BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
ίδια
ίδιο
ίδιος
ίδρυμα
ίδρυση
ίζημα
ίλιγγος
ίνα
ίππος
ίριδα
ίσα
ίσασμα
ίση
ίσια
ίσιο
ίσιος
ίσκιος
ίσο (
ίσον
ίσος
ίσως
ίχνος


Α, Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Έ, Ζ, Η, Ή, Θ, Ι, Ί, Ϊ, ΐ, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ό, Π, Ρ, Σ, Σ, Τ, Υ, Ύ, Ϋ, ΰ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ώ,
Word of the day:δόλια
= δόλιος επίθ. подъл, лукав, коварен; ~ος άνθρωπος коварен човек; ~α συμπεριφορά подло държание.
[До̀лиос]
= δόλιος επίθ. нещастен, клет, мизерен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


ίδια [ѝДиос]
=

English bulgarian dictionary

ίδιος
bulgarian
επίθ.
1.

dictionary

собствен,
free
свой, присъщ;
2.
download
същият, самият;
english
~ος με
german
също
italian
като; εγώ

turkish

ο
greek
~ος
russian
аз
french
самият; •
English bulgarian dictionary
~ος και απάλλαχτος με
online
κπ
като две капки

deutsch

вода с някого; ~ος

turkish

ο

greek

πατέρας του
същият
като баща
bulgarian
си, бащичко;

free

εξ
online
ιδίων
download
μου
κ. от

deutsch

собствения си

italian

джоб;

spanish

τα
turkish
~α Παντελάκη μου και
τα
English bulgarian dictionary

bulgarian

Παντελή
dictionary
μου
старата
online
песен
download
на

translate

нов
english
глас; το ~ο μου κάνει
turkish
все
greek
ми е едно.

English bulgarian dictionary

dictionary

Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary недвижимость болгарии, купить недивжимость болгария, рынок недвижимости болгария, недвижимость покупка болгария,

CD versions for WIN XPGreek Bulgarian two-way dictionaryGreek Bulgarian two-way talking dictionary


Random word:φτιαχτή
= φτιαχτός επίθ. изкуствен, неестествен, подправен.
top