козметичен
russian
салон.

[есиоДоксѝа]
= αισιοδοξία ουσ. оптимизъм.

free


[есхролоГѝя]
=

download

αισχρολογία
ουσ. сквернословие.

deutsch


[есхро̀тита]
=

italian

αισχρότητα

spanish

ουσ.

turkish

позор, срам,

russian

безчестие,

french

безобразие.

English bulgarian dictionary


[ѐтиси]
= αίτηση
dictionary
ουσ.
free
молба,

online

заявление, заявка; γραπτή
english
~
deutsch
писмена
german
молба; κάνω/υποβάλλω
spanish
~
подавам
greek
молба; κατόπιν

french

αιτήσεως
по

English bulgarian dictionary

молба,
bulgarian
по
dictionary
искане.
free
online

[етѝаси]
= αιτίαση
translate
ουσ.
1.

english

обвинение,
deutsch
критика; αβάσιμες αιτιάσεις
spanish
безпочвени
turkish
обвинения;
2. оплакване,
russian
жалба,
french
недоволство.
[етиатикѝ]
=

bulgarian

αιτιατική
dictionary
ουσ.
free
γραμμ.

online

винителен

download

падеж.

translate

english


[етиолоГѝа]
= αιτιολογία

german

ουσ.
1.

italian

мотивировка,

spanish

оправдание,
turkish
предлог;
2.
greek
обяснение; η

french

μόνη ~ που μπορώ

dictionary

να δώσω

online

единственото обяснение, което
english
мога да
german
дам.
spanish

[етио̀тита]
= αιτιότητα ουσ. причинност.
french

[ехмалосѝа]
=

English bulgarian dictionary

αιχμαλωσία
bulgarian
ουσ.

dictionary

плен,
free
пленяване, пленничество.
[ехмѝ]
=

english

αιχμή
ουσ.
1. острие,
italian
връх;
2.

spanish

μεταφ.

turkish

пик,

greek

връхна точка; ώρες
пикови часове.
dictionary
free

[еонио̀тита]
=
online
αιωνιότητα
ουσ.
translate
вечност.
[ео̀риси]
=
german
αιώρηση

italian

ουσ. люлеене.
turkish

greek


[акаДимѝя]
= ακαδημία
french
ουσ.
1. академия;
English bulgarian dictionary
~ τεχνών/επιστημών Художествена
free
академия/Академия

online

на

download

науките;
2.
translate
висше учебно
deutsch
заведение (ВУЗ); Παιδαγωγική

spanish

~

turkish

Педагогически

greek

институт.

french


[акаТарсѝа]
= ακαθαρσία ουσ.
1.
bulgarian
нечистотия,
dictionary
мръсотия;
2. боклуци.

download


[акакѝя]
=
translate
ακακία

english

ουσ.
deutsch
βοτ. акация.
italian
spanish

[акалесТисѝа]
=
turkish
ακαλαισθησία
greek
ουσ.
russian
безвкусица,

french

неестетичност,
кич.
English bulgarian dictionary

[акампсѝа]
= ακαμψία ουσ. непоколебимост, устойчивост.
translate

english


[акерео̀тита]
=
deutsch
ακεραιότητα
ουσ.
1. цялост,

spanish

интегритет;

turkish

η ~ της
french
Κύπρου
целостта

English bulgarian dictionary

на Кипър;
2.
dictionary
μεταφ.
free
честност, искреност, почтеност, принципност.
[акефия̀]
=

german

ακεφιά
italian
ουσ. тъга, меланхолия;

greek

γιατί τόση ~;
защо
English bulgarian dictionary
си толкова тъжен?
free
online

[акѝДа]
= ακίδα
translate
ουσ. острие.
deutsch

[акинисѝа]
=
italian
ακινησία
ουσ.
turkish
неподвижност.

russian


[акмѝ]
=
french
ακμή
ουσ. разцвет,
bulgarian
процъфтяване; връхна
free
(кулминационна)
online
точка; στην ~ της
deutsch
δόξας του
italian
на

spanish

върха на славата;
russian
στην

french

~ της σταδιοδρομίας
на върха

free

на кариерата.

translate


[акоѝ]
= ακοή ουσ. слух; чуване;

spanish

γνωρίζω

greek

κάποιον

russian

εξ

french

познавам

English bulgarian dictionary

някого само по

free

име.
download

[акинонисѝа]
=
translate
ακοινωνησία
english
ουσ.
deutsch
необщителност, недружелюбност.

spanish


[аколасѝа]
= ακολασία

greek

ουσ.

russian

разврат, разпуснатост,

разгул.

English bulgarian dictionary

bulgarian

[аколуТѝа]
= ακολουθία ουσ.
1.
online
свита, ескорт;
2.
translate
последица,
english
последствие;
3. εκκλ. литургия,
italian
служба; •

turkish

κατ’ ~ν впоследствие.

french


[а%D

English bulgarian dictionary

bulgarian

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary болгария недвижимость море, недвижимость болгарии, цены недвижимость болгария, купить недвижимость болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:σουβλάκι
ουσ. шишче.
top